Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 110512 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1
Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012)

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2011:
Norrbacka, Sigtunahem -etapp 3 Gröna gatan 2, Uppsalahem -etapp 3 Slutredovisas 2012: Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder -etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem -etapp 2 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder -etapp 1 Örebrobostäder

4 Sigtunahem, Norrbackagatan
Etapp 3 slutförs under våren? Vissa fuktproblem, fortsatt uppföljning/åtgärder - Inga pålitliga värden ännu!!!! - Snart två år sedan det sista huset togs i bruk. 2 huskroppar, 26 lgh Byggår Atemp 1005/1113m2 EP /179 kWh/m2 F-vent Loftgångshus

5 Uppsalahem, Gröna gatan 2
- Kontroll av mätvärden pågår (el). - Slutrapport avvaktar resultat från boendeenkät (något svar fattas). - Prel. besp. värme inkl tvv % (Korrigering för tempverkningsgrad på FTX-aggr med + ca 4,5 kWh/m2) - Fuktrisker - mätning? Del av huskropp, 2 av 3 trapphus vilket motsvarar totalt 14 (18) av 312 lägenheter. Byggår Atemp m2 EP kWh/m2 F-vent

6 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg
Entreprenad klar något sent, april. Dokumentationsrapport för etapp 1 Mätningar har startat. Klagomål från hyresgäster pga omfattande åtgärder. 1 huskropp, 70 lgh Byggår Atemp m2 EP kWh/m2 F-vent

7 Stockholmshem, Klackvägen
Entreprenaden klar. Dokumentationsrapport för etapp nästan klar Mätningar har inte riktigt kommit igång. 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent

8 Klackvägen

9 Klackvägen

10 Klackvägen

11 Klackvägen

12 Klackvägen

13 KBAB, Orrholmen Kalkyl enligt BeBo-förutsättningar

14 KBAB, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el

15 Verklig investe-ring, kr
KBAB, Orrholmen Kalkyl enligt BeBo-förutsättningar Fjärr-värme kWh/m2 Fastig- hetsel Be-sparing Tåld investe-ring, kr Verklig investe-ring, kr Nuvärde kr Grundfall 109 18 Tilläggsisolering vind 107 2 40 000 Sänkt temp. trapphus & källare, justering luftflöden 104 5 Tilläggsisolering väggar 101 8 2 480 000 -1  Fönster U-värde 1,2 89 20 -2  Åtgärdspaket 75 34 -4  Åtgärdspaket med uppmätt energibesparing 60 11 56 -1 

16 Verklig investe-ring, kr
KBAB, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el Fjärr-värme kWh/m2 Fastig- hetsel Be-sparing Tåld investering, kr Verklig investe-ring, kr Nuvärde kr Grundfall 109 18 Tilläggsisolering vind 107 2 40 000 Sänkt temp. trapphus & källare, justering luftflöden 104 5 36 253 Tilläggsisolering väggar 101 8 2 480 000 Fönster U-värde 1,2 89 20 Åtgärdspaket 75 34 Åtgärdspaket med uppmätt energibesparing 60 11 56

17 KBAB, Orrholmen Uppnådd besparing, ca 45 %, är större än den beräknade ca 73 jfrt med 93 kWh/m2Atemp. Beräkningsunderlag saknas för att verifiera: - Minskad tappvattenanvändning - Minskad fastighetsenergi - Minskad luftläckning Driftel: - Borttaget aggregat för förvärmning av tilluft i trapphus och tvätt - Utetempstyrning av f-fläktar - Borttagen tvättavd. Negativt nuvärde även med uppmätt besparing.

18 Orrholmen, energi Åtgärder genomförda

19 Orrholmen, tappvatten Byte av tvättutrustning Införande av debitering


Ladda ner ppt "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"

Liknande presentationer


Google-annonser