Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämkning Vårdnadsbidrag Kvittning Halvtaktsjobb Rehabiliteringskedja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämkning Vårdnadsbidrag Kvittning Halvtaktsjobb Rehabiliteringskedja"— Presentationens avskrift:

1

2 Jämkning Vårdnadsbidrag Kvittning Halvtaktsjobb Rehabiliteringskedja
Nystartsjobb Vårdnadsbidrag Utmätning Kvittning Halvtaktsjobb Läkarintyg Kollektivavtal Jämkning Semesterkvot VAB Sjuklön Intermittent Rehabiliteringskedja Arbetsgivaravgifter Vikariat Jämställdhetsbonus Jobbskatteavdrag Nyfriskjobb Datorförmån

3 Kristina Karlén Ambitious One PA-konsult

4 LÖNEADMINISTRATION bruttolön - preliminärskatt = nettolön
(det kan väl inte vara så märkvärdigt)

5 Hela svenska folkets hjärtefråga

6 Semester Semesterlag

7 Förändrnigar i semesterlagen
semesterledighet semesterlönegrundande frånvaro beräkning av semesterlön semesterlön för sparad semester

8 Semesterledighet 25 semesterdagar - fem veckor semesterledighet
ledigheten behöver inte tjänas in fem veckor ledighet oavsett hur arbetstiden är förlagd netto – bruttosemesterdagar semesterkvot

9 Semesterlönegrundande frånvaro
Egen sjukdom 180 dagar under insjuknandeåret plus ytterligare ett helt intjänandeår Vid heltidssjukskrivning från 1 april 2010 Gamla regler för heltidssjukskrivning före april 2010 Vid deltidssjukskrivning från 1 april 2010 Nytt

10 Sjukfrånvaro 100 % sjukskriven 1 juni 2009 180 dagar
1/ /3 2010 180 dagar 1/ /3 2011 1/ /3 2012 1/ /3 2013 0 dagar

11 Sjukfrånvaro 100 % sjukskriven 1 juni 2010
1/ /3 2011 180 dagar 1/ /3 2012 1/ /3 2013 0 dagar

12 Deltidssjukskriven Nya regler träder i kraft 1 april 2010
1/ /3 2009 180 dagar 1/ /3 2011 1/ /3 2012 0 dagar Semesterlön tjänas in på aktuell sysselsättningsgrad

13 Föräldraledighet semestergrundande
Föräldrapenning vid barns födelse 120 dagar per förälder, 180 dagar vid ensam vårdnad (intyg från F-kassan) Tillfällig föräldrapenning 120 dagar, 180 dagar vid ensam vårdnad Nytt

14 Annan ledighet Repetitionsövning eller civilförsvarsövning 60 dagar

15 Semesterlön huvudregel – sammalöneregel bibehållen månadslön
semestertillägg lägst 0,43 % per betald dag vid månadslön 1,82 % per betald dag vid veckolön

16 Semesterlön Fast lön plus rörlig lön mindre än 10 % av totala lönen
Semestertillägg på fast lön + 12 % semesterlön beräknad på rörlig lön betalas ut senast en månad efter semesterårets slut

17 Procentregel 12 % vid timlön, ackord, provision m.m.
vid fast och rörlig lön när den rörliga lönen är högre än 10 % ändrad sysselsättningsgrad regler i kollektivavtal på förbundsnivå

18 Semesterlön för semester- lönegrundande frånvaro
lön som skulle betalats ut under frånvaron semesterlön för sparad dag ska inte ingå i underlaget Nytt

19 Ändrad sysselsättningsgrad
båda beräkningsreglerna kan bli aktuella under semesteråret Exempel: kronor i månadslön 15 dagar semester I juli. Ändrar sysselsättningsgrad, 75% 1 september. Uttag 5 dagar semester i december vid 75% sysselsättningsgrad Nytt

20 Ändrad sysselsättingsgrad
Månadslön 100% Semestertillägg 0,43% x ,25 Månadslön 75% Semesteravdrag x 4,6% x ,50 Semesterlön 12% x intjänad lön/ 25 = x

21 Semesterlön för sparad semesterdag
semesterlön som om den sparade dagen tjänats in året före inga övergångsregler kollektivavtal på förbundsnivå Nytt

22 Utbetalning av semesterdagar
Vid frånvaro på grund av t.ex. sjukdom Dagar som tillsammans med ordinarie Intjänad semester överstiger 25 25 dagar förs över som ordinarie semester Ger möjlighet till längre semesterledighet vid återgång i tjänst Örs

23 Korttidsanställda Anställda högst tre månader Rätt till semesterlön
Får inte ingå i lönen Får inte betalas ut löpande Rätt till semesterledighet Den anställde avgör

24 Förändringarna träder
i kraft 1 april 2010

25


Ladda ner ppt "Jämkning Vårdnadsbidrag Kvittning Halvtaktsjobb Rehabiliteringskedja"

Liknande presentationer


Google-annonser