Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ateadagen 2007! Arkivering Jouko Luotomäki

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ateadagen 2007! Arkivering Jouko Luotomäki"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ateadagen 2007! Arkivering Jouko Luotomäki jkl@atea.com

2 Denna presentation kan innehålla konfidentiellt material och får inte delges tredje part utan Ateas medgivande

3 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

4 Arkivering Dokumenthantering EDMS (Electronic Data Management System) E-Arkiv ERMS (Electronic Records Management System) E-post, Filer & databaser Skiktad data Tillåter att dokument blir förändrade och/eller att förekomma i flera versioner Förhindrar att uppgifter förändrasData hanteras beroende på regel Kan tillåta att dokument raderas av dokument ägarna Förhindrar radering förutom under vissa strikt kontrollerade omständigheter Regler styr hur radering skall hanteras Kan ha viss bevarandetidskontrollMåste ha strikt bevarandetidskontrollBevarandetidskontroll hanteras av regler Kan ha användarstyrd dokumentlagringsstruktur Måste ha strikt,administratörsstyrd dokumentlagringsstruktur Ingen struktur bara motor Primärt avsett för löpande dokumenthanteringPrimärt avsett för säker dokumentarkiveringPrimärt avsett för att hantera olika datalagrings skikt Hur identifierar man olika arkiveringstyper?

5 SäkerhetskopieringArkivering Skapa en primär kopia, (original) Kontrollera tillväxten och därigenom möjliggöra ännu snabbare återstart för en given tidpunkt För att söka eller komma åt information som har relativt hög dataålder, år eller årtionden Spara media för åtkomst av information Data på media används för bearbetning eller för att bemöta krav för olika regelverk Skapa en sekundär kopia för att återskapa information Öka tillgängligheten genom att möjliggöra återstart för en given tidpunkt Återskapa information som har relativt låg dataålder, dagar, veckor eller månader Återanvända media med viss frekvens Data på media ersätts av nya säkerhetskopior Definitioner

6 Gör rätt från början! Kontinuitetshantering = Kluster, replikering av data eller annan redundans av datalagring Katastrofhantering = Säkerhetskopiering Åtkomst av data = Arkivering Välj rätt lösning för ditt behov

7 E-post arkivering Dokumenthantering EDMS (Electronic Data Management System) E-Arkiv ERMS (Electronic Records Management System) E-post, Filer & databaser Skiktad data Tillåter att dokument blir förändrade och/eller att förekomma i flera versioner Förhindrar att uppgifter förändrasData hanteras beroende på regel Kan tillåta att dokument raderas av dokument ägarna Förhindrar radering förutom under vissa strikt kontrollerade omständigheter Regler styr hur radering skall hanteras Kan ha viss bevarandetidskontrollMåste ha strikt bevarandetidskontrollBevarandetidskontroll hanteras av regler Kan ha användarstyrd dokumentlagringsstruktur Måste ha strikt,administratörsstyrd dokumentlagringsstruktur Ingen struktur bara motor Primärt avsett för löpande dokumenthanteringPrimärt avsett för säker dokumentarkiveringPrimärt avsett för att hantera olika datalagrings skikt Hur identifierar man olika arkiveringstyper?

8 Drivande faktorer för e-post arkivering Drivs av ökande storlek & volym PST problematiken accelererar Lagar och förordningar, offentlighetsprincipen, sökbar information Användarna vill inte ha en begränsad inkorg Överlägset enkel återläsning för användaren själv Säkerhetskopieringen håller över en längre period utan att behöva byggas ut

9 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

10 Data tillväxt År 1-9 Hur man bör hantera en stor miljö Inaktivt data Aktivt data Inaktivt data Aktivt data Datamängd 800 GB

11 Att ett företags data är viktigt vet alla, men alla tänker inte på att data kan ha olika värde Som en följd av detta hanteras ofta företagets data likvärdigt, oavsett om det är affärskritiskt eller inte Genom en skiktad datalagringsmodell uppnår man kontrollerad tillgänglighet Vinsten med skiktad datalagring

12 Skiktad datalagring High-end Storage 0-2 Service stop/Year Multi redundant Tier 1Tier 2 DataCentre A DataCentre B Mid-Tier Storage 2-4 Service stop/Year Redundant DataCentre A DataCentre B Tier 3Tier 4 Tier 5 Low-end SATA 2-4 stop DataCentre A DataCentre B DataCentre A/B Archiving Plattform 0-2 Service stop/Year Tier 8 Archiving Tier TAS DataCentre A DataCentre B High-end NAS Storage 0-2 Service stop/Year Multi redundant Mid-Tier NAS 2-4 stop Tier NAS High End Tier NAS Mid-Tier DataCentre A/B DataCentre C + Offsite Tier 9 Backup Virtual Tape

13 Skiktad Datalagring / Tiered Storage Mid range / High End Virtualtape Tier 8 Tape Tier 9 Tier 5 iSCSI Tier 4 ATA Disk Tier 3 NAS Appliance / File Services Tier 2 Fibre Channel Disk Replikerad / Speglad Data Tier 1

14 Hur man bör hantera en stor miljö StatusFunktionNertid för funktion Återläsning av 800 GB verksamhets- kritisk data Återläsning av 8 TB icke verksamhets- kritisk data Dataförlust (4 h Cache) NulägeE-post 24 h15 h (800 GB, 1 x LTO-1) 20 h MålbildE-post 4 h3 h (800 GB, 1 x LTO-1) 80% ARKIVERING < 1 vecka (800 GB, 1 x LTO-1) 0 h Systemet är otillgängligt som sämst 7 h Kan behålla befintlig kopiering under längre tid Systemet är otillgängligt som sämst 39 h Måste byta ut säkerhetskopieringen imorgon

15 När datamängden passerar den streckade linjen överskrids SLA Övre gräns för SLA SLA över tiden

16 Med hjälp av e-post arkivering får man automatisk rensning av inaktivt data Övre gräns för SLA och kan leva upp till SLA över en mkt längre period SLA över tiden

17 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

18 Bild från en typisk analys

19

20 2 900 000 filer (860 GB)2 700 000 filer (780 GB) FilserverE-post Bild från en typisk analys – VAD ÄR VAD? …och så finns det folk som undrar varför vi behöver e-post arkivering Användarna gör inte fel Det här är användarnas behov

21 Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem. När du öppnar Excelfilen klicka först på flik1 och fyll i önskat antal vid gulmarkerade fält. Klicka sen på flik2 och se under summa vilket pris som gäller. Ha en bra dag! Mvh: Postiljonen Specification.pdf Förfrågan.doc Krav.xls Användarnas behov E-post server From: Stefan Pettersson Sent: 2007-10-22 To: jkl@atea.com Subject: e-post arkivering En fil lagrad bland ett par miljoner andra filer försvinner lätt i mängden men med rätt metadata blir det information

22 x mm y mm Användarnas behov

23 Om du lagrar PST filer på din bärbara dator… 1 av 5 datorer råkar ut för hårddiskkrasch inom sin livstid 31% av alla PC användare har någon gång förlorat alla sina filer på grund av omständigheter de inte har kontroll över själva 44% av all data som förloras beror på ett hårddiskfel eller en systemkrasch 32% av all data som förloras beror på användarfel 15% av alla bärbara datorer har hårdvaruproblem 10% av alla bärbara datorer stjäls årligen http://www.folksam.se/foretag/6_2.html Användarnas behov

24 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

25 1) E-post på ingång E-post server MS Exchange eller Domino Arkiv server 2) Journaling Utility levererar e-post till två destinationer 2b) Dubblett av e-post för arkivering enligt företagets policy 2a) Användarens e-post kommer fram som vanligt Principer vid arkivering

26 E-post server MS Exchange eller Domino Arkiv server Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Komprimering på Arkiv server Principer vid arkivering

27 Meddelande server MS Exchange eller Domino Arkiv server Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Här får vi genvägar……och här frigörs utrymme Principer vid arkivering

28 E-post server MS Exchange eller Domino Arkiv server Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Tojkl@atea.com Subjecte-mail arkivering Hej! Bifogat finner du förfrågan, kalkyler, krav och specifikationer för ett arkiveringssystem Attachments: Ett typiskt värde är 60-80% av lagringsmängden som frigörs Principer vid arkivering

29 Exempel på arkitekturer Basfunktion för arkivering Option för sökning Option för spårbarhet Option för PST migrering … ytterligare optioner

30 Siffror ifrån verkligheten 82 % av det totala antalet filer är ”Arkiveringsbart” i genomsnitt

31 68 % av den totala mängden är ”Arkiveringsbart” i genomsnitt Siffror ifrån verkligheten

32 Inaktiv data Aktiv data 20% 1) Filen flyttas till annat lager 80% 2) En genväg skapas för användaren En fil som inte har ändrats på 6 månader Arkiveringsprinciper filer

33 100% 1) Filen flyttas till annat lager 2) En genväg skapas för användaren Arkiveringsprinciper filer Inaktiv data Aktiv data Högre tillgänglighet Lägre kostnader för säkerhetskopiering Bättre prestanda Snabbare återläsning Kontroll på tillväxt

34 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

35 Tillverkare 2005 2005 startade mail & fil arkivering Enterprise Vault från KVS EmailXtender

36 Tillverkare 2006 2006 mer funktioner i produkterna Fler spelare ger sig in i matchen

37 Tillverkare 2007 2007 ännu mer funktioner Fler uppköp och sammanslagningar att förvänta PST stor drivande faktor Gjorda installationer hos våra kunder

38 Exempel från CA: 1250 brevlådor

39

40

41 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

42 Två viktiga saker att tänka på: Fysisk säkerhet på arkivmedia ”säker disk” eller ”öppen disk” Vilka krav kan ditt system motsvara och vilka vill du de ska motsvara? Hantering av säkerhet

43 E-post server MS Exchange eller Domino Arkivdisk Öppen e-post kan manipuleras Arkivdisk Säker Kan inte manipuleras För att uppfylla vissa krav från exempelvis SOX måste man arkivera på ”säker” disk Hantering av säkerhet

44 ITIL Information Technology Infrastructure Library Lanserades 1988-89 av Brittiska myndigheter. FINRA The Financial Industry Regulatory Authority Sammanslagning av regelverk från NASD & NYSE SOX Sarbanes Oxley Lag förslag ifrån 2002 utfärdat av Senator Paul Sarbanes & Kongressman Michael Oxley. Basel II Baselkommitténs nya regler Nya finans regler enligt kommissionens direktivförslag i EU-parlamentet 2006. Nya regelverk EU & Bransch specifika regler Tänkvärt med nya regler är migrering Hantering av säkerhet Om du ska uppfylla nedan kravlista från SOX behöver du komplettera med en eller flera optionsmodul(er) Section 404 Section 103(a) Section 801(a) Section 104(a) Section 501(a) Section 105(b) Section 301(4)

45 Agenda Definition av arkivering Vad krävs för att hantera stora mängder e-post? Användarnas behov Exempel på arkitekturer Plattformar och produkter på marknaden Hantering av säkerhet Kriterier för upphandling

46 Krav finns på att man kan svara upp mot lagar och regler Verksamheten kräver löften om servicenivåer avseende katastrofhantering Verksamheten tillåter inte PST filer Användare behöver utöka sina brevlådor i allt högre utsträckning Tillväxten blev högre än väntat, systemen är inte rätt dimensionerade Kriterier för upphandling

47 Kostnad, effekt och kontroll Minskade kostnader – Mindre data att hantera -> Skjut upp investering i säkerhetskopiering – Billigare lagring för passivt data – Egen återläsning av enskilda brev utan inblandning av helpdesk Effekt – Bättre prestanda på e-postsystemet -> Möjliggör ytterligare konsolidering/Skjut upp investering – Kortare återställningstider -> Bättre SLA – Högre produktivitet utan begränsade brevlådor – Mindre data vid säkerhetskopiering -> Möjliggör diskbaserad kopiering Kontroll – Full spårbarhet möjliggör uppfyllelse av lagar och regler – Förhindra informationsförlust – Tillväxten kan kontrolleras vilket annars bara kan konstateras

48 Ateas erbjudande

49 Frågor? Atea Storage Solution

50 Tack för er uppmärksamhet! jkl@atea.com


Ladda ner ppt "Välkommen till Ateadagen 2007! Arkivering Jouko Luotomäki"

Liknande presentationer


Google-annonser