Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 110512 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 110512 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012)

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2011: Norrbacka, Sigtunahem -etapp 3 Gröna gatan 2, Uppsalahem -etapp 3 Slutredovisas 2012: Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder-etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem-etapp 2 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder-etapp 1 Örebrobostäder

4 Sigtunahem, Norrbackagatan 2 huskroppar, 26 lgh Byggår 1972 Atemp 1005/1113m 2 EP 176/179 kWh/m 2 F-vent Loftgångshus Etapp 3 slutförs under våren? - Vissa fuktproblem, fortsatt uppföljning/åtgärder - Inga pålitliga värden ännu!!!! - Snart två år sedan det sista huset togs i bruk.

5 Uppsalahem, Gröna gatan 2 Del av huskropp, 2 av 3 trapphus vilket motsvarar totalt 14 (18) av 312 lägenheter. Byggår 1952 Atemp 7305 m 2 EP 147 kWh/m 2 F-vent - Kontroll av mätvärden pågår (el). - Slutrapport avvaktar resultat från boendeenkät (något svar fattas). - Prel. besp. värme inkl tvv % (Korrigering för tempverkningsgrad på FTX-aggr med + ca 4,5 kWh/m 2 ) - Fuktrisker - mätning?

6 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg 1 huskropp, 70 lgh Byggår 1964 Atemp 7305 m 2 EP 122 kWh/m 2 F-vent Entreprenad klar något sent, april. Dokumentationsrapport för etapp 1 Mätningar har startat. Klagomål från hyresgäster pga omfattande åtgärder.

7 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Entreprenaden klar. Dokumentationsrapport för etapp 1 nästan klar Mätningar har inte riktigt kommit igång.

8 Klackvägen

9

10

11

12

13 KBAB, Orrholmen Kalkyl enligt BeBo-förutsättningar

14 KBAB, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el

15 KBAB, Orrholmen Fjärr-värme kWh/m 2 Fastig- hetsel kWh/m 2 Be-sparing kWh/m 2 Tåld investe- ring, kr Verklig investe-ring, kr Nuvärde kr Grundfall Tilläggsisolering vind Sänkt temp. trapphus & källare, justering luftflöden Tilläggsisolering väggar Fönster U-värde 1, Åtgärdspaket Åtgärdspaket med uppmätt energibesparing Kalkyl enligt BeBo-förutsättningar

16 Fjärr-värme kWh/m 2 Fastig- hetsel kWh/m 2 Be-sparing kWh/m 2 Tåld investering, kr Verklig investe-ring, kr Nuvärde kr Grundfall Tilläggsisolering vind Sänkt temp. trapphus & källare, justering luftflöden Tilläggsisolering väggar Fönster U-värde 1, Åtgärdspaket Åtgärdspaket med uppmätt energibesparing KBAB, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el

17 KBAB, Orrholmen Uppnådd besparing, ca 45 %, är större än den beräknade ca 73 jfrt med 93 kWh/m 2 A temp. Beräkningsunderlag saknas för att verifiera: - Minskad tappvattenanvändning - Minskad fastighetsenergi - Minskad luftläckning Driftel: - Borttaget aggregat för förvärmning av tilluft i trapphus och tvätt - Utetempstyrning av f-fläktar - Borttagen tvättavd. Negativt nuvärde även med uppmätt besparing.

18 Orrholmen, energi Åtgärder genomförda

19 Orrholmen, tappvatten Byte av tvättutrustning Införande av debitering


Ladda ner ppt "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 110512 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser