Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom"— Presentationens avskrift:

1 ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom
Nina Möller, Arbetsinriktad Rehabilitering, AIR KOMPETENSCENTRUM FÖR SCHIZOFRENI vid Psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska

2 Vad är arbetsminne? Förmågan att hålla information i
huvudet under en kort stund samt att använda informationen i sitt tänkande

3 … i linje med psykosforskningen
Kognitiva svårigheter patienter med psykossjukdom beskriver att de har i sin vardag Minne Koncentration Planering Att orientera sig Passa tider Problemlösning Kommunicera med andra Ta initiativ … i linje med psykosforskningen ”Impairments in attention, memory, processing speed, and problem solving ability are the most common cognitive deficits found in patients with schizophrenia” (Revheim et al, 2009)

4 Arbetsminnet Personer med nedsatt arbetsminne har ofta svårare att
koncentrera sig på en uppgift lyssna och vara fokuserad när man blir tilltalad ta och genomföra instruktioner klara av kognitivt krävande uppgifter stänga ute ovidkommande distraktioner organisera sig i vardagen och inom en uppgift tidsuppfattning

5 Arbetsminnet Arbetsminnets kapacitet avtar vid ”vanligt åldrande”. Kulmen nås vid års ålder, för att därefter sjunka successivt med ca 5-10% per tioårsperiod

6 ReMemo Utvecklad vid Karolinska Universitet och marknadsförs av Cogmed Systems AB  Vetenskapligt beprövad metod intensiv träning av arbetsminnet ger signifikanta effekter på koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, impulskontroll och problemlösningsförmåga hjärnaktivering ökar med träning 85% av de tillfrågade deltagare upplevde förbättrad koncentration, uthållighet och inlärningsförmåga *Huvuddelen av Cogmeds forskning har fokuserat effekter av arbetsminnesträning vid AD/HD

7 ReMemo Träning 5 dagar/veckan i 5 veckor = 25 tillfällen
Sessionerna är minuter långa Innehåller 13 visuospatiala och fonologiska övningar Svårighetsgrad anpassas automatiskt efter den tränandes nivå Programmet innehåller ett statistikprogram och räknar ut ett träningsindex Regelbunden uppföljning av och tillgång till ”coach”

8

9

10 Projektet – från idé till verklighet
Ökat fokus på ”cognitive training” och ”cognitive remediation” i den internationella forskningslitteraturen Mer och mer forskning visar på betydelsen av träning av kognitiva funktioner vid svår psykisk sjukdom för att kunna fungera bättre socialt (Green, 1996) att lyckas bättre på arbetsmarknaden (McGurk & Meltzer, 2001) att klara ett självständigt boende (Velligan et al, 2000) tillgodogöra sig psykosocial färdighetsträning och andra rehabiliteringsinsatser (Green, 1996)

11 Projektet – från idé till verklighet
Prövning och utvärdering av ReMemo initierades av neuropsykolog Programlicens köptes in från Cogmed Systems AB av Resursenheten/AIR vid årsskiftet 2007/2008

12 Projektet – Syfte I projektform undersöka programmets tillämpbarhet vid psykossjukdom, genom att erbjuda öppen- och slutenvårdspatienter möjlighet att träna Undersöka om patienternas arbetsminnesfunktion förbättrades, samt titta på om deras fungerande i vardagen blev bättre Undersöka om ReMemo skulle kunna fungera som ett verktyg bland flera i rehabiliteringen av kognitiva funktionsstörningar vid psykossjukdom Syftet utformades mot bakgrund av de lovande resultat som arbets-minnesträningen visat på andra kliniska grupper

13 Projektet – Metod Undersökningsgrupp:
12 stycken patienter har genomfört träning, 1 slutenvårdspatient och 11 öppenvårdspatienter i rehabilitering Två avhopp (slutenvården) Jämn fördelning avseende kön, 6 män, 6 kvinnor. Bedömning av arbetsminnesfunktion före och efter arbetsminnesträning: Träningsindex Neuropsykologisk undersökning – Sifferrepetition, Blockrepetition, Tower of London ”Minnesinventering” (självskattning) Kort intervju med deltagaren vid avslutad träning

14 Projektet – Resultat Träningsindex Neuropsykologisk undersökning
Signifikant förbättrat index Neuropsykologisk undersökning Signifikant förbättrat arbetsminne/uppmärksamhetsspann för visuospatiala stimuli Signifikant förbättrat arbetsminne/uppmärksamhetsspann för verbala stimuli Arbetsminne, mental kontroll, problemlösningsförmåga, uppmärksamhet och planering förbättrades signifikant * Baklängesrepetition Block + initieringstiden ToL ingen signifikant skillnad * Effektstorlek liten-stor

15 Projektet – Resultat ”Minnesinventering”
Förändrad uppfattning av minnesförmågan efter avslutad arbetsminnesträning inom en majoritet av de tillfrågade områdena Före Efter Almanacka Att göra Dagplan Dagbok Kassabok Orientering Kommunikation Namn och person

16 Projektet – Resultat Coachernas observationer:
”Förvånansvärt bra deltagande!” ”Patienterna kommer i tid, uteblir i stort sett aldrig” ”Slutenvårdspatienterna kräver mer ’coachning’”

17 Träningseffekter – patienterna berättar:
”Det har varit bra att arbeta framför en dator eftersom jag har en latens. Jag kan göra det i min takt” ”Jag känner mig inte dum längre” ”Det är som att ha en arbetsplats att gå till” ”Numer tar jag med mig en Metro på spår-vagnen, och jag bläddrar inte bara, jag läser”

18 Slutsatser… Förbättringar…
Kognitiv träning av arbetsminnet är genomförbar på psykospatienter, i synnerhet patienter i öppenvård med få positiva symptom ReMemos utformning och den behandlingsplan som träningen följer möter de behov som behöver tillgodoses för att kunna hjälpa upp patienternas kognitiva minnesstörningar och nedsatta exekutiva funktion Patienternas arbetsminnesfunktion förbättrades. Förbättringen kan antas bero på kognitiv träning Resultatet indikerade ett bättre fungerande i vardagen

19 Rapporten kan laddas ner…
…på ”Kompetenscentrum för Schizofreni” – KCS’s hemsida


Ladda ner ppt "ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser