Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

2 Vad händer med havet?

3 Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=6638

4 Förändringen varierar över jordklotet http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8875

5 Så här sammanfattade FNs klimatpanel frågan om stigande havsnivåer i januari 2007: The sea level will rise 18 - 59 cm until 2100 + some 20 cm for local effects in the North Sea ”Dynamical processes related to ice flow not included in current models but suggested by recent observations could increase the vulnerability of the ice sheets to warming, increasing future sea level rise. Understanding of these processes is limited and there is no consensus on their magnitude.” May lead to additional 20 cm

6 Local differences in sea level change Figure 10.32. Local sea level change (m) due to ocean density and circulation change relative to the global average (i.e., positive values indicate greater local sea level change than global) during the 21st century, calculated as the difference between averages for 2080 to 2099 and 1980 to 1999, as an ensemble mean over 16 AOGCMs forced with the SRES A1B scenario. Stippling denotes regions where the magnitude of the multi- model ensemble mean divided by the multi-model standard deviation exceeds 1.0.

7 Havsnivån ändrar sig på grund av  Isostatisk rörelse – Landhöjning/landsänkning  Eustatisk förändring – förändring av havets totala massa (volym)  Sterisk förändring – Vattenvolumen förändrar sig med temperatur  Vindar  Hur salthalt och temperatur fördelar sig  Gravitation Regional variation

8 Global nerkylning enligt klimatskeptiker

9

10 NOAA Response to Congressional Questions Regarding Climate Change The Honorable Joe Barton and the Honorable Fred Upton

11 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html

12 Årsmedeltemperaturen (°C) i Sverige Baserad på 37 stationer spridda över landet samt dess avvikelser från medelvärdet för perioden 1961-1990.

13 Världens temperaturavvikelse under januari 2010

14 Isutbredning 2009 i relation till medelvärdet för perioden 1979–2000 Figures from the National Snow and Ice Data Center Sea Ice Index: nsidc.org/data/ seaice_index

15 Långsiktig utveckling av isen i Arktis 1978-2009 http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/seaice.html

16 Tecken på ökad avsmältning från Grönland

17 Some recent assessments of sea level rise by 2100 DateSourceReference period SLR about 2100 (cm) January 2007IPCC1980-199918-59 (excl. ice dynamics) Autumn 2008Dutch Delta committee199055-120 April 2009Rummukainen och Källén2009”About 1 m in 100 years” June 2009Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam 1980-199975 (65-100) June 2009UK Climate Projections science report 1980-199911,6 – 75,8 around UK and Ireland November 2009 Copenhagen diagnosis1980-1999“ at least twice as much as projected by Working Group1 of the IPCC AR4” “it may well exceed 1 m” November 2009 NOAA”by the end of this century” 3 – 4 fot (90-120 cm) November 2009 Netherlands Environmental Assessment Agency PBL m.fl. 199055 -110 (40 -105 locally for Holland)

18 Vilka nivåer pratar vi om idag?  En meters höjning av havsnivån fram till år 2100  Ca 30 cm havsnivåhöjning till 2050

19 Sea level rise 2050: + 0.4 m 2100: + 0.65 - 1.30 m 2200: + 2 - 4 m

20 Maeslant barrier…Port of Rotterdam

21 Examples from UK

22 2014-09-07 Thames Barrier

23 Effekten av 2 m i Nordsjön

24 Vad händer med havet i Stockholm?

25 Här mäter SMHI vattennivåerna i havet

26 Mareografen på Skeppsholmen i Stockholm, där SMHI och dess föregångare har registrerat vattenståndet sedan 1889

27

28 Räkna med landhöjning i Sverige!

29 Havsnivåerna i Stockholm 1774-2009

30 Så här mycket varierade vattenstånden i Stockholm 2007

31

32 Återkomsttider för höga vattenstånd (RH00) 2 år10 år50 år100 år Dagens klimat Tyresö 1961-1990 21466369 17 – 2541 - 5356 - 7761 - 87 Lågt scenario Tyresö 2071-2100 2274450 -2 – 622 - 3437 - 5842 - 68 Högt scenario Tyresö 2071-2100 5687107114 52 – 6181 - 94 99 - 122105 - 134

33 Utredningar av havsvattenstånd  Österåker; 2005, 2008  Norrtälje; 2007  Södertälje; 2007  Nynäshamn; 2007, 2008  Tyresö; 2008  Stockholm Slussen; 2008, 2010  Lidingö; 2009  Vaxholm; 2009  Danderyd: 2009  Botkyrka: 2010

34  Stockholm 1924

35 Stockholm i april 2003 Foto: Sten Bergström, SMHI

36

37 Mälarens nivåer Mälarens tappning 2000

38 Förutsättningar för framtiden:  Under 1900-talet steg havet med ungefär 1,7 mm/år. Då var nettohöjningen av land ca 3,5 mm/år i Stockholm.

39 Förutsättningar för framtiden:  Landhöjningen i Stockholm uppskattas för närvarande till 5,2 mm per år.  Havet stiger för närvarande med drygt 3 mm/år.  Det innebär att den nettolandhöjning vi upplever nu är ca 2 mm/år.

40 Förutsättningar för framtiden: Eftersom Mälarens medelnivå idag ligger ungefär 70 cm över havets medelnivå innebär en meters höjning av havsnivån fram till år 2100 att marginalen till havet minskar till drygt 20 cm. Dagens marginal 70 cm Landhöjning på 100 år +52 cm Global havsnivåhöjning-100 cm Marginal om 100 år 22 cm (En meter är ett högt scenario)

41 Förutsättningar för framtiden:  Eftersom Mälarens medelnivå idag ligger ungefär 70 cm över havets medelnivå innebär en meters höjning av havsnivån fram till år 2100 att marginalen till havet minskar till drygt 20 cm.  Om vi räknar med ca 30 cm havsnivåhöjning till 2050 så har marginalen till havet då minskat från 70 till ca 65 cm.

42 Så här mycket varierade vattenstånden i Stockholm 2007

43

44 Göteborgs stad  STUDERADE HAVSNIVÅER  FN:s klimatpanel beräknade i sin februarirapport från 2007 att havet  globalt skulle stiga med 0,2-0,6 m beroende på ökande temperatur  i havet. De angav vidare att Nordsjön skulle stiga upp till 0,8 m  Sedan dess har ett flertal forskningsrapporter från olika håll i världen  publicerats som anser att dessa siffror är en underskattning. Med  hänsyn taget till havsströmmar och den islossning som pågår på  Arktis är en mer trolig siffra 0,8 m upp till 2 m på 100 år. I denna  rapport har vi valt att redogöra för kostnader för att säkra dagens  extrema högsta högvatten samt + ½ m och +1 m havshöjning.  Dessa nivåer markeras med fetstil i tabellen nedan. Eftersom  scenarierna för framtida havshöjning är osäkra bör åtgärder som  görs nu vara enkelt påbyggnadsbara till en högre nivå. Dessutom  anser vi att samhällsviktiga funktioner bör vara säkra mot en nivå  2 m över dagens extrema högsta högvatten. Det senare har inte  kostnadsberäknats.

45

46 Projekt Slussen

47

48 Vad händer med havsnivåerna?  Ca 30 cm höjning av medelvattenytan fram till 2050  Ca 100 cm höjning av medelvattenytan fram till 2100  Större säkerhetsmarginaler  Påbyggningsbara åtgärder  Speciell tonvikt på samhällsviktiga funktioner Hur hanterar vi osäkerheten?

49 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser