Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakteriella infektioner hos organtransplanterade Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006."— Presentationens avskrift:

1 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006

2 Organtransplantationer i Sverige

3 Kidney Transplantation 10213 Liver Transplantation 1499 Pancreas Transplantation 414 Heart Transplantation 516 Lung Transplantation 346 Heart-Lung Transplantation 41 Small Bowel 14 Organtransplantation - Sverige

4 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade Vilket organ? Infektion hos donator? Infektion hos recipient före Tx? Vilken ab-profylax? Suppression?

5 Bakteriella inf.- donator Sepsis, meningit, osv - ingen kontraindikation för donation om patogen och resistensmönster är kända och rätt ab-behandling har givits. Aktiv Tbc, t. ex Tb-meningit är kontraindiserad Multiresistenta bakterie - kontraindiserad

6 cyclosporine rapamycin tacrolimus Steroider Azatioprin, Mykofenalatmofetil Basiliximab ATG, OKT3, Rituximab

7 Listeria, Toxoplasma 0 31 4 25 6 24 Bakt. inf.: sårinf.-sepsis-pneumoni-UVI-cholangit Candida AspergillusPneumocystis HSV CMV EBV, VZV, Adenovirus, Hepatit månader Infektioner efter organtransplantation

8 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade - IVA - Sepsis - Pneumoni (VAP) - UVI - Sårinfektion

9 Levertransplantation - diagnoser

10 Levertransplantation - första veckorna - gall-läckage - rejection - sepsis - pneumoni - sårinfektion - UVI

11 Pneumoni efter levertransplantation Retrospektiv studie 401 kons. pat 1998 -2001 0-1 år efter Tx 20 pat fick pneumoni Aduen JF et al Mayo Clin Proc 2005;80:1303-6

12 Gallvägsproblem - stenoser, sluge Cholangit

13 Levertransplantation Empirisk antibiotika-behandling Sepsis/cholangit meropenem imipenem piperacillin/tazobaktam

14 Artärtrombos 3-5% - gallsjöar/abscesser

15 Njurtransplantation urinläckage avflödeshinder lymfocele nativa njurar KAD

16 Urinodling - njurtransplanterade 500 patienter 1996 - 2002 6-78 mån, mean 42 213 (42%) fick minst en UVI E.coli29% Enterococcus24 Staphylococcus12 Klebsiella10 Fungal5 Pseudomonas4 Chuang P et al Clin Transplant 2005;19:230

17 Njurtransplantation Empirisk antibiotika-behandling Pyelonefrit/urosepsis cefotaxim ceftazidim ciprifloxacin (+ ev aminoglykosid) Vid misstanke på Enterococcus spp Ampicillin

18 Lungtransplantation - Nedsatt clearens av patogener pga nedsatt hostreflex - Nedsatt lymfdränage - Nedsatt mucociliär clearens - Förträngning vid anastomosen - Kontinuerlig exponering av graft för patogener - Överföring av patogener med donatorlungan - Recipient koloniserad med bakt - Kvarvarande nativ lunga -infektion, bronchiectasier - Immunsupression - Bronchiolitis obliterans

19 CHD (Eisenmenger) n=26 Emfysem-KOL n=69 Emfysem-A1AT n=57 Primär Pulmonell Hypertension (PPH) n=21 Cystisk Fibros (CF) n=19 Idiopatisk lungfibros n=26 Sarcoidos n=6 Övrigt n=15 Hjärt-lung och lungtransplantation Göteborg 900101-041231 Diagnoser transplanterade patienter n=247 Retransplantation n=8 SU/SS, UL,UN

20 BAL Pseudomonas aerugoinosa 22 Mögelsvamp18 Jästsvamp16 KNS15 E. Faecalis11 Enterobacter11 S.aureus10 Stenotrophomonas maltophilia7 H. Influezae6 H. Parainfluenzae5 Klebsiella 4 Serratia 4 Acinetobactaer2 SU, bakt lab/2004

21 Lungtransplantation >50% av inf. är bakteriella - Pneumoni - Pleurit - Mediastinit - Sepsis - från lungan, CVK

22 Lungtransplantation Blododlingar 176 pat - 1681 blododlingar 1992 - 1998 10,5% positiva S. aureus pseudomonas candida Palmer SM et al, Transplantation 2000;69:2360-6

23 Lungtransplantation Empirisk antibiotika-behandling Pneumoni/sepsis ceftazidim/meropenem/ piperacillin/tazobaktam/ciprofloxacin + ev aminoglykosid

24 Hjärttransplantation

25 Hjärttransplantation Göteborg 880101-041231 Dilaterad kardiomyopati (DCM) n=178 Ischemisk kardiomyopati (IHD) n=105 Kongenital (CHD) n=23 Hypertrof kardiom. (HCM )n=8 Myokardit n=9 Retx n=8 Klaffsjukdom (VHD) n=5 Övrigt n=10 Diagnoser transplanterade patienter n=346

26 Hjärttransplantation -barn 332 pat från 22 centra mellan 1993 -1994 276 inf. episoder 60% bakteriella inf. -ffa. 1: månaden post Tx 74% av dessa - sepsis, pneumoni Schowengerdt KO et al J Heart Transplant1997;16:1207-16


Ladda ner ppt "Bakteriella infektioner hos organtransplanterade Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser