Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

2 ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898
Orson Welles dramatisering för radio

3 John Fiske 1982, 1990,1997 ”Process-skolan”
Ser kommunikation som överföring av budskap, sändare – mottagare – kanaler Semiotik Produktion och utbyte av betydelse, både sändare och mottagare tolkar aktivt

4 Carl Hovland, (1912-1961), Yale Experimentell psykologi
Forskningsprojekt kring ”Why we fight”-filmerna 1942

5 Forskningsprojekt/ offerter

6 Shannon & Weaver 1949 destination mottagare budskap sändare källa
buller buller (störningar i teknik, semantik, effektivitet) redundans = upprepning, överskott entropi = osäkerhet, disorganisation phatisk kommunikation

7 T. Newcomb 1953: A-B-X X A B Strävan till symmetri
– A och B personer, X en åsikt. Om relationen är osymmetrisk finns större mottaglighet för ny information.

8 Kompletterande teorier
George Gerbner 1956: horisontell & vertikal dimension Leon Festinger 1957: Kognitiv dissonans Mathilda & John Riley 1959: socialt system, primär/ sekundärgrupper (sociologi) Gerhard Maletzke 1963: jag-uppfattning (socialpsykologi)

9 Uses / & gratifications
”Vad gör mänskorna med medierna?” Herta Herzog 1944: Daytime serials Bernard Berelson: What missing a Newspaper means, strejk v. New York

10 Funktionsmodell Harold Lasswell & Charles Wright:
Massmediernas funktioner: Observation (nyheter) Samordning av intryck (kommenterande j.) Traditioner, uppfostran (avvikelser) Underhållning

11 Kris i forskningen på 60-talet
Joseph Klapper 1960: The effects of Mass communication Ju mera forskning desto mindre effekt, gamla teorier förkastade, inget i stället Omprövning på 70-talet

12 Peter Clarke & Gerald Kline 1974:
" Media effects reconsidered: some new strategies for Communication Research.“ Elisabeth Noelle-Neumann 1973 : "Return to the concept of Powerful Massmedia.“ Orsaker -förändringar i samhället -förändringar i synen på påverkansprocessen -nytolkningar av resultat

13 Orsaker till nytänkande
Förändringar i samhället bytte 7%, % parti i Sv, - geografisk, social rörlighet Journalistiken annorlunda - journalister aktiva, - TV stort genomslag Annan syn på påverkansprocessen - inte bara ändrad åsikt, hur föds åsikten? Nytolkningar av resultat

14 Agendasetting - dagordning;
= medierna bestämmer inte vad vi tycker, men nog vad vi ska ha en åsikt om! Maxwell McComb & Donald Shaw (1972) "The Agendasetting function of Mass media.“ Arthur Miller, Edie Goldenberg & Lutz Erbring (1979): Type-Set Politics: Impact of Newspaper on Public Confidence. Thomas Patterson (1980): The Mass Media Election. How Americans Choose Their President.

15 Lazarsfeld & Merton, effekter:
överföring av status förstärkning av sociala normer narkotiserande dysfunktion

16 Adoption - Diffusion Dorwin Cartwright uppmärksamhet
jämförelse med tidigare erfarenhet bedömning av konsekvenser beslut Fem stegs process (1955, Iowa); metvetande/ awareness intresse/ interest värdering/ evaluation prövning/ trial accepterande/ adoption

17 Kent Asp: Mediernas makt
Makten över publiken nej ja Makten nej över Innehållet ja I III II III IV


Ladda ner ppt "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser