Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se GUB 2012-03-08 2012-03-20 Karin Henning Digitala tjänster Bibliometri – vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se GUB 2012-03-08 2012-03-20 Karin Henning Digitala tjänster Bibliometri – vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 GUB Karin Henning Digitala tjänster Bibliometri – vad är det?

2 Innehåll Definition Vad kan man få ut av bibliometri? Olika typer av analyser Indikatorer för forskningsutvärdering Pengar... Bibliometri som verktyg för resursfördelning Reflektioner

3 Digitala tjänster Publicering och Bibliometri BibliometrifunktionenDigitalisering Webb och Bibliotekssystem E-resurserIT-utveckling och drift

4 Vad är bibliometri? bibliometri = räkna böcker statistik metadata publikationsstatistik

5 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering

6 Vilka länder samarbetar SA med? (data från GUP och WoS , de 20 länder med flest sampubliceringar)

7 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster

8 Hur publicerar sig GU:s forskare monografiskt? Studentlitteratur12,1% Liber4,8% Chalmers3,2% SNS2,6% Norstedts2,5% Natur och kultur2,0% Gidlund1,7% Aracne1,2% Symposion1,2% Springer1,2% Tio mest frekventa förlagen, exklusive GU-utgivning (står för sammalagt drygt 30 % av utgivningen): 55 % ger ut sina böcker inom GU:s ram (skriftserier, Acta etc) 45 % på externa förlag etc

9 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster Titel/abstract/keywords – ämnesanalyser

10

11 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster Titel/abstract/keywords – ämnesanalyser Referenser – citeringsanalyser

12 Knudsen (2012) Sjögren (2009) Sjögren (2009) Åberg (1998)

13 Arizona State University GU Univ Bergen

14 USA Sverige Norge

15 Citeringsanalyser - användningsområden Forskningsutvärdering Beståndsanalys, användarstudier Informationssökning

16 Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster Titel/abstract/keywords – ämnesanalyser Referenser – citeringsanalyser År

17 Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

18 Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …)

19 Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

20 Medelsfördelning och bibliometri

21 Publ * Cit i WoS Regeringen GU Bibliometriska indikatorer för resursfördelning

22 Andel per lärosäte, bibliometriska indikatorn

23 Handels HumITKonstNatSASamUtb Norska Publpoäng, utvecklar eget ”Brute Force” Norska Publ * Cit i WoS Nytt system fr om bå 2012 Regeringen GU Bibliometriska indikatorer för resursfördelning

24 ”Norska modellen” Publiceringsaktivitet vetenskaplig publicering Publikationspoäng Publiceringskanalen! (förlag, tidskrift)

25 Reflektioner... statistik mätbarhetens bedräglighet prestationsbaserad omfördelning bibliotekets roll – utvärdering datakvalitet

26 Fler reflektioner... prestation och inte tradition dolda mönster samarbetsanalyser science mapping - organisationsförändringar kompletta miljöer – identifiera styrkor o svagheter

27 Karin Henning Bo Jarneving Cecilia Sandberg


Ladda ner ppt "Www.gu.se GUB 2012-03-08 2012-03-20 Karin Henning Digitala tjänster Bibliometri – vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser