Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för?
Signild Nerheim SMHI

2 Vad händer med havet?

3 Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter
Another tool useful in the study of sea level is NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). GRACE precisely measures surface height not only of the world’s ocean, but also the giant bodies of ice that feed it. If ice mass height drops and ocean level rises, GRACE can measure both changes simultaneously. GRACE observations determined that from 2002 to 2005, Antarctic ice lost enough mass to raise global sea level by 1.5 millimeters (0.05 inches).

4 Förändringen varierar över jordklotet
The large-scale increase in sea-surface height across the western Pacific was mostly due to the presence of the warm-phase of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) during the period, which resulted in a large area of above-normal sea-surface temperatures that caused a thermal expansion of the water and a rise in sea height. By the way, the PDO recently switched back to the cool phase. 2. The very thin blue area (lowering sea height) off the U.S. East Coast could be due to a decadal change in the average latitude or velocity of the Gulf Stream current. The NASA article states that these ocean current changes over a SPAN of decades could be part of a natural cycle or indicate the beginning of a long-term change in a current as a result of human-induced climate change. They are just not sure yet.

5 Så här sammanfattade FNs klimatpanel frågan om stigande havsnivåer i januari 2007:
The sea level will rise cm until some 20 cm for local effects in the North Sea ”Dynamical processes related to ice flow not included in current models but suggested by recent observations could increase the vulnerability of the ice sheets to warming, increasing future sea level rise. Understanding of these processes is limited and there is no consensus on their magnitude.” May lead to additional 20 cm

6 Local differences in sea level change
Figure Local sea level change (m) due to ocean density and circulation change relative to the global average (i.e., positive values indicate greater local sea level change than global) during the 21st century, calculated as the difference between averages for 2080 to 2099 and 1980 to 1999, as an ensemble mean over 16 AOGCMs forced with the SRES A1B scenario. Stippling denotes regions where the magnitude of the multi-model ensemble mean divided by the multi-model standard deviation exceeds 1.0.

7 Havsnivån ändrar sig på grund av
Isostatisk rörelse – Landhöjning/landsänkning Eustatisk förändring – förändring av havets totala massa (volym) Sterisk förändring – Vattenvolumen förändrar sig med temperatur Vindar Hur salthalt och temperatur fördelar sig Gravitation Regional variation Ta med ett vattenglas med is i!

8 Global nerkylning enligt klimatskeptiker

9

10 NOAA Response to Congressional Questions Regarding Climate Change
The Honorable Joe Barton and the Honorable Fred Upton

11

12 Årsmedeltemperaturen (°C) i Sverige
Baserad på 37 stationer spridda över landet samt dess avvikelser från medelvärdet för perioden

13 Världens temperaturavvikelse under januari 2010

14 Isutbredning 2009 i relation till medelvärdet för perioden 1979–2000
Figures from the National Snow and Ice Data Center Sea Ice Index: nsidc.org/data/ seaice_index

15 Långsiktig utveckling av isen i Arktis 1978-2009

16 Tecken på ökad avsmältning från Grönland

17 Some recent assessments of sea level rise by 2100
Date Source Reference period SLR about 2100 (cm) January 2007 IPCC 18-59 (excl. ice dynamics) Autumn 2008 Dutch Delta committee 1990 55-120 April 2009 Rummukainen och Källén 2009 ”About 1 m in 100 years” June 2009 Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam 75 (65-100) UK Climate Projections science report 11,6 – 75,8 around UK and Ireland November 2009 Copenhagen diagnosis “ at least twice as much as projected by Working Group1 of the IPCC AR4” “it may well exceed 1 m” NOAA ”by the end of this century” 3 – 4 fot ( cm) Netherlands Environmental Assessment Agency PBL m.fl. ( locally for Holland)

18 Vilka nivåer pratar vi om idag?
En meters höjning av havsnivån fram till år 2100 Ca 30 cm havsnivåhöjning till 2050

19 Sea level rise 2050: m 2100: m 2200: m

20 Maeslant barrier…Port of Rotterdam

21 Examples from UK

22 Thames Barrier

23 Effekten av 2 m i Nordsjön

24 Vad händer med havet i Stockholm?

25 Här mäter SMHI vattennivåerna i havet

26 Mareografen på Skeppsholmen i Stockholm, där SMHI och dess föregångare har registrerat vattenståndet sedan 1889

27

28 Räkna med landhöjning i Sverige!

29 Havsnivåerna i Stockholm 1774-2009

30 Så här mycket varierade vattenstånden i Stockholm 2007

31

32 Återkomsttider för höga vattenstånd (RH00)
Dagens klimat Tyresö 21 46 63 69 17 – 25 Lågt scenario Tyresö 2 27 44 50 -2 – 6 Högt scenario Tyresö 56 87 107 114 52 – 61

33 Utredningar av havsvattenstånd
Österåker; 2005, 2008 Norrtälje; 2007 Södertälje; 2007 Nynäshamn; 2007, 2008 Tyresö; 2008 Stockholm Slussen; 2008, 2010 Lidingö; 2009 Vaxholm; 2009 Danderyd: 2009 Botkyrka: 2010

34 Stockholm 1924

35 Stockholm i april 2003 Foto: Sten Bergström, SMHI

36

37 2000 Mälarens nivåer Mälarens tappning

38 Förutsättningar för framtiden:
Under 1900-talet steg havet med ungefär 1,7 mm/år. Då var nettohöjningen av land ca 3,5 mm/år i Stockholm.

39 Förutsättningar för framtiden:
Landhöjningen i Stockholm uppskattas för närvarande till 5,2 mm per år. Havet stiger för närvarande med drygt 3 mm/år. Det innebär att den nettolandhöjning vi upplever nu är ca 2 mm/år.

40 Förutsättningar för framtiden:
Eftersom Mälarens medelnivå idag ligger ungefär 70 cm över havets medelnivå innebär en meters höjning av havsnivån fram till år 2100 att marginalen till havet minskar till drygt 20 cm. Dagens marginal cm Landhöjning på 100 år cm Global havsnivåhöjning -100 cm Marginal om 100 år cm (En meter är ett högt scenario)

41 Förutsättningar för framtiden:
Eftersom Mälarens medelnivå idag ligger ungefär 70 cm över havets medelnivå innebär en meters höjning av havsnivån fram till år 2100 att marginalen till havet minskar till drygt 20 cm. Om vi räknar med ca 30 cm havsnivåhöjning till 2050 så har marginalen till havet då minskat från 70 till ca 65 cm.

42 Så här mycket varierade vattenstånden i Stockholm 2007

43

44 Göteborgs stad STUDERADE HAVSNIVÅER
FN:s klimatpanel beräknade i sin februarirapport från 2007 att havet globalt skulle stiga med 0,2-0,6 m beroende på ökande temperatur i havet. De angav vidare att Nordsjön skulle stiga upp till 0,8 m Sedan dess har ett flertal forskningsrapporter från olika håll i världen publicerats som anser att dessa siffror är en underskattning. Med hänsyn taget till havsströmmar och den islossning som pågår på Arktis är en mer trolig siffra 0,8 m upp till 2 m på 100 år. I denna rapport har vi valt att redogöra för kostnader för att säkra dagens extrema högsta högvatten samt + ½ m och +1 m havshöjning. Dessa nivåer markeras med fetstil i tabellen nedan. Eftersom scenarierna för framtida havshöjning är osäkra bör åtgärder som görs nu vara enkelt påbyggnadsbara till en högre nivå. Dessutom anser vi att samhällsviktiga funktioner bör vara säkra mot en nivå 2 m över dagens extrema högsta högvatten. Det senare har inte kostnadsberäknats.

45

46 Projekt Slussen

47

48 Vad händer med havsnivåerna?
Ca 30 cm höjning av medelvattenytan fram till 2050 Ca 100 cm höjning av medelvattenytan fram till 2100 Större säkerhetsmarginaler Påbyggningsbara åtgärder Speciell tonvikt på samhällsviktiga funktioner Hur hanterar vi osäkerheten?

49 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser