Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personlig skyddsutrustning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personlig skyddsutrustning"— Presentationens avskrift:

1 Personlig skyddsutrustning
Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
”Avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål.” AFS – Arbetsmiljöverkets Föreskrift Kontinuerliga uppdateringar, som läggs in i standarden vartefter..

3 AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder Den personliga skyddsutrustningen som används i arbetet skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren Innebär att : Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. Arbetsgivaren skall analysera och bedöma riskerna innan man skaffar personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning får användas endast om den Är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk Är anpassad till arbetstagaren och till förhållandena på arbetsplatsen Får endast användas för det ändamål den är avsedd Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som skyddsutrustningen skall skydda mot

4 Olika slags personlig skyddsutrustning
Huvudskydd Hörselskydd Ögon- och ansiktsskydd Handskar Andningsskydd Fot- och benskydd Yrkes- och skyddskläder Fallskydd Första hjälpen Hudvårdsprodukter Olika typer av skyddsutrustning Jag ska informera om olika sorters skyddshandskar Marianne informerar se´n om andningskydd

5 Skyddshandskar Skall uppfylla kraven i AFS 1996:7 och förpackningen ska vara märkt enligt följande: Tillverkare/representant inom EU Modell/beteckning Storlek Piktogram (symboler) som handskens skyddsegenskaper uppfyller Sista förbrukningsdag (om relevant) CE-märkning som består av CE+ 4 siffror Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:7 och vara märkta enligt ovanstående. Beteckningen på den eller de standarder som använts samt prestandanivåer ska anges i anslutning till varje piktogram. De fyra siffrorna är identifikationsnumret på det anmälda organ som svarar för den övervakande kontrollen vid produktion av handskarna. CE-märkningen kan vara ex.vis. CD 0120 som finns på våra nitrilhandskar. Tidigare: Skydd vid medicinska undersökningar – använd rätt sorts handskar (nitrilhandskar som är godkända för användning av kemoterapeutiska läkemedel men inte för arbete med kemikalier)

6 ADI 549 Skydda händerna Skyddshandskar – välj rätt handskar mot kemikalier Är kemikalien i fast form, vätske-eller gasform Bör handsken skydda även mot mekaniska risker? Bör handsken skydda även mot elektriska risker? Bör handsken skydda även mot värme och kyla? Bör handsken skydda även mot biologiska risker? Finns det även andra risker? Arbetsmiljöverkets Direkt Information Svårt att välja rätt handskar

7 ADI 549 EN 388 EN 407 Broschyren kan laddas ner från Överst: CE-standard för skyddshandskar mot mekaniska risker, EN 388 Mitten: CE-standard för värme och/eller eld, EN 407 Nederst: CE-standard för kyla, EN 511 EN 511

8 Kemikaliebeständighet
Tre olika kategorier: Handskar som används vid lågrisksituationer Alla typer av handskar som inte kategoriseras 1 eller 3 Handskar som skall användas i farlig miljö och där stor risk föreligger för att en allvarlig skada kan inträffa. 1: Lågrisk: diskhandskar, handskar som skyddar mot temp.<50 grader C. 3. Tex vid hantering av farliga kemikalier

9 EN374-2 Skydd mot mikroorganismer EN374-3 Skydd mot kemiska risker
Kod Kemikalie CAS nummer Kategori A Metanol Primäralkohol B Aceton Keton C Acetonitril Nitrilblandning D Diklormetan Klorinerad paraffin E Koldisulfid Svavel som innehåller organisk förening F Toluen Aromatisk kolväte G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterocyklisk och eterisk förening I Etylacetat Ester J n-Heptan Mättad kolväte K Natriumhydroxid 40% Oorganisk bas L Svavelsyra 96% Oorganisk mineralsyra Överst: Skydd mot kemikalier Nederst: Lågt kemikalieskydd

10 EN374-2 Skydd mot mikroorganismer EN374-3 Skydd mot kemiska risker
Nivå 3 Piktogrammet: Skydd mot mikroorganismer Varje testad kemikalie klassas efter genomträngningstid AQL = accepterad kvalitetsnivå

11 CE Exempel på märkning CATEGORY lll EN 374-3:2003 EN 374-2:2003
0120 AJKL Level 3 3000 Den här märkningen har vi på förpackningen för en av de handskar som vi Kemikalier Mikroorganismer Mekaniskt skydd Large/9 Extra length: 300 mm AQL 0,65 G1 Virus Resistant Micro-organism Resistant

12 Handskmaterial Naturgummi (latex) Polyeten, PE Vinyl Nitril Neopren
PVC PVA Butylgummi Och diverse kombinationer av ovanstående med och utan foder av olika slag.

13 Guider för val av rätt skyddshandske
Här kan ni hitta guider för hur man väljer skyddshandskar.

14 Val av rätt skyddshandske
Låg risk Natur-gummi PVC/Vinyl Polyeten, PE Hög risk Neopren Nitril ? Nej Nej Ja Enligt Ejendals Strategi för val av rätt skyddshandske För att underlätta val av rätt skyddshandskar har vi vid Ejendals utvecklat en enkel strategi som illustreras i figuren till höger. Vid arbete där risken är låg och huden utsätts för kemikalier som inte är klassificerade som hälsoskadliga kan det vara lämpligt att välja naturgummi, PVC eller polyetenhandskar. (Givetvis går det även att använda t ex nitrilgummihandskar om risken är låg.) Om kemikalien kan orsaka hälsoskadliga effekter och risken därmed bedöms vara hög ställs betydligt högre krav på val av rätt material. Låt oss ta ett exempel. Acetaldehyd är klassat som hälsoskadlig därför att kemikalien är misstänkt kunna ge cancer. Kemikalien tillhör då kategorin ”Hög risk”. Om kravet är att handsken ska vara smidig och ska ha god passform blir förstahandskvalet butylgummihandskar. Butyl Viton Plastlaminathandskar Ejendals

15 Översikt över olika handskmaterial
Grupper av kemikalier Natur- gummi Nitril Neopren PVC PVA Butyl Lösningsmedel X - Ketoner Syror Kolväten Oljor Fetter Organiska lösningsmedel Varning: Denna information om kemikalier återger inte användningstiden på arbetsplatsen Det är viktigt att ta reda på vilken handske som är lämplig att använda och hur länge den skyddar i respektive arbetssituation. EN 374 EU Guide

16 Allmänna råd Skyddshandsken skyddar inte hur länge som helst…
Tänk på var du slänger dina handskar Se till att förpackningar, behållare och utrustning hålls rena utvändigt


Ladda ner ppt "Personlig skyddsutrustning"

Liknande presentationer


Google-annonser