Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120320 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120320 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120320 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012) Gröna gatan 2, Uppsalahem Norrbacka, Sigtunahem

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2012: Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder-etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem-etapp 3 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder-etapp 1 Örebrobostäder? Nya tillskott?

4 Uppsalahem, Gröna gatan 2 Del av huskropp, 2 av 3 trapphus vilket motsvarar totalt 14 (18) av 312 lägenheter. Byggår 1952 Atemp 7305 m 2 EP 147 kWh/m 2 F-vent Slutrapport - Ingen förklaring till ökad driftelanvändning hittad - Fuktrisker i ytterväggar – bevakas och har åtgärdats

5 Uppsalahem, Gröna gatan 2 Slutrapport - Uppmätt energibesparing ca 40 kWh/m 2 A temp (35 %) jämfört med beräknade 60 kWh/m 2. - Driftel har ökat betydligt mer än FTX-aggregatet. - Viss osäkerhet i förevärden på områdesnivå samt tomställda butiker som byggts om till lgh. -Ytterligare intrimning av ventilationssystemet vid inkoppling av tilluft till trapphus C kan medföra större besparingar. (Korrigering för tempverkningsgrad på FTX-aggr har utförts med + ca 4,5 kWh/m 2 )

6 Uppsalahem, Gröna gatan 2 Erfarenheter - Kallt inomhus för kvarboende på översta våningen när vindsisoleringen togs bort. Lösa elradiatorer delades ut. - Innerväggar av håltegel visade sig svåra att fästa in nya dörrkarmar i. PUR-skum kompletterade karmskruvar. - Vissa problem med att få ventilationskanalerna täta upplevdes vid injusteringen. Ändringar till kommande etapper: - Renoveringsgips i stället för borttagning av tapet. - Hela balkongpartiet byts i stället för bara balkongdörren, som även görs utåtgående istället för inåtgående. - Nya fönster i stället för kompletteringar av befintliga. - Ändrad omfattning av invändig tilläggsisolering övervägs.

7 Uppsalahem, Gröna gatan 2 10 år historiska energipriser

8 Sigtunahem, Norrbackagatan 2 huskroppar, 26 lgh Byggår 1972 Atemp 1005/1113m 2 EP 176/179 kWh/m 2 F-vent Loftgångshus Slutrapport - Husen utflyttade mars 2011 pga fuktproblem – ska byggas om. - Endast 4 månader med rimliga värden tillgängliga innan utflyttning. - Problem med idrifttagning pga personalbyten, besiktningar och leverantörer. - FTX-aggregatet gick endast vardagar 07-16 (förklarar liten elåtgång) - Verkningsgradsmätning kom igång efter utflyttningen.

9 Sigtunahem, Norrbackagatan Slutrapport Prognostiserad energiprestanda efter åtgärd, kWh/m 2 A temp (beräkn): 126 (101) för F-huset (22 %) 110 (93) för FTX-huset (33 %). Orsaker till minskad besparing: - Driftel har ökat mer än beräknat - Osäkra uteluftsflöden - Fortsatt hög tappvarmvattenanvändning - Något för hög inomhustemperatur (21°C i F-huset, 22 °C i FTX) - Temperaturverkningsgraden på FTX-aggregatet har inte nått upp till avsedd nivå.

10 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg 1 huskropp, 70 lgh Byggår 1964 Atemp 7305 m 2 EP 122 kWh/m 2 F-vent Etapp 3 Entreprenad klar något sent, maj -11. Klagomål från kvarboende hyresgäster pga omfattande åtgärder. Mätningar startade hösten 2011. FTX-verkningsgrad 87-91% Problem med överläckning för hjälpfläkt Injustering vent. omgjord. Värme 2011 var 86 kWh/m 2 Atemp

11 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Etapp 3 FVP igångkörd hösten 2011 Mätningar pågår 2012 ut. Total åtgärdskostnad 9,4 mkr Uppmätt värmefaktor på FVP ca 3,2 Tidig besparingsprognos: Fjv ca 80-90 kWh/m 2 A temp El ca -15- -20 kWh/m 2 A temp

12 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Erfarenheter - Kvalitén på bågar och karmar, balkongdörrar så dålig att ett utbyte varit bättre. Fönsterrenovering dyr. - Luftläckning i drevning och mellan karm och båge. - Kallt på översta våningen vid byte av vindsisolering.


Ladda ner ppt "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120320 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser