Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakteriella infektioner hos organtransplanterade"— Presentationens avskrift:

1 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade
Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006

2 Organtransplantationer i Sverige

3 Organtransplantation - Sverige
Kidney Transplantation Liver Transplantation Pancreas Transplantation Heart Transplantation Lung Transplantation Heart-Lung Transplantation Small Bowel

4 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade
Vilket organ? Infektion hos donator? Infektion hos recipient före Tx? Vilken ab-profylax? Suppression?

5 Bakteriella inf.- donator
Sepsis, meningit, osv - ingen kontraindikation för donation om patogen och resistensmönster är kända och rätt ab-behandling har givits. Aktiv Tbc, t. ex Tb-meningit är kontraindiserad Multiresistenta bakterie - kontraindiserad

6 cyclosporine tacrolimus rapamycin Steroider
Azatioprin, Mykofenalatmofetil Basiliximab ATG, OKT3, Rituximab

7 Infektioner efter organtransplantation
Bakt. inf.: sårinf.-sepsis-pneumoni-UVI-cholangit Candida Aspergillus Pneumocystis HSV CMV EBV, VZV, Adenovirus, Hepatit Listeria, Toxoplasma 1 2 3 4 5 6 24 månader

8 Bakteriella infektioner hos organtransplanterade - IVA
Sepsis Pneumoni (VAP) UVI Sårinfektion

9 Levertransplantation - diagnoser

10 Levertransplantation - första veckorna
gall-läckage rejection sepsis pneumoni sårinfektion UVI

11 Pneumoni efter levertransplantation
Retrospektiv studie 401 kons. pat 0-1 år efter Tx 20 pat fick pneumoni Aduen JF et al Mayo Clin Proc 2005;80:1303-6

12 Gallvägsproblem - stenoser , sluge
Cholangit

13 Levertransplantation
Empirisk antibiotika-behandling Sepsis/cholangit meropenem imipenem piperacillin/tazobaktam

14 Artärtrombos 3-5% - gallsjöar/abscesser

15 Njurtransplantation urinläckage avflödeshinder lymfocele nativa njurar
KAD

16 Urinodling - njurtransplanterade
500 patienter 6-78 mån, mean 42 213 (42%) fick minst en UVI E.coli 29% Enterococcus 24 Staphylococcus 12 Klebsiella 10 Fungal 5 Pseudomonas 4 Chuang P et al Clin Transplant ;19:230

17 Empirisk antibiotika-behandling
Njurtransplantation Empirisk antibiotika-behandling Pyelonefrit/urosepsis cefotaxim ceftazidim ciprifloxacin (+ ev aminoglykosid) Vid misstanke på Enterococcus spp Ampicillin

18 Lungtransplantation - Nedsatt clearens av patogener pga nedsatt hostreflex Nedsatt lymfdränage Nedsatt mucociliär clearens Förträngning vid anastomosen Kontinuerlig exponering av graft för patogener Överföring av patogener med donatorlungan Recipient koloniserad med bakt Kvarvarande nativ lunga -infektion, bronchiectasier Immunsupression Bronchiolitis obliterans

19 Primär Pulmonell Hypertension (PPH) n=21
Hjärt-lung och lungtransplantation Göteborg Diagnoser transplanterade patienter n=247 CHD (Eisenmenger) n=26 Primär Pulmonell Hypertension (PPH) n=21 Cystisk Fibros (CF) n=19 Emfysem-KOL n=69 Idiopatisk lungfibros n=26 Sarcoidos n=6 Övrigt n=15 Retransplantation n=8 Emfysem-A1AT n=57 SU/SS, UL,UN

20 BAL Pseudomonas aerugoinosa 22 Mögelsvamp 18 Jästsvamp 16 KNS 15
E. Faecalis 11 Enterobacter 11 S.aureus Stenotrophomonas maltophilia 7 H. Influezae 6 H. Parainfluenzae 5 Klebsiella 4 Serratia Acinetobactaer 2 SU, bakt lab/2004

21 Lungtransplantation >50% av inf. är bakteriella - Pneumoni
- Pleurit - Mediastinit - Sepsis - från lungan, CVK

22 Lungtransplantation Blododlingar S. aureus pseudomonas candida
176 pat blododlingar 10,5% positiva S. aureus pseudomonas candida Palmer SM et al , Transplantation 2000;69:2360-6

23 Lungtransplantation Empirisk antibiotika-behandling Pneumoni/sepsis
ceftazidim/meropenem/ piperacillin/tazobaktam/ciprofloxacin + ev aminoglykosid

24 Hjärttransplantation

25 Hjärttransplantation Göteborg 880101-041231
Diagnoser transplanterade patienter n=346 Ischemisk kardiomyopati (IHD) n=105 Kongenital (CHD) n=23 Hypertrof kardiom. (HCM )n=8 Myokardit n=9 Retx n=8 Klaffsjukdom (VHD) n=5 Övrigt n=10 Dilaterad kardiomyopati (DCM) n=178

26 Hjärttransplantation -barn
332 pat från 22 centra mellan 276 inf. episoder 60% bakteriella inf. -ffa. 1: månaden post Tx 74% av dessa - sepsis, pneumoni Schowengerdt KO et al J Heart Transplant1997;16:


Ladda ner ppt "Bakteriella infektioner hos organtransplanterade"

Liknande presentationer


Google-annonser