Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2010 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  På gång  Övriga frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2010 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  På gång  Övriga frågor."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2010 Välkomna!!!

2 Agenda för dagen  Årsmöte  På gång  Övriga frågor

3 Årsmöte

4 Formalia  Val av ordförande för årsmötet  Val av protokollförare för årsmötet  Upprättande av röstlängd  Val av två justeringsmän och rösträknare  Årsmötets behöriga utlysande

5 Verksamhets- och förvaltningsberättelse  Antal medlemmar: 159 st (166)  Årets resultat: 35 143 kr (50 957)  Kassa 31/10: 83 034 kr (106 761)  Tillgångar 31/10: 75 997 kr (54 914)

6 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2010 har varit att varje lags organisation skall, senast i mars 2010, bestå av lagledare, huvudtränare, materialansvarig och minst en assisterande tränare samtliga befattningar i föreningens organisation skall vara tillsatta senast i juni 2010. samtliga personer som innehar en befattning skall ha genomgått en kort introduktion senast under juli 2010 senast i september 2010 ska huvudtränare för samtliga lag som ska delta i verksamheten under 2011 vara kontrakterade

7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2010 har varit att samtliga verksamma tränare ska ha genomgått minst plattformen I och II ta fram en policy och en plan över hur föreningen ska kunna rekrytera och behålla före detta aktiva spelare till ledare och domare rekrytera och licensiera minst tio spelare ur varje årskull födda 1991 – 2000 licensiera minst tjugo spelare födda 1990 och tidigare upprätta ett kansli med en anställd kanslist antalet medlemmar ska uppgå till 200 stycken göra ett positivt resultat med 50 000 kronor

8 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2010 har varit att skriva kontrakt med minst tio sponsorer sponsorintäkterna ska uppgå till minst 50 000 kronor ta fram och följa en matcharrangemangsplan få in minst tio artiklar om föreningen i lokalpressen uppnå försäljnings- och arrangemangsintäkter på minst 100 000 kronor med 50 % vinst att genomföra föreningsjobb till ett värde av minst 50 000 kronor hålla hemsidan uppdaterad börja utgivning av ett elektroniskt månadsbrev till föreningens medlemmar

9 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2010 har varit att ta fram en plan för utvecklingen av föreningens anläggning påbörja uppförandet av en klubbstuga före första seriematch ha en läktare på plats inget material ska försvinna genomföra samtliga tilldelade domaruppdrag rekrytera och licensiera minst tjugo domare

10 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2010 har varit att genomföra seriespel med ett seniorlag genomföra seriespel med ett U19-lag genomföra cupspel med ett U17-lag genomföra seriespel med ett U15-lag genomföra serie-/cupspel med ett U13-lag genomföra träningsmatcher med ett U11-lag

11 Formalia  Revisorns berättelse  Fastställande av resultat- och balansräkning  Ansvarsfrihet för styrelsen

12 Verksamhetsplan 2011  Föreningens verksamhet under 2011 inriktas på att rekrytera spelare, domare, aktivitetsledare och föreningsledare för att stärka organisationen och garantera kontinuitet i den framtida verksamheten

13 Mål 2011  Styrelse varje lags organisation skall, senast i januari 2011, bestå av lagledare, huvudtränare, materialansvarig och minst en assisterande tränare senast i september 2011 ska huvudtränare för samtliga lag som ska delta i verksamheten under 2012 vara kontrakterade samtliga verksamma tränare ska ha genomgått plattformen I och II samtliga huvudtränare ska ha genomgått Grundtränarutbildning GTU ta fram en policy och en plan över hur föreningen ska kunna rekrytera och behålla före detta aktiva spelare till ledare och domare

14 Mål 2011 (forts)  Styrelse rekrytera och licensiera minst tio spelare ur varje årskull födda 1992 – 2001 ha minst tjugo spelare födda 1991 och tidigare i träning upprätta ett kansli med en anställd kanslist antalet medlemmar ska uppgå till 300 stycken göra ett positivt resultat med 50 000 kronor

15 Mål 2011 (forts)  Marknad sponsorintäkterna ska uppgå till minst 50 000 kronor ta fram och följa en matcharrangemangsplan rekrytera minst en person i varje lag som svarar för matcharrangemang få in minst tio artiklar om föreningen i lokalpressen att genomföra föreningsjobb till ett värde av minst 50 000 kronor hålla hemsidan uppdaterad börja utgivning av ett elektroniskt månadsbrev till föreningens medlemmar

16 Mål 2011 (forts)  Anläggning tillsätta en arbetsgrupp i syfte att ta fram en plan för utveckling av föreningens anläggning i enlighet med långsiktiga mål  Domare genomföra samtliga tilldelade domaruppdrag rekrytera och licensiera minst tjugo domare

17 Mål 2011 (forts)  Sport bedriva seniorverksamhet genomföra seriespel med ett U19-lag genomföra seriespel med ett U17-lag genomföra seriespel med ett U15-lag genomföra serie-/cupspel med ett U13-lag genomföra träningsmatcher med ett U11-lag

18 Budget - investeringar Videoprogram5 000 OH-kanon med duk3 000 Gym- och träningsutrustning45 000

19 Budget - Intäkter Sponsorer50 000 Försäljning och arrangemang25 000 Lotterier0 Föreningsjobb50 000 Medlemsavgifter34 500 Spelaravgifter59 000 Bidrag118 000 Övrigt2 000 Totala intäkter338 500

20 Budget - Kostnader Försäljning & arrangemang16 000 Lotterier0 Domare31 000 Lagen128 000 Gemensamt77 900 Avskrivningar35 600 Totala kostnader288 500

21 Årsavgifter  Medlemsavgifter Aktiv medlem 200 kr Familjekort 300 kr Stödmedlem 100 kr  Spelaravgifter Senior - kr U191 500 kr U171 000 kr U15 800 kr U13 500 kr U11 150 kr (Fotbollsskolan)  Rörlig bussavgift

22 Mål lång sikt  Föreningens långsiktiga målsättning är att vara etablerad som en av de största inom Karlshamns kommun.  Specifika mål Seniorlag etablerat i landets näst högsta serie Publiksnitt 500 personer 300 medlemmar 50 aktiva seniorer 75 aktiva juniorer (14-19 år) 100 aktiva PeeWee (8-13 år) Lokal serie för PeeWee (8-13 år) Klubbstuga med dusch, omklädningsrum, samlingslokal, gym mm i anslutning till träningsanläggning Egen buss för transport till bortamatcher

23 Val Ordförande1 år Ledamot2 år Ledamot1 år (fyllnadsval) Suppleant2 år Revisor1 år Revisorsuppleant1 år Valberedning 2 personer

24 På gång i klubben

25 Kommande händelser  Ungdomsbankett 3 december Födda efter 1992  Bankett Åldersgräns 18 år Ledare, domare, seniorer, U19, medlemmar  Superbowl Party 6 februari  Kick-Off – till våren  Sommarfest

26 Övriga frågor

27 That´s all folks!!!


Ladda ner ppt "Årsmöte 2010 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  På gång  Övriga frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser