Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indien Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Yta: 3.3 miljoner km 2 = 7 ggr Sverige Yta: 3.3 miljoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indien Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Yta: 3.3 miljoner km 2 = 7 ggr Sverige Yta: 3.3 miljoner."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Indien Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Yta: 3.3 miljoner km 2 = 7 ggr Sverige Yta: 3.3 miljoner km 2 = 7 ggr Sverige Språk: engelska, hindi, sanskrit + 17 andra officiella, totalt dock c:a 300! Språk: engelska, hindi, sanskrit + 17 andra officiella, totalt dock c:a 300! Religion: hinduer 80%, muslimer 11%, kristna, sikher, buddister, flera andra Religion: hinduer 80%, muslimer 11%, kristna, sikher, buddister, flera andra Läs/skrivkunnighet: 52% (officiellt) Läs/skrivkunnighet: 52% (officiellt)

4 Ekonomi mm BNP/invånare 365 US dollar BNP/invånare 365 US dollar Enorma klasskillnader, välmående medelklass på c:a 300 miljoner, välutbildade, de flesta fattiga! Enorma klasskillnader, välmående medelklass på c:a 300 miljoner, välutbildade, de flesta fattiga! Sysselsättning Sysselsättning –Jordbruk 61% –Industri25% –Tjänster och övrigt 25% Medellivslängd: 60 år (40 år 1947!) Medellivslängd: 60 år (40 år 1947!) Spädbarnsdödlighet: 7 % officiellt (Sverige 0.5%) Spädbarnsdödlighet: 7 % officiellt (Sverige 0.5%) Ojämn könsfördelning bland nyfödda Ojämn könsfördelning bland nyfödda

5 Problem i Indien Fattigdomen utbredd Fattigdomen utbredd Läskunnigheten låg Läskunnigheten låg Ignoransen stor Ignoransen stor Vägarna usla, trafiken livsfarlig! Vägarna usla, trafiken livsfarlig! Kvinnoförtrycket stort Kvinnoförtrycket stort Pojkar mer värda än flickor Pojkar mer värda än flickor Kastväsendet – förbjudet men… Kastväsendet – förbjudet men… Sjukvården usel – mestadels Sjukvården usel – mestadels

6

7

8

9 Pravara Medical Trust, PMT Loni, beläget i Maharashtra, fattigt jordburksområde, c:a 10000 invånare Loni, beläget i Maharashtra, fattigt jordburksområde, c:a 10000 invånare PMT en stiftelse som bedriver PMT en stiftelse som bedriver –Utbildning: läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster, totalt 1200 elever, även på vidareutbildnings nivå –Sjukvård, sjukhus med 700 bäddar –Primärvård, ”Mother NGO” Formellt samarbete mellan Hälsouniversitet, Landstinget i Östergötland och PMT sedan 1998 Formellt samarbete mellan Hälsouniversitet, Landstinget i Östergötland och PMT sedan 1998 Flera andra Pravara stiftelser finns Flera andra Pravara stiftelser finns

10

11 Vad har vi bidragit med innan projektet angående MHV och BHV? Uppbyggnad där av Uppbyggnad där av –Thoraxkirurgi för barn –Nyföddhetsvård/neonatal intensivvård –Problembaserat lärande –Ögonsjukvård/laserbehandling –Organisation, Förebyggande underhåll Vilka kategorier har utbildats här: Vilka kategorier har utbildats här: –Kirurger, bl.a. ”titthålskirurgi” –Anestesiologer, främst thorax –Ögonläkare (fr.a. laserbehandling) –Öronläkare –Patolog: cytologi –Onkolog –Operationssköterskor, neonatalsköterska –Medicintekniker, m.m.

12

13 Maharastra: Loni PMT - Östergötland Liu, LiÖ 2005 - 2008 Mödra- barnhälsovård ”svensk modell” AnnaKarin Johansson Siw Alehagen Orvar Finnström Göran Hermansson Leif Matthiesen

14 *400 000 inv. / 232 byar * 55 % under fattigdomsgränsen (160Skr) * 92 % ingen latrin * 78% f och 52% p < 5 år är undernärda * 80% f och 40% p: skolavbrott - 14 års ålder * 61% f gifter sig före 18 års ålder – 40% p 21 år f = flickor p = pojkar

15 Development Objective To develop a multisectoral approach model which contribute to achieve 7 out of 8 MDGs at the district (Ahmednagar) level To develop a multisectoral approach model which contribute to achieve 7 out of 8 MDGs at the district (Ahmednagar) level GOAL 1: Eradicate Extreme Poverty & Hunger GOAL 1: Eradicate Extreme Poverty & Hunger GOAL 3: Promote Gender Equality & Empower Women GOAL 3: Promote Gender Equality & Empower Women GOAL 4: Reduce Child Mortality GOAL 4: Reduce Child Mortality GOAL 5: Improve Maternal Health and reduce maternal mortality GOAL 5: Improve Maternal Health and reduce maternal mortality GOAL 6: Combat HIV/AIDS, Malaria & Other Diseases GOAL 6: Combat HIV/AIDS, Malaria & Other Diseases GOAL 7: Ensure Environmental Sustainability GOAL 7: Ensure Environmental Sustainability GOAL 8: Develop Global Partnership for Development GOAL 8: Develop Global Partnership for Development

16 Hur skulle målen nås? Bygga upp mödra- och barnhälsovård baserat på den svenska modellen Kontroller enligt utarbetat program Kontroller enligt utarbetat program Sjuksköterskebaserat Sjuksköterskebaserat Patientcentrerat arbetssätt Patientcentrerat arbetssätt Skapa möjligheter att nå avlägsna byar Skapa möjligheter att nå avlägsna byar

17 Vi arbetade tillsammans med Tutors Tutors Sjuksköterskor med 18 mån utbildning Sjuksköterskor med 18 mån utbildning Läkare med ayurweda utbildning Läkare med ayurweda utbildning m.fl. m.fl.

18

19

20 9 vårdcentraler, 3 mobila kliniker med MVC, BVC, ungdomskliniker byggdes upp

21 Svårigheter vi mötte  Kulturella skillnader  Okunnighet, vidskepelse  Personal med låg utbildning och hög personalomsättning  Ekonomiska problem  Praktiska problem: vägar, fordon, vaccin, utrustning  Auktoritärt styre

22

23 Resultat 20062008 Mödradödlighet /100 00029/100 0008/100 000 Andel förlossningar -på institution -hemma med ”utbildad” assistans 40% 58% 88% Spädbarnsdödlighet5,6%4,6% Könsfördelning nyfödda56% pojkar53% pojkar

24

25 mer resultat: Befolkningen frågade efter hälsokontroller Befolkningen frågade efter hälsokontroller Ett patientcentrerat arbetssätt Ett patientcentrerat arbetssätt Ett nytt pedagogiskt förhållningssätt hos ”tutors” Ett nytt pedagogiskt förhållningssätt hos ”tutors” Ökat självförtroende och självständighet hos sjuksköterskorna Ökat självförtroende och självständighet hos sjuksköterskorna

26

27

28

29 Det har stor betydelse var man är född…..


Ladda ner ppt "Indien Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Befolkning: drygt en milliard, 27% i städer Yta: 3.3 miljoner km 2 = 7 ggr Sverige Yta: 3.3 miljoner."

Liknande presentationer


Google-annonser