Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

.... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ".... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………"— Presentationens avskrift:

1 ...

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Studenternas arbetsmiljö vid Göteborgs universitet En komplettering

4 Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Arbetsmiljön påverkar hur vi mår och hur vi klarar av vår utbildning Studenter har erfarenheter av arbetsmiljö sedan tidigare Arbetsmiljö är ett delat problem och ansvar Arbetsmiljö påverkar och påverkas av all verksamhet och bör därför vara en naturlig del i alla frågor Att ge studenter en god arbetsmiljö är att förbereda dem för arbetslivet

5 Hur arbeta med arbetsmiljö? Definiera vad som faktiskt ska uträttas i den specifika miljön Definiera miljön utifrån fysiska och psykosociala faktorer Se till syftet med lärande miljöer : salar, grupprum och pausutrymmen : matutrymmen, korridorer Pedagogik i utformningen och ansvar för konsekvenser av vald pedagogik

6 Arbetsmiljöansvar Problem Studenter generellt vet inte vart de skall vända sig när det gäller arbetsmiljöfrågor och har ingen naturlig relation till den som bär ansvaret Studenter rör sig fritt utan någon vetskap om vems ansvarsområde man befinner sig på eller vilken plats som är att definiera som vår arbetsplats Utvärderingar av utbildning ger inte utrymme för utvärdering av arbetsmiljö Konsekvens De problem som finns blir inte inrapporterade och åtgärderna uteblir Studenter har små möjligheter att se sitt ansvar

7 Fysisk arbetsmiljö Lokaler UtrustningFysisk säkerhet Föreläsningssalar DatorerErgonomi GrupprumWhiteboardtavlorSkadeskydd MatutrymmenMed. utrustningBrandskydd KorridorerLitteraturKost VilorumMikrovågsugnarHälsa Utrymmen för religion Laboratorier

8 Psykosocial arbetsmiljö Jämställdhet och jämlikhet Mångfald Likabehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder Synliggörande Kunskap Inflytande Rättvisa Studentperspektiv Introduktion Stöd Examen Mötesplatser Relationer Gruppdynamik Beroendeställning Stresshantering

9 Processen mot målet För utveckling krävs återkoppling Studenter vill ha konstruktiv kritik på sina studieprestationer och arbeten, både från lärare och medstudenter För detta krävs medveten pedagogik, frigjord tid och administrativt stöd till de anställda Vinsten är utveckling och säkrare studenter

10 Introduktion Problem Studenter känner sig inte välkomnade till sin institution, informationen är bristfällig, studenternas namn finns inte i förteckningar Konsekvens En känsla av anonymitet och osynliggörande

11 Stöd Problem Få möjligheter till uppföljning av studenter som gör studieuppehåll eller avhopp från studier Räknas inte som en förlust då platserna ofta kan fyllas Konsekvens Studenten är osynlig i systemet

12 Den stödjande strukturen Studenter efterfrågar god administration – kursplaner i tid, fasta scheman, litteraturlistor, tentaresultat i utsatt tid

13 Den stödjande strukturen Stöd efterfrågas också i form av möjlighet till kontakt med kursansvarig och möjlighet till möten och utbyte med lärare och anställda Att synliggöras med hjälp av strukturer, utrymmen och planering – att detta utformas med mig som student i centrum

14 Gruppdynamik Problem Ansvar vid gruppindelning (PBL) Institutionens eller studenternas ansvar Konsekvens Diskontinuitet, motsättningar, konflikter

15 Studentutrymmen Platser att läsa Platser att mötas Platser att vila Platser att bli sedd Platser att äta Plats att få vara student Studentutrymmen utformade till och för studenter

16 Föreläsningssalar Problem Den tekniska utrustningen är inte tillräcklig; avsaknaden av myggor, svårigheter att se OH-bilder Stolarna i vissa föreläsningssalar är inte anpassade för storväxta eller dåligt underhållna Intaget av studenter motsvarar inte lokalernas kapacitet Konsekvens Svårigheter att kunna följa med i undervisningen Ojämnlika förhållanden för de med nedsatt hörsel och syn Otillräcklig anpassning till studentgruppens olika former Trängsel, buller, dålig arbetsställning

17 Datorsalar Problem Datorerna fungerar inte som de ska, olika typer av datorer Stolarna vid arbetsplatserna är dåliga Brist på god ventilation gör luften syrefattig och fuktig Oinspirerande miljöer, trängsel Konsekvens Frustration, brister i ergonomin och koncentrationssvårigheter Ojämnlikt för de studenter som inte har tillgång till dator i hemmet Belastningsskador

18 Matutrymmen Problem Platsbrist; t ex mattrymmen används som studieutrymmen Ketchupeffekten; alla har lunch samtidigt Bristande möjligheter till uppvärmning av mat på grund av få mikrovågsugnar och trängsel Bristande möjligheter till förvaring av mat Långa köer i lunchrestaurangerna och till mikrovågsugnarna Studentnära försäljare är dyra, har dåligt utbud av mat och maten räcker inte till alla som vill köpa. Konsekvens Studenter hoppar över sin lunch eller hinner inte med den Stress

19 Luftkvalitet Problem Bristande ventilations-, fläkt- och värmesystem ger syrefattig och för torr/fuktig luft På vissa håll tickande timers för ventilationen Konsekvens Trötthet, risk för skador på musikinstrument som är känsliga för temperaturförändringar

20 Temperatur Problem Många salar är ofta dåligt ventilerade och temperaturen kan vara för hög eller låg efter säsong Konsekvens Studenterna använder ytterkläder inomhus Svårigheter att koncentrera sig under föreläsningen

21 Brandskydd Problem Studenter kan känna sig dåligt upplysta om föreskrivna rutiner i händelse av eldsvåda Konsekvenser Om något händer vad har vi som studenter för skyldigheter att underrätta hur vi mår under omständigheterna osv.

22 Buller och akustik Problem Musikstudenter har dåligt med utrymme där man under dagtid kan få lugn och ro, studenterna repeterar i små rum som är olämpliga för de ljudnivåer som uppstår Otillräcklig ljuddämpande åtgärder som gör att t ex stolar stör undervisningen Konsekvens Risk för hörselskador samt trötthet och huvudvärk

23 Verksamhetsförlagd utbildning Problem Dålig tillgång till förvaringsskåp och arbetskläder i passande storlek, på vissa håll är arbetet med studentutrymmen kraftigt eftersatt Studenter känner att de inte är en del av verksamheten, utan att de förhindrar att verksamhet fungerar optimalt Studenternas tillträde till lokaler och tillgång till journaler bemöts inte sällan av misstänksamhet Konsekvens Känslan av delaktighet blir lidande och studenterna tas inte på allvar

24 Specifikt för doktorander Problem Stor variation i doktorandernas arbetsmiljöförhållanden Antagningsordning – oklar och besvärlig antagningsprocess Varierande anställningsformer Osäker finansiering och försörjningsmöjlighet Brist på god introduktion Fysisk arbetsmiljö – arbetsplatsbrist och dålig IT-support, varierande tillgång till företagshälsovård Psykosocial arbetsmiljö - student & anställd Brister i handledning och handledarutbildning Brister i individuell studieplan Examination Framtida arbetsliv –studievägledning och anställningsbarhet

25 Specifikt för doktorander Konsekvens Brister i det sociala trygghetssystemet Varierande förhållanden kring arbetstider och arbetsinsats kombinerat med fritid och familjeliv kan leda till stress Många doktorander sitter på mycket trånga arbetsplatser Säkerheten i laboratorier är ibland bristfällig Undervisning tar allt för mycket tid från forskning Beroendeställning till handledare och konflikter med denna

26 (Åter)Rapporteringssystem Ett system för att rapportera avvikelser och åtgärder kring arbetsmiljö En idébank över institutionsgränserna, som försäkrar studenternas lika rätt till god arbetsmiljö Hur kan detta bli möjligt?


Ladda ner ppt ".... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………"

Liknande presentationer


Google-annonser