Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938."— Presentationens avskrift:

1 Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

2 ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938

3 John Fiske 1982, 1990,1997 ”Process-skolan” Ser kommunikation som överföring av budskap, sändare – mottagare – kanaler Semiotik Produktion och utbyte av betydelse, både sändare och mottagare tolkar aktivt

4 Carl Hovland, (1912-1961), Yale19121961 Experimentell psykologi Forskningsprojekt kring ”Why we fight”- filmerna 1942

5 Forskningsprojekt/ offerter

6 Shannon & Weaver 1949 -buller (störningar i teknik, semantik, effektivitet) -redundans = upprepning, överskott -entropi = osäkerhet, disorganisation -phatisk kommunikation destinationmottagarebudskapsändarekälla buller

7 T. Newcomb 1953: A-B-X Strävan till symmetri – A och B personer, X en åsikt. Om relationen är osymmetrisk finns större mottaglighet för ny information. A B X

8 Kompletterande teorier George Gerbner 1956: horisontell & vertikal dimension Leon Festinger 1957: Kognitiv dissonans Mathilda & John Riley 1959: socialt system, primär/ sekundärgrupper (sociologi) Gerhard Maletzke 1963: jag-uppfattning (socialpsykologi)

9 Uses / & gratifications ”Vad gör mänskorna med medierna?” Herta Herzog 1944: Daytime serials Bernard Berelson: What missing a Newspaper means, strejk 1945 2 v. New York

10 Funktionsmodell Harold Lasswell & Charles Wright: Massmediernas funktioner: -Observation (nyheter) -Samordning av intryck (kommenterande j.) -Traditioner, uppfostran (avvikelser) -Underhållning

11 Kris i forskningen på 60-talet Joseph Klapper 1960: The effects of Mass communication Ju mera forskning desto mindre effekt, gamla teorier förkastade, inget i stället Omprövning på 70-talet

12 Peter Clarke & Gerald Kline 1974: " Media effects reconsidered: some new strategies for Communication Research.“ Elisabeth Noelle-Neumann 1973 : "Return to the concept of Powerful Massmedia.“ Orsaker -förändringar i samhället -förändringar i synen på påverkansprocessen -nytolkningar av resultat

13 Orsaker till nytänkande Förändringar i samhället - 1960 bytte 7%, 1982 20% parti i Sv, - geografisk, social rörlighet Journalistiken annorlunda - journalister aktiva, - TV stort genomslag Annan syn på påverkansprocessen - inte bara ändrad åsikt, hur föds åsikten? Nytolkningar av resultat

14 Agendasetting - dagordning; = medierna bestämmer inte vad vi tycker, men nog vad vi ska ha en åsikt om! Maxwell McComb & Donald Shaw (1972) "The Agendasetting function of Mass media.“ Arthur Miller, Edie Goldenberg & Lutz Erbring (1979): Type-Set Politics: Impact of Newspaper on Public Confidence. Thomas Patterson (1980): The Mass Media Election. How Americans Choose Their President.

15 Lazarsfeld & Merton, effekter: överföring av status förstärkning av sociala normer narkotiserande dysfunktion

16 Adoption - Diffusion Dorwin Cartwright uppmärksamhet jämförelse med tidigare erfarenhet bedömning av konsekvenser beslut Fem stegs process (1955, Iowa); metvetande/ awareness intresse/ interest värdering/ evaluation prövning/ trial accepterande/ adoption

17 Kent Asp: Mediernas makt Makten över publiken nej ja Makten nej över Innehållet ja IIIIII I II IIIIV


Ladda ner ppt "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938."

Liknande presentationer


Google-annonser