Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen Produktionsutskottet 2011-11-17 Leif Karnström Avdelningen för somatisk specialistvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen Produktionsutskottet 2011-11-17 Leif Karnström Avdelningen för somatisk specialistvård."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen Produktionsutskottet 2011-11-17 Leif Karnström Avdelningen för somatisk specialistvård

2 Flerårsavtalen ver 2.0 Avdelningen för somatisk specialistvård Avtal med 6+1 akutsjukhus Ca 240’ slv / ca 1,8 miljoner besök / ca 750’ övriga Kostnad drygt 17 mdr/år

3 Avdelningen för somatisk specialistvård 2% av avtalssumman (Karolinska drygt 180 mkr) Kvalitetsindikatorer i sjukhusavtalen 2012 39 indikatorer Ny indikator = krav redovisa resultat Bästa resultat = målnivå, näst sämsta = miniminivå Fler resultatindikatorer med målnivå

4 Måluppfyllelse 2009 Måluppfyllelse 2010 Capio St Göran 96 % Danderyd 88 %97% SÖS 87%88% Karolinska 85%88% Södertälje 88 %93 % NTS 89 %88 % Missad ersättning 2010 554 tkr 520 tkr 2 838 tkr 8 138 tkr 271 tkr Totalt91%93% 12 321 tkr

5 Avdelningen för somatisk specialistvård Stroke Vård på Strokeenhet Andel med trombolys, mål 10 % Redovisa door to needle-tid vid trombolys Andel ADL-oberoende Minimikrav 72% -> 83%

6 Avdelningen för somatisk specialistvård Säker vård GTT Journalgranskning Läkemedelsavstämning och -berättelse Delta i nationella mätningar – trycksår, VRI, basala hygienrutiner och klädregler, patientsäkerhetskultur Ny indikator om fall ska utvecklas Ny indikator om Händelseanalys (Lex Maria) MRSA, odling av riskfaktorer Ny indikator om satellitpatienter / överbeläggning

7 Avdelningen för somatisk specialistvård MRSA-odling riskpatienter SLL: 70% -> 72% -> 71 % Målrelaterad ersättning införs 2012 Miniminivå 76% Målnivå 87%

8 Avdelningen för somatisk specialistvård Återinläggning inom 30 dagar Ledtider cancerpatienter Flera nya indikatorer Riskjusterad mortalitet på IVA Oplanerad återinskrivning till IVA Kirurgi 2 st

9 Avdelningen för somatisk specialistvård Behöver utvecklas till 2013 Patientmedverkan Hälsofrämjande Inte betala för vårdskador?


Ladda ner ppt "Kvalitetsuppföljning av sjukhusavtalen Produktionsutskottet 2011-11-17 Leif Karnström Avdelningen för somatisk specialistvård."

Liknande presentationer


Google-annonser