Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Sven Törnberg Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin

2 Sven Törnberg Decentraliserad cancervård, Socialstyrelsen sjukvårdsregioner; Stockholm-Gotland Uppgifter: Regionalt cancerregister Vårdprogram Cancerscreening Psykosocialt omhändertagande Cancerprevention, m.m. Onkologiska centra

3 Sven Törnberg Cancerprevention ÅtgärdEffekt på PrimärOrsaksfaktorerIncidens SekundärTidig upptäcktDödlighet TertiärBehandlingÖverlevnad

4 Sven Törnberg

5 Cancerscreening l Cellprovtagning för tidigupptäckt av livmoderhalscancer (1968) l Mammografi för tidigupptäckt av bröstcancer (1989) l Test av blod i avföringen för tidigupptäckt av tjocktarms- och ändtarmscancer 2004?

6 Sven Törnberg Cancerscreening Anvisningar från Socialstyrelsen: l Cellprovtagning: 1985, 1998 l Mammografi: 1986, 1998 Rekommendationer från EU, 2003 l Cellprov, mammografi, FOB (blod i avför.) l Ej prostata!

7 Sven Törnberg Cancerscreening Problem: Människor dör av cancer Mål: Reducera för tidig och förebyggbar död i cancer (samt konfirmera friskhet) Medel: Diagnostisera cancer i tidigt och botbart skede Strategi: Aktiv, uppsökande populationsbaserad testning.

8 Sven Törnberg

9

10 Kriterier för screening l Vanlig sjukdom - hög dödlighet (samhälligt problem) l Känd naturalhistoria - preklinisk fas l Test med hög känslighet & säkerhet l Behandling som förbättrar prognosen l Accepterat av målgrupp l Kostnadseffektivt

11 Sven Törnberg Antalet nyinsjuknade år 2000 Prostata**7 611 Bröst*6 348 Tjocktarm (colon)**3 275 Lunga2 961 Hud (ej melanom)**2 934 Urinblåsa2 190 Ändtarm (rektum)**1 929 Malignt melanom**1 616 Livmoderhals (invasiv)*448 Livmoderhals (ej invasiv)*3 117 EpC 2002 (data gäller 2000) *= screening etablerad **= screening diskuteras

12 Sven Törnberg Antalet cancerdöda år 2000 Lunga2 980 Prostata** <70 Blod, blodbild. org Tjocktarm**1 733 Bröst* <70 Ändtarm**736 Äggstock**639 Mal. melanom, hud**370171<70 Livmoder*17184<70 Hud (ej melanom)**54 EpC 2002 (data gäller 2000) *= screening etablerad **= screening diskuteras

13 Sven Törnberg Livmoderhalscancer 1 l Orsakas av virus (sexuellt överförd), möjliggör vaccination. l Mikroskopi av avskrapade celler kan visa förstadier till cancer l Screening initierades mellan 1967 och 1973 l Stor överprovtagning (”vild screening”) l Teoretiskt möjligt att utrota cervixcancer

14 Sven Törnberg Bakgrundsdata, Stockholm l Organiserad screening sedan 1968 l Tidigare administrerat via Sabbatsbergs sjkh l Onkologiskt centrum ansvarar sedan 1993 l C:a kvinnor mellan år l 60 MVC l 2 landstingslab., 2 privatlab. l 20 gynmottagningar l 1 gynonkologisk klinik

15 Sven Törnberg

16 Förbättringar i Stockholm l Kvalitetskontroll l Möjlighet att studera och eventuellt påverka faktorer som styr deltagande l Feed-back gav högre status på verksamheten l Svarsbrev l Standardiserat utredningsschema l Via hemsida – möjlighet att marknadsföra verksamheten l IT har gjort administrationen mer kostnadseffektiv l Möjlighet driva forsknings- och utvecklingsprojekt l Minska ”vild screening”

17 Sven Törnberg Resultat, Stockholm 2002 Cervix l Antal som inbjuds/år l Antal deltagande l Deltagarfrekvens 30-80% l Täckningsgrad 70-90% l Normala prov 97,5% l Avvikande prov 2,2% l Omprov 0,3%

18 Sven Törnberg Olika perspektiv på cervixcancerscreening Politiker Hela befolkningen Organiserad screening Barnmorskor Gruppens hälsa Indicerat cellprov Läkare Individens hälsa

19 Sven Törnberg Cancer Incidence in Sweden EpC 2002

20 Sven Törnberg Dödsorsaker EpC 2002

21 Sven Törnberg Nationellt kvalitetsregister l Jämföra kvalitet i olika landsting l Möjlighet förbättra screeningen l Pilotfas l Etablera register (datainsamling pågår fortfarande) l Länkad forskning (Cancerfondsprojekt)

22 Sven Törnberg Mammografi hälsokontroll i Sverige l Vetenskapliga projekt har visat möjlighet minska dödlighet i bröstcancer med 30% l Socialstyrelsens anvisningar l Alla landsting (uppbyggt ) l Hälften av landstingen startar vid 40 åå, andra hälften från 50 åå l Programmen pågår upp till 69 (74) åå

23 Sven Törnberg Mammografi i Stockholm l Politiskt beslut i december 1986 l Påbörjades i december 1988 l 50 – 69 åå, 24 månaders intervall l C:a inbjuds årligen % deltar. l Politiskt beslut om 40 – 74, ej realiserat pga resursbrist l Aktuell forskning visar: –Minskad dödlighet –Utjämnade regionala skillnader

24 Sven Törnberg Screening för colorektal cancer? l Förebyggande åtgärder (fibrer, fett, fysisk aktivitet) inte visat effekt. l Problem: patienter vårdas/år, vårddagar/år l Screening: Minskar dödlighet. Test för blod i avföring. Vidare utredning med skopi. l Allmänna rekommendationer: EU, Ja. Sverige, Nej l Vad händer om man inte inför CRC screening?

25 Sven Törnberg Pilotverksamhet i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland l Ålder Provtagning vartannat år. l 98% normala, 2% utreds vidare l Successivt införande (lägre behov av resurstillskott) l Medger utvärdering och avbrytande om det inte fungerar l Minskar risk för ”vild” screening l Beräknad effekt, i absoluta tal större än mammografi och cellprov

26 Sven Törnberg FödelseårÅlder Summa

27 Sven Törnberg Förhållningssätt i Stockholm rörande screening för tjocktarmscancer? l Passivitet omöjlig! l Antingen aktivt emot eller aktivt för screening! l Behov av policy. l Försöksverksamhet bör initieras?

28 Sven Törnberg Prostata l Test är PSA (prostataspecifikt antigen) l EU: – avvakta allmän screening l Symposium på Riksstämman, 2002: – ja till tidig diagnostik (risk för ”vild” screening) – avvakta allmän screening l Kvarstående frågor: – Mortalitetssänkande effekt? – Biverkningar, kostnader?

29 Sven Törnberg Screening för lungcancer l ”CT (spriraltomografi) ökar möjligheten diagnosticera små (tidiga?) tumörer” l Varför olämpligt? – Primärprevention bättre! – Screeningkriterier ej uppfyllda! – Studier av dödlighet visar inga resultat l Screening bör inte införas! l Trots detta initieras en studie i Gävle!

30 Sven Törnberg Etiska aspekter. l Måste vara effektivt för att vara etiskt. l Balans fördelar - nackdelar l Information om positiva och negativa aspekter l Frivillighet (deltagande) l Integritet l Regler/lagar data hantering l Slippa delta i forskning

31 Sven Törnberg Hur effektiva är screeningprogrammen? Hur vet vi att rutinscreening fungerar? l Mammografi 30-50% sänkning av dödlighet l Cervix >50% sänkt dödlighet l Colorektal cancer 14-18% sänkt dödlighet l Prostatacancer inga resultat ännu HÖRSAMHET VIKTIGAST!

32 Sven Törnberg Faktorer som styr deltagande Positiva faktorer Inbjudan med bestämd tid Avgiftsfritt Lättillgänglighet Hälsomedvetenhet Negativa faktorer Öppen inbjudan Avgift Svårtillgänglighet Låg hälsomedvetenhet

33 Sven Törnberg Opportunistisk screening l Ej organiserad provtagning i hälsokontrollsyfte l På läkares eller patientens initiativ l Omöjligt att utvärdera l Inte effektivt l Hög kostnad l Cellprov, mammografi, PSA, mm

34 Sven Törnberg Opportunistisk ”vild” screening

35 Sven Törnberg Läärä et al Lancet 1987

36 Sven Törnberg Opportunistisk screening Cellprov: l Organiserad provtagning kvinnor/år l ”Indicerad” provtagning kvinnor/år l Av dessa tas i hälsokontrollsyfte l Dessa test bör inte finansieras med allmänna medel l Förändring skall genomföras 2004

37 Sven Törnberg Aktuellt vad det gäller screening: l ”EAC programmet har varit effektivt” l Bröstcancer: –SoS rekommendationer kvarstår –Ny forskning visar goda resultat (7-län, Umeå, pågående) –Nationellt kvalitetsregister l Cervixcancer: –HPV: vaccin, primär- och sekundärscreening –Nationellt kvalitetsregister –Biobankslagen l Colorektal cancer: –Genomförbarhetsstudier

38 Sven Törnberg Begränsningar - framtiden: l Socialstyrelsen formulerar inte anvisningar l Fritt val av vård ej förenligt med befolkningsinriktad screening l Brist på specialister? l Sjukvårdsekonomin!

39 Sven Törnberg Sammanfattning l Initiera colorektalcancerscreening l Minska ”vild screening” l Ev. prostatacancerscreening (efter 2008?) l Förbättra kvalitet och höja deltagande i pågående rutinscreeningprogram


Ladda ner ppt "Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser