Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen
Avdelningen för somatisk specialistvård Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen Produktionsutskottet Leif Karnström

2 Flerårsavtalen ver 2.0 Avtal med 6+1 akutsjukhus
Avdelningen för somatisk specialistvård Flerårsavtalen ver 2.0 Avtal med 6+1 akutsjukhus Ca 240’ slv / ca 1,8 miljoner besök / ca 750’ övriga Kostnad drygt 17 mdr/år

3 Kvalitetsindikatorer i sjukhusavtalen 2012
Avdelningen för somatisk specialistvård Kvalitetsindikatorer i sjukhusavtalen 2012 2% av avtalssumman (Karolinska drygt 180 mkr) 39 indikatorer Ny indikator = krav redovisa resultat Bästa resultat = målnivå, näst sämsta = miniminivå Fler resultatindikatorer med målnivå

4 Capio St Göran 96 % 96% Danderyd 88 % 97% SÖS 87% 88% Karolinska 85%
Måluppfyllelse 2009 2010 Capio St Göran 96 % 96% Danderyd 88 % 97% SÖS 87% 88% Karolinska 85% Södertälje 93 % NTS 89 % Missad ersättning 2010 554 tkr 520 tkr 2 838 tkr 8 138 tkr 271 tkr Totalt 91% 93% tkr

5 Vård på Strokeenhet Stroke Minimikrav 72% -> 83%
Avdelningen för somatisk specialistvård Stroke Vård på Strokeenhet Minimikrav 72% -> 83% Andel med trombolys, mål 10 % Redovisa door to needle-tid vid trombolys Andel ADL-oberoende

6 Säker vård GTT Journalgranskning Läkemedelsavstämning och -berättelse
Avdelningen för somatisk specialistvård Säker vård GTT Journalgranskning Läkemedelsavstämning och -berättelse Delta i nationella mätningar – trycksår, VRI, basala hygienrutiner och klädregler, patientsäkerhetskultur Ny indikator om fall ska utvecklas Ny indikator om Händelseanalys (Lex Maria) Ny indikator om satellitpatienter / överbeläggning MRSA, odling av riskfaktorer

7 Målrelaterad ersättning införs
Avdelningen för somatisk specialistvård MRSA-odling riskpatienter SLL: 70% -> 72% -> 71 % Målrelaterad ersättning införs 2012 Miniminivå 76% Målnivå %

8 Återinläggning inom 30 dagar
Avdelningen för somatisk specialistvård Flera nya indikatorer Återinläggning inom 30 dagar Ledtider cancerpatienter Riskjusterad mortalitet på IVA Oplanerad återinskrivning till IVA Kirurgi 2 st

9 Behöver utvecklas till 2013
Avdelningen för somatisk specialistvård Behöver utvecklas till 2013 Patientmedverkan Hälsofrämjande Inte betala för vårdskador?


Ladda ner ppt "Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen"

Liknande presentationer


Google-annonser