Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflektera Hur reflekterar jag? Vad reflekterar jag över?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflektera Hur reflekterar jag? Vad reflekterar jag över?"— Presentationens avskrift:

1 Reflektera Hur reflekterar jag? Vad reflekterar jag över?
Karaktären på reflektionen? Vart syftar min reflektion?

2 Varför bör jag göra det? Analysen av de problematiska mindre lyckade inslagen i undervisningen ger vinkar om sådant som bör förändras och förbättras på olika sätt, medan analysen av det mera framgångsrika antyder de inslag som bör bevaras och utvecklas

3 Att skriva lärardagbok
Först beskrivs situationen och förloppet (distansering) Funderar över situationen (synliggörande) Drar vissa slutsatser (reflektion) Se en förklaring (analys)

4 En hjälp till struktur Beskriva situationen och förloppet
Fundera över varför det inte går som var tänkt Dra vissa slutsatser Ge en förklaring

5 Det övergripande syftet med dokumentation
Med utgångspunkt från den nya förståelse som rekonstruktionsarbetet lett fram till finna alternativa pedagogiska lösningar som initierar en utveckling och förbättring av den egna undervisningspraktiken. (Nilsson 1999, sid. 18)

6 Harry Martinsson En blommande äng kan beskrivas bara av sina fjärilar bara rätt besjungas av sina bin. Att hålla samman denna tusenflykt och rätt urskilja biens sång kan bara de feer som evigt övat


Ladda ner ppt "Reflektera Hur reflekterar jag? Vad reflekterar jag över?"

Liknande presentationer


Google-annonser