Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personlig skyddsutrustning Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personlig skyddsutrustning Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Personlig skyddsutrustning Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning ”Avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål.”

3 AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder Den personliga skyddsutrustningen som används i arbetet skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren

4 Huvudskydd Hörselskydd Ögon- och ansiktsskydd Handskar Andningsskydd Fot- och benskydd Yrkes- och skyddskläder Fallskydd Första hjälpen Hudvårdsprodukter Olika slags personlig skyddsutrustning

5 Skyddshandskar Skall uppfylla kraven i AFS 1996:7 och förpackningen ska vara märkt enligt följande: Tillverkare/representant inom EU Modell/beteckning Storlek Piktogram (symboler) som handskens skyddsegenskaper uppfyller Sista förbrukningsdag (om relevant) CE-märkning som består av CE+ 4 siffror

6 ADI 549 Skydda händerna Skyddshandskar – välj rätt handskar mot kemikalier Är kemikalien i fast form, vätske-eller gasform Bör handsken skydda även mot mekaniska risker? Bör handsken skydda även mot elektriska risker? Bör handsken skydda även mot värme och kyla? Bör handsken skydda även mot biologiska risker? Finns det även andra risker?

7 ADI 549 www.av.se EN 388 EN 407 EN 511

8 Kemikaliebeständighet Tre olika kategorier: 1.Handskar som används vid lågrisksituationer 2.Alla typer av handskar som inte kategoriseras 1 eller 3 3.Handskar som skall användas i farlig miljö och där stor risk föreligger för att en allvarlig skada kan inträffa.

9 EN374-2 Skydd mot mikroorganismer EN374-3 Skydd mot kemiska risker Kod KemikalieCAS nummerKategori AMetanol67-56-1Primäralkohol BAceton67-64-1Keton CAcetonitril75-05-8Nitrilblandning DDiklormetan75-09-2 Klorinerad paraffin EKoldisulfid75-15-0 Svavel som innehåller organisk förening FToluen108-88-3Aromatisk kolväte GDietylamin109-89-7Amin HTetrahydrofuran109-99-9 Heterocyklisk och eterisk förening IEtylacetat141-78-6Ester Jn-Heptan142-85-5Mättad kolväte K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2Oorganisk bas LSvavelsyra 96%7664-93-9 Oorganisk mineralsyra

10 EN374-2 Skydd mot mikroorganismer EN374-3 Skydd mot kemiska risker EN 374-2:2003 Nivå 3

11 Exempel på märkning CE 0120 EN 374-3:2003EN 374-2:2003EN 388:2003 3000 Level 3 AJKL CATEGORY lll Extra length: 300 mm AQL 0,65 G1 Virus Resistant Micro-organism Resistant Large/9

12 Handskmaterial Naturgummi (latex) Polyeten, PE Vinyl Nitril Neopren PVC PVA Butylgummi

13 Guider för val av rätt skyddshandske www.ansellpro.com/specware/ www.guide.eu http://www.ejendals.se/1295.php

14 Val av rätt skyddshandske Låg risk Natur-gummiPVC/VinylPolyeten, PE Hög risk Neopren Nitril ? ButylViton Plastlaminathandskar Nej Ja Ejendals

15 Översikt över olika handskmaterial Grupper av kemikalier Natur- gummi NitrilNeoprenPVCPVAButyl LösningsmedelXX--- KetonerX-X-XX SyrorXXXX Kolväten-XX-- Oljor-XXXX Fetter-XXXX Organiska lösningsmedel -XX-- EN 374 EU Guide

16 Allmänna råd Skyddshandsken skyddar inte hur länge som helst… Tänk på var du slänger dina handskar Se till att förpackningar, behållare och utrustning hålls rena utvändigt


Ladda ner ppt "Personlig skyddsutrustning Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser