Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdnadsbidrag Läkarintyg Kollektivavtal Intermittent Sjuklön Arbetsgivaravgifter Rehabiliteringskedja Jobbskatteavdrag Nystartsjobb Jämkning Kvittning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdnadsbidrag Läkarintyg Kollektivavtal Intermittent Sjuklön Arbetsgivaravgifter Rehabiliteringskedja Jobbskatteavdrag Nystartsjobb Jämkning Kvittning."— Presentationens avskrift:

1

2 Vårdnadsbidrag Läkarintyg Kollektivavtal Intermittent Sjuklön Arbetsgivaravgifter Rehabiliteringskedja Jobbskatteavdrag Nystartsjobb Jämkning Kvittning Halvtaktsjobb Nyfriskjobb Vikariat Semesterkvot VAB Datorförmån Utmätning Jämställdhetsbonus

3 Kristina Karlén Ambitious One PA-konsult kristina@ambitiousone.se

4 LÖNEADMINISTRATION bruttolön - preliminärskatt = nettolön (det kan väl inte vara så märkvärdigt)

5 Hela svenska folkets hjärtefråga

6 Semesterlag Semester

7 Förändrnigar i semesterlagen semesterledighet semesterlönegrundande frånvaro beräkning av semesterlön semesterlön för sparad semester

8 Semesterledighet 25 semesterdagar - fem veckor semesterledighet ledigheten behöver inte tjänas in fem veckor ledighet oavsett hur arbetstiden är förlagd netto – bruttosemesterdagar semesterkvot

9 Egen sjukdom 180 dagar under insjuknandeåret plus ytterligare ett helt intjänandeår Vid heltidssjukskrivning från 1 april 2010 Gamla regler för heltidssjukskrivning före 1 april 2010 Vid deltidssjukskrivning från 1 april 2010 Semesterlönegrundande frånvaro Nytt

10 Sjukfrånvaro 100 % sjukskriven 1 juni 2009 1/4 2009 ----------------------31/3 2010 180 dagar 1/4 2010 ----------------------31/3 2011 180 dagar 1/4 2011 ---------------------- 31/3 2012 180 dagar 1/4 2012 ----------------------31/3 2013 0 dagar

11 Sjukfrånvaro 100 % sjukskriven 1 juni 2010 1/4 2010 ---------------------------31/3 2011 180 dagar 1/4 2011 ----------------------------31/3 2012 180 dagar 1/4 2012 ------------------------------ 31/3 2013 0 dagar

12 Deltidssjukskriven Nya regler träder i kraft 1 april 2010 1/6 2008 -----------------------------------------------31/3 2009 180 dagar 1/4 2010 ---------------------------------------------- 31/3 2011 180 dagar 1/4 2011 ------------------------------------------------ 31/3 2012 0 dagar Semesterlön tjänas in på aktuell sysselsättningsgrad

13 Föräldrapenning vid barns födelse 120 dagar per förälder, 180 dagar vid ensam vårdnad (intyg från F-kassan) Tillfällig föräldrapenning 120 dagar, 180 dagar vid ensam vårdnad Föräldraledighet semestergrundande Nytt

14 Repetitionsövning eller civilförsvarsövning 60 dagar Annan ledighet

15 Semesterlön huvudregel – sammalöneregel bibehållen månadslön semestertillägg lägst 0,43 % per betald dag vid månadslön 1,82 % per betald dag vid veckolön

16 Semesterlön Fast lön plus rörlig lön mindre än 10 % av totala lönen Semestertillägg på fast lön + 12 % semesterlön beräknad på rörlig lön betalas ut senast en månad efter semesterårets slut

17 Procentregel 12 % vid timlön, ackord, provision m.m. vid fast och rörlig lön när den rörliga lönen är högre än 10 % ändrad sysselsättningsgrad regler i kollektivavtal på förbundsnivå

18 Semesterlön för semester- lönegrundande frånvaro lön som skulle betalats ut under frånvaron semesterlön för sparad dag ska inte ingå i underlaget Nytt

19 Ändrad sysselsättningsgrad båda beräkningsreglerna kan bli aktuella under semesteråret Exempel: 25 000 kronor i månadslön 15 dagar semester I juli. Ändrar sysselsättningsgrad, 75% 1 september. Uttag 5 dagar semester i december vid 75% sysselsättningsgrad Nytt

20 Ändrad sysselsättingsgrad Månadslön 100% 25 000 Semestertillägg 0,43% x 15 1 612,25 ---------------------------------------------- Månadslön 75% 18 750 Semesteravdrag 18 750 x 4,6% x 5 - 4 312,50 Semesterlön 12% x intjänad lön/ 25 = 1 350 x 5 6 750

21 Semesterlön för sparad semesterdag semesterlön som om den sparade dagen tjänats in året före inga övergångsregler kollektivavtal på förbundsnivå Nytt

22 Utbetalning av semesterdagar Vid frånvaro på grund av t.ex. sjukdom Dagar som tillsammans med ordinarie Intjänad semester överstiger 25 25 dagar förs över som ordinarie semester Ger möjlighet till längre semesterledighet vid återgång i tjänst

23 Korttidsanställda Anställda högst tre månader Rätt till semesterlön Får inte ingå i lönen Får inte betalas ut löpande Rätt till semesterledighet Den anställde avgör

24 Förändringarna träder i kraft 1 april 2010

25


Ladda ner ppt "Vårdnadsbidrag Läkarintyg Kollektivavtal Intermittent Sjuklön Arbetsgivaravgifter Rehabiliteringskedja Jobbskatteavdrag Nystartsjobb Jämkning Kvittning."

Liknande presentationer


Google-annonser