Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin

2 Sven Törnberg - 2004 Decentraliserad cancervård, Socialstyrelsen 1974 6 sjukvårdsregioner; Stockholm-Gotland Uppgifter: Regionalt cancerregister Vårdprogram Cancerscreening Psykosocialt omhändertagande Cancerprevention, m.m. Onkologiska centra

3 Sven Törnberg - 2004 Cancerprevention ÅtgärdEffekt på PrimärOrsaksfaktorerIncidens SekundärTidig upptäcktDödlighet TertiärBehandlingÖverlevnad

4 Sven Törnberg - 2004

5 Cancerscreening l Cellprovtagning för tidigupptäckt av livmoderhalscancer (1968) l Mammografi för tidigupptäckt av bröstcancer (1989) l Test av blod i avföringen för tidigupptäckt av tjocktarms- och ändtarmscancer 2004?

6 Sven Törnberg - 2004 Cancerscreening Anvisningar från Socialstyrelsen: l Cellprovtagning: 1985, 1998 l Mammografi: 1986, 1998 Rekommendationer från EU, 2003 l Cellprov, mammografi, FOB (blod i avför.) l Ej prostata!

7 Sven Törnberg - 2004 Cancerscreening Problem: Människor dör av cancer Mål: Reducera för tidig och förebyggbar död i cancer (samt konfirmera friskhet) Medel: Diagnostisera cancer i tidigt och botbart skede Strategi: Aktiv, uppsökande populationsbaserad testning.

8 Sven Törnberg - 2004

9

10 Kriterier för screening l Vanlig sjukdom - hög dödlighet (samhälligt problem) l Känd naturalhistoria - preklinisk fas l Test med hög känslighet & säkerhet l Behandling som förbättrar prognosen l Accepterat av målgrupp l Kostnadseffektivt

11 Sven Törnberg - 2004 Antalet nyinsjuknade år 2000 Prostata**7 611 Bröst*6 348 Tjocktarm (colon)**3 275 Lunga2 961 Hud (ej melanom)**2 934 Urinblåsa2 190 Ändtarm (rektum)**1 929 Malignt melanom**1 616 Livmoderhals (invasiv)*448 Livmoderhals (ej invasiv)*3 117 EpC 2002 (data gäller 2000) *= screening etablerad **= screening diskuteras

12 Sven Törnberg - 2004 Antalet cancerdöda år 2000 Lunga2 980 Prostata**2 501318<70 Blod, blodbild. org.1 948 Tjocktarm**1 733 Bröst*1 526716<70 Ändtarm**736 Äggstock**639 Mal. melanom, hud**370171<70 Livmoder*17184<70 Hud (ej melanom)**54 EpC 2002 (data gäller 2000) *= screening etablerad **= screening diskuteras

13 Sven Törnberg - 2004 Livmoderhalscancer 1 l Orsakas av virus (sexuellt överförd), möjliggör vaccination. l Mikroskopi av avskrapade celler kan visa förstadier till cancer l Screening initierades mellan 1967 och 1973 l Stor överprovtagning (”vild screening”) l Teoretiskt möjligt att utrota cervixcancer

14 Sven Törnberg - 2004 Bakgrundsdata, Stockholm l Organiserad screening sedan 1968 l Tidigare administrerat via Sabbatsbergs sjkh l Onkologiskt centrum ansvarar sedan 1993 l C:a 500 000 kvinnor mellan 23-60 år l 60 MVC l 2 landstingslab., 2 privatlab. l 20 gynmottagningar l 1 gynonkologisk klinik

15 Sven Törnberg - 2004

16 Förbättringar i Stockholm l Kvalitetskontroll l Möjlighet att studera och eventuellt påverka faktorer som styr deltagande l Feed-back gav högre status på verksamheten l Svarsbrev l Standardiserat utredningsschema l Via hemsida – möjlighet att marknadsföra verksamheten l IT har gjort administrationen mer kostnadseffektiv l Möjlighet driva forsknings- och utvecklingsprojekt l Minska ”vild screening”

17 Sven Törnberg - 2004 Resultat, Stockholm 2002 Cervix l Antal som inbjuds/år170 000 l Antal deltagande70-80 000 l Deltagarfrekvens 30-80% l Täckningsgrad 70-90% l Normala prov 97,5% l Avvikande prov 2,2% l Omprov 0,3%

18 Sven Törnberg - 2004 Olika perspektiv på cervixcancerscreening Politiker Hela befolkningen Organiserad screening Barnmorskor Gruppens hälsa Indicerat cellprov Läkare Individens hälsa

19 Sven Törnberg - 2004 Cancer Incidence in Sweden EpC 2002

20 Sven Törnberg - 2004 Dödsorsaker EpC 2002

21 Sven Törnberg - 2004 Nationellt kvalitetsregister l Jämföra kvalitet i olika landsting l Möjlighet förbättra screeningen l Pilotfas 2001-2002 l Etablera register 2003-2004 (datainsamling pågår fortfarande) l Länkad forskning (Cancerfondsprojekt)

22 Sven Törnberg - 2004 Mammografi hälsokontroll i Sverige l Vetenskapliga projekt har visat möjlighet minska dödlighet i bröstcancer med 30% l Socialstyrelsens anvisningar 1986+1998 l Alla landsting (uppbyggt 1986-1997) l Hälften av landstingen startar vid 40 åå, andra hälften från 50 åå l Programmen pågår upp till 69 (74) åå

23 Sven Törnberg - 2004 Mammografi i Stockholm l Politiskt beslut i december 1986 l Påbörjades i december 1988 l 50 – 69 åå, 24 månaders intervall l C:a 180 000 inbjuds årligen. 70-75% deltar. l Politiskt beslut om 40 – 74, ej realiserat pga resursbrist l Aktuell forskning visar: –Minskad dödlighet –Utjämnade regionala skillnader

24 Sven Törnberg - 2004 Screening för colorektal cancer? l Förebyggande åtgärder (fibrer, fett, fysisk aktivitet) inte visat effekt. l Problem: 7 100 patienter vårdas/år, 138 000 vårddagar/år l Screening: Minskar dödlighet. Test för blod i avföring. Vidare utredning med skopi. l Allmänna rekommendationer: EU, Ja. Sverige, Nej l Vad händer om man inte inför CRC screening?

25 Sven Törnberg - 2004 Pilotverksamhet i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland l Ålder 60-69. Provtagning vartannat år. l 98% normala, 2% utreds vidare l Successivt införande (lägre behov av resurstillskott) l Medger utvärdering och avbrytande om det inte fungerar l Minskar risk för ”vild” screening l Beräknad effekt, i absoluta tal större än mammografi och cellprov

26 Sven Törnberg - 2004 FödelseårÅlder 2005200520062007200820092010 1936696400 19376866006500 193867730069006800 1939667800760072007100 19406579007800750071007000 194164860082008100790075007400 194263980096009300910088008400 1943621090010700105001010099009600 194461123001160011400111001070010600 194560128001240011800115001130010900 19461290012500119001160011400 194712700123001170011400 1948125001220011600 19491210011800 195011600 Summa323003410043100446005250053600

27 Sven Törnberg - 2004 Förhållningssätt i Stockholm rörande screening för tjocktarmscancer? l Passivitet omöjlig! l Antingen aktivt emot eller aktivt för screening! l Behov av policy. l Försöksverksamhet bör initieras?

28 Sven Törnberg - 2004 Prostata l Test är PSA (prostataspecifikt antigen) l EU: – avvakta allmän screening l Symposium på Riksstämman, 2002: – ja till tidig diagnostik (risk för ”vild” screening) – avvakta allmän screening l Kvarstående frågor: – Mortalitetssänkande effekt? – Biverkningar, kostnader?

29 Sven Törnberg - 2004 Screening för lungcancer l ”CT (spriraltomografi) ökar möjligheten diagnosticera små (tidiga?) tumörer” l Varför olämpligt? – Primärprevention bättre! – Screeningkriterier ej uppfyllda! – Studier av dödlighet visar inga resultat l Screening bör inte införas! l Trots detta initieras en studie i Gävle!

30 Sven Törnberg - 2004 Etiska aspekter. l Måste vara effektivt för att vara etiskt. l Balans fördelar - nackdelar l Information om positiva och negativa aspekter l Frivillighet (deltagande) l Integritet l Regler/lagar data hantering l Slippa delta i forskning

31 Sven Törnberg - 2004 Hur effektiva är screeningprogrammen? Hur vet vi att rutinscreening fungerar? l Mammografi 30-50% sänkning av dödlighet l Cervix >50% sänkt dödlighet l Colorektal cancer 14-18% sänkt dödlighet l Prostatacancer inga resultat ännu HÖRSAMHET VIKTIGAST!

32 Sven Törnberg - 2004 Faktorer som styr deltagande Positiva faktorer Inbjudan med bestämd tid Avgiftsfritt Lättillgänglighet Hälsomedvetenhet Negativa faktorer Öppen inbjudan Avgift Svårtillgänglighet Låg hälsomedvetenhet

33 Sven Törnberg - 2004 Opportunistisk screening l Ej organiserad provtagning i hälsokontrollsyfte l På läkares eller patientens initiativ l Omöjligt att utvärdera l Inte effektivt l Hög kostnad l Cellprov, mammografi, PSA, mm

34 Sven Törnberg - 2004 Opportunistisk ”vild” screening

35 Sven Törnberg - 2004 Läärä et al Lancet 1987

36 Sven Törnberg - 2004 Opportunistisk screening Cellprov: l Organiserad provtagning 60-70 000 kvinnor/år l ”Indicerad” provtagning 180 000 kvinnor/år l Av dessa tas 150 000 i hälsokontrollsyfte l Dessa 150 000 test bör inte finansieras med allmänna medel l Förändring skall genomföras 2004

37 Sven Törnberg - 2004 Aktuellt vad det gäller screening: l ”EAC programmet har varit effektivt” l Bröstcancer: –SoS rekommendationer kvarstår –Ny forskning visar goda resultat (7-län, Umeå, pågående) –Nationellt kvalitetsregister l Cervixcancer: –HPV: vaccin, primär- och sekundärscreening –Nationellt kvalitetsregister –Biobankslagen l Colorektal cancer: –Genomförbarhetsstudier

38 Sven Törnberg - 2004 Begränsningar - framtiden: l Socialstyrelsen formulerar inte anvisningar l Fritt val av vård ej förenligt med befolkningsinriktad screening l Brist på specialister? l Sjukvårdsekonomin!

39 Sven Törnberg - 2004 Sammanfattning l Initiera colorektalcancerscreening l Minska ”vild screening” l Ev. prostatacancerscreening (efter 2008?) l Förbättra kvalitet och höja deltagande i pågående rutinscreeningprogram


Ladda ner ppt "Sven Törnberg - 2004 Stockholms läns landstings screeningprogram för tidigupptäckt av cancer Enheten för hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Samhällsmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser