Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fronter – ett webbaserat utbildningsverktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fronter – ett webbaserat utbildningsverktyg"— Presentationens avskrift:

1 Fronter – ett webbaserat utbildningsverktyg
Hur förändrar det elevernas inlärning på Vuxenutbildningen? En C-uppsats av Daniel Adler och Magnus Bondesson, systemvetare från HTU.

2 Så gick undersökningen till
Enkät till alla lärare 3 klasser slumpmässigt valda bland de som använder Fronter. Engelska A, Matte A och Svenska A. 2 elever slumpmässigt valda per klass 1 kvinna och 1 man. Samtliga elever läste fler än de utvalda kurserna. 6 intervjuer à 30 minuter inspelade på band.

3 VAR använder eleverna Fronter?
Alla satt klart mest i skolan. De som hade bredband satt också mycket hemma. ” Jag är ju sådan här att om jag sitter vid en dator, så slänger jag upp Frontersidan oavsett om jag använder den. Bara så att folk ska se att jag är inne om de vill något. Men det är inte alla som har fattat det liksom, att man kan göra så även om man gör något annat med datorn just då. Det är ju bra att alla lärare kan nå en om det är något. Jag gör samma sak hemma, använder jag datorn så kopplar jag även upp Fronter.”

4 Användarvänlighet Samtliga elever upplevde systemet som mycket enkelt, lättanvänt och logiskt. ”Det är lätt. Det står ju tydligt var man ska någonstans. Bara man är läskunnig, så går det bra.”

5 Kalendern De flesta läser, men få skriver.
” Jag skriver inte in mycket information själv, men jag går i alla fall in och tittar. Jag har ju upptäckt att folk lägger in information till mig där, t.ex. möten. Då kan man acceptera eller inte. Den är bra.”

6 Anslagstavlan Alla positiva, men samtidigt skeptiska till om all nödvändig information fanns med. ”Den går jag faktiskt in på varje dag och kollar om det står något, men det är inte mycket som har kommit upp på den. Men jag gillar idén, det är ofta man springer förbi tavlan där nere och missar alltihop. Men som det känns nu så känns det bäst att kolla bägge ställena så man inte missar något på grund av allt strul. ”

7 ”Läser ibland, men skriver aldrig.”
Elevkafeterian Ingen som använde den till annat än spel. (togs bort 1/10, min kommentar) ”Läser ibland, men skriver aldrig.”

8 Tester Alla som använt funktionen var positiva.
” Skulle absolut vilja ha mer av det i varje ämne. Jag sitter t.ex. nu med en större tenta i ett ämne och det hade varit perfekt att få massa olika testfrågor för att se var man ligger. Snabbt och enkelt, gärna med variation på frågorna.”

9 Inlämningsuppgifter De elever som använt funktionen tyckte den var mycket smidig och uppskattade att inlämningarna kunde ske hemifrån. ”Ska man skriva någonting, som t ex en uppsats, så är det väldigt bra att man kan göra det vilken tid som helst.”

10 Hjälpfunktionen De flesta har inte haft något behov av funktionen, men uppskattade att den fanns.

11 Förändrad inlärning Majoriteten ser Fronter som ett värdefullt komplement till utbildningen och tror att systemet är här för att stanna. Ingen av eleverna upplevde att Fronter inneburit någon avgörande förändring. Bristen på engagemang hos vissa lärare ses som det största hindret. Största förändringen var ökad lärarkontakt och tillgång till material oavsett plats. Citat på nästa sida

12 Forts förändrad inlärning
” Man får snabbt hjälp när man behöver och man kan kontakta andra elever och lärare då man ser att dessa är inne. En allmän skillnad är att man lättare kan komma vidare, då materialet finns upplagt och man kan jobba vidare med det själv utan att varje gång låta det gå genom läraren. En sak är även att man slipper vara i skolan för att titta på vad som händer (på anslagstavlan), utan man kan se det i anslagstavlan på respektive kurs. Anslagstavlan i skolan är full av blandade papper, men i Fronter är det min anslagstavla med bara sådant som berör mig. Det tycker jag är bättre.

13 Bör Fronter användas mer eller mindre framöver?
Samtliga ville att Fronter skulle användas mer, men en förutsättning var att det fanns mer information i systemet. ”Det vore bra om alla lärare kunde lägga in något, men lärarna verkar ha helt olika datorkunskap. Vissa kan inte så mycket och då kanske det är svårt att lägga ut något. Men jag tycker Fronter är ett bra sätt. Vissa lärare är inte här så ofta, som historieläraren är bara här en gång i veckan. Då kan Fronter vara bra.”

14 Hur upplevde man kommunikationen med LÄRARNA genom Fronter
”Det har funkat jättebra, Men det är viktigt att läraren bryr sig och använder datorn mycket själv. Vissa lärare skickar pop up-meddelande då och då om hur det går när de själva är inne. Har man någon fråga och man ser att läraren är inne kan man ju skicka en fråga och snabbt få svar. Det är nog olika vilket ämne det handlar om, vissa passar bättre. Matte t.ex. är det ju görkäckt om man satt hemma och kan se om läraren är inne, så man kan skicka en fråga om ett tal man fastnat på.”

15 Hur upplevde man kommunikationen med ANDRA ELEVER genom Fronter
Majoriteten har sällan använt möjligheten att ta hjälp av andra elever. Majoriteten tog bara kontakt med sådana som de redan kände. Alla utom en tyckte att det var ett trevligt och enkelt sätt att kommunicera när man inte har möjlighet att träffas fysiskt. ”Så fort jag ser att det finns någon annan inne som jag känner… Det är kul när det poppar upp meddelande från någon.”

16 SWOT-analys Styrkor Svagheter Eleverna är allmänt positiva.
Flexibilitet i tid och rum. Nya kontaktmöjligheter. Används som komplement. Allt samlat på ett ställe. Intressant, ligger i tiden. Hög användarmöjlighet. Svagheter Upplevs som buggigt. Svagt intresse från vissa lärare. Förändring kräver arbete. Gamla vanor sitter i. Inte tillgång till Internet hemma. Behov av repetition. Möjligheter Samlat på samma ställe. Nya kontaktmöjligheter. Alla använder systemet fullt ut. Flexibilitet i tid och rum. Bättre kunskaper i datoranvändning. Hot Svagt intresse från vissa lärare. Elevers egna ointresse. Ej tillgång till Internet hemma. Överskattning av systemets nytta.

17 Daniel och Magnus sammanfattning
För att Fronter ska kunna användas på bästa sätt bör det finnas mycket material inlagt. aktiva och positivt inställda lärare. elever som kan systemet. elever som känner behov av att använda systemet.

18 Några förslag på hur vi kan gå vidare
Samtliga ska öppna Fronter varje dag före kl (egentligen ett gammalt beslut). Allt elevmaterial som finns i pappersform (och elektronisk form!) ska finnas i Fronter. Alla information om sjuka lärare, flyttade lektioner etc ska finnas i Fronter. All information som står på skolans whiteboard ska också finnas i Fronter. All uppgiftsinlämning ska ske via Fronter. Alla lärare ska producera minst en ljudfil under våren. Alla lärare ska producera minst ett test under våren. Alla lärare ska skicka minst ett SMS under våren. Information om alla föreläsningar ska finnas i Kalendern.


Ladda ner ppt "Fronter – ett webbaserat utbildningsverktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser