Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120320 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1
Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012) Gröna gatan 2, Uppsalahem Norrbacka, Sigtunahem

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2012:
Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder -etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem -etapp 3 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder -etapp 1 Örebrobostäder? Nya tillskott?

4 Uppsalahem, Gröna gatan 2
Slutrapport Ingen förklaring till ökad driftelanvändning hittad - Fuktrisker i ytterväggar – bevakas och har åtgärdats Del av huskropp, 2 av 3 trapphus vilket motsvarar totalt 14 (18) av 312 lägenheter. Byggår Atemp m2 EP kWh/m2 F-vent

5 Uppsalahem, Gröna gatan 2
Slutrapport Uppmätt energibesparing ca 40 kWh/m2 Atemp (35 %) jämfört med beräknade 60 kWh/m2. Driftel har ökat betydligt mer än FTX-aggregatet. Viss osäkerhet i förevärden på områdesnivå samt tomställda butiker som byggts om till lgh. Ytterligare intrimning av ventilationssystemet vid inkoppling av tilluft till trapphus C kan medföra större besparingar. (Korrigering för tempverkningsgrad på FTX-aggr har utförts med + ca 4,5 kWh/m2)

6 Uppsalahem, Gröna gatan 2
Erfarenheter - Kallt inomhus för kvarboende på översta våningen när vindsisoleringen togs bort. Lösa elradiatorer delades ut. Innerväggar av håltegel visade sig svåra att fästa in nya dörrkarmar i. PUR-skum kompletterade karmskruvar. Vissa problem med att få ventilationskanalerna täta upplevdes vid injusteringen. Ändringar till kommande etapper: Renoveringsgips i stället för borttagning av tapet. Hela balkongpartiet byts i stället för bara balkongdörren, som även görs utåtgående istället för inåtgående. - Nya fönster i stället för kompletteringar av befintliga. - Ändrad omfattning av invändig tilläggsisolering övervägs.

7 Uppsalahem, Gröna gatan 2
10 år historiska energipriser

8 Sigtunahem, Norrbackagatan
Slutrapport - Husen utflyttade mars 2011 pga fuktproblem – ska byggas om. - Endast 4 månader med rimliga värden tillgängliga innan utflyttning. - Problem med idrifttagning pga personalbyten, besiktningar och leverantörer. - FTX-aggregatet gick endast vardagar (förklarar liten elåtgång) Verkningsgradsmätning kom igång efter utflyttningen. 2 huskroppar, 26 lgh Byggår Atemp 1005/1113m2 EP /179 kWh/m2 F-vent Loftgångshus

9 Sigtunahem, Norrbackagatan
Slutrapport Prognostiserad energiprestanda efter åtgärd, kWh/m2Atemp (beräkn): (101) för F-huset (22 %) (93) för FTX-huset (33 %). Orsaker till minskad besparing: - Driftel har ökat mer än beräknat - Osäkra uteluftsflöden - Fortsatt hög tappvarmvattenanvändning - Något för hög inomhustemperatur (21°C i F-huset, 22 °C i FTX) - Temperaturverkningsgraden på FTX-aggregatet har inte nått upp till avsedd nivå.

10 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg
Etapp 3 Entreprenad klar något sent, maj -11. Klagomål från kvarboende hyresgäster pga omfattande åtgärder. Mätningar startade hösten 2011. FTX-verkningsgrad 87-91% Problem med överläckning för hjälpfläkt Injustering vent. omgjord. Värme 2011 var 86 kWh/m2 Atemp 1 huskropp, 70 lgh Byggår Atemp m2 EP kWh/m2 F-vent

11 Stockholmshem, Klackvägen
Etapp 3 FVP igångkörd hösten 2011 Mätningar pågår 2012 ut. Total åtgärdskostnad 9,4 mkr Uppmätt värmefaktor på FVP ca 3,2 Tidig besparingsprognos: Fjv ca kWh/m2Atemp El ca kWh/m2Atemp 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent

12 Stockholmshem, Klackvägen
Erfarenheter Kvalitén på bågar och karmar, balkongdörrar så dålig att ett utbyte varit bättre. Fönsterrenovering dyr. Luftläckning i drevning och mellan karm och båge. Kallt på översta våningen vid byte av vindsisolering. 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent


Ladda ner ppt "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"

Liknande presentationer


Google-annonser