Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediekritik Intro 2.10. 2008. Journalismikriittinen vuosikirja 1998 ”Dialogen mellan forskning och journalistik försvåras av att forskningen gör en enkel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediekritik Intro 2.10. 2008. Journalismikriittinen vuosikirja 1998 ”Dialogen mellan forskning och journalistik försvåras av att forskningen gör en enkel."— Presentationens avskrift:

1 Mediekritik Intro 2.10. 2008

2 Journalismikriittinen vuosikirja 1998 ”Dialogen mellan forskning och journalistik försvåras av att forskningen gör en enkel fråga komplicerad, medan journalistiken gör en komplicerad fråga enkel.” Unto Hämäläinen Tiedotustutkimus 2/ 98, 117

3 Anu Kantola: Samhället komplicerat 1. Problems orsak – verkan ofta oklara 2. Följder av handling svåra att förutse 3. Feedback om följder först på lång sikt 4. Olika intressegrupper har motstridiga mål. Tiedotustutkimus 2/ 98, 120

4 Journalistiken 1.Söker entydiga förklaringar orsak – verkan 2.Koncentrerar sig på en sak i gången 3.Har ett kort tidsperspektiv 4.Förstår inte motstridiga värderingar utan söker den rätta lösningen. → d.v.s. det går ofta fel.

5 Mediekritik och forskning kan hjälpa att 1.ge förståelse och rätta proportioner 2.undvika klichéer, ge ett annat perspektiv 3.sätta in det egna uppdragets problem i större perspektiv (arbetsmängd & stress) 4.analysera redaktionella resurser 5.reflektioner över yrkesidentiteten Anu Kantola 123 - 126

6 Sopulisilppuri Luostarinen – Kivikuru – Ukkola 1996 Bakgrund: Debatt 1980-talet objektivitet m.m. Seminarier om mediekritik 1989, 1992 Maailma sanojen vankina TV2 1992 Mediauutiset MTV 1994

7 Definitioner ” Medierna ett jättelikt system som allt tätare knyts till teknologi och blir allt mer kommersiellt. Journalistik en konst att debattera offentligt, som försöker överleva inom medierna. Frågan är om den lyckas. ” Jay Rosen Mediekritik, journalistikkritik används ofta som synonymer.

8 Jfr konstkritik Kritik inte bara att söka fel, kritisera. också information och tolkning. Bättre tala om mediedebatt, journalistikdebatt? Mediejournalistik – journalistik om medier

9 Måttstockar för kritik Journalistikens egna normer etiska regler, egna målsättningar, självbild Jämförelse med den verklighet som beskrivs bedömning av objektivitet; relevans, korrekthet Journalistikens samhälleliga följder Fördummande? Demokrati. Underhållning

10 Makthavarnas kritik Mauno Koivisto 1984: ”Sopulilauma” Kalevi Sorsa 1984: ”infokrati” = motvikt till parlamentarisk demokrati, anti- intellektuell, personifiering, brist på självkritik Mona Sahlin 1995 Samtidigt: Medialisering (politik anpassas till medierna)

11 Altschulls sju lagar 1.Medierna agerar alltid i de politiska och ekonomiska makthavarnas intresse 2. Innehållet i medierna reflekterar finansiärernas intressen 3. Alla mediesystem bygger på yttrandefrihet, men den definieras olika 4. Alla mediesystem hävdar socialt ansvar och säger sig bevaka folkets intresse 5. Alla tre mediemodeller uppfattar de andra två som avvikande 6. Journalistutbildningar förmedlar värderingarna i det samhälle där de finns 7. Praktiken skiljer sig alltid från teorin. J. Herbert Altschull: Agents of Power 1984

12 Mediernas svarta bok Maria-Pia Boёthius: ”Om man tillämpade den moralkod som medierna ålägger vårt samhälle på medierna själva, skulle hela bygger rasa samman.” (s. 24) ”Vi har hand om yttrandefriheten och praktiskt taget all kritik hotar alltså yttrandefriheten” (s. 38)

13 ”När den av medier och marknad i samarbete upphaussade IT-bubblan började upplösas gjorde Expressen en artikelserie som var karaktärsmord på samme man och bransch som de nyss hyllat. (…) För denna artikelserie fick en journalist på Bonnierägda Expressen Bonniers journalistpris år 2000. Att ta kål på en stjärna man själv tänt ansågs som en journalistisk bragd.” (s. 53) Maria-Pia Boёthius 2002

14 ”I medierna förfasar man sig över den mobbning som sker i skolorna, men inte över den som regelmässigt bedrivs på ledarsidor och kultursidor, i drevjournalistik, dokusåpor, Robinsonprogram och babbelprogram. Närhelst det är möjligt föser man ihop folk som avskyr varann eller varandras åsikter och låter dem puckla på varann verbalt.” ( 67) Maria-Pia Boёthius 2002

15 John Pilger In an address at Columbia University 2006: “During the Cold War, a group of Russianjournalists toured the USA. On the final day of their visit, they were asked by their hosts for their impressions. 'I have to tell you,' said their spokesman, 'that we were astonished to find after reading all the newspapers and watching TV, that all the opinions on all the vital issues were by and large, the same. To get that result in our country, we imprison people, we tear out their fingernails. Here, you don’t have that. What’s the secret? How do you do it?'”

16 Böcker av John Pilger Hidden Agendas (1998) Den dolda dagordningen Reporting the World: John Pilger's Great Eyewitness Photographers (2001) The New Rulers of the World (2002)The New Rulers of the World Tell Me No Lies: Investigative Journalism and its Triumphs (ed.) Cape (2004) Blowin' in the wind (2004) Freedom Next Time (2006)

17 Länkar www.journalismnet.com/media/criticism.htm www.fair.org Fairness and Accuracy in Reporting


Ladda ner ppt "Mediekritik Intro 2.10. 2008. Journalismikriittinen vuosikirja 1998 ”Dialogen mellan forskning och journalistik försvåras av att forskningen gör en enkel."

Liknande presentationer


Google-annonser