Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010."— Presentationens avskrift:

1 FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010

2 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 2 Världsledande fondförvaltning Oberoende privatägt företag grundat 1969 Fokus på fondförvaltning Aktiv förvaltning En av världens största förvaltare med 1500 miljarder kronor i förvaltat kapital och fler än 4 500 anställda Källa: FIL Limited, 30/06/2010 Fidelity Internationals huvudkontor på 25 Cannon Street, London

3 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 3 Globala analysresurser Källa: FIL Limited och FMR LLC data per den 30 juni 2010. Team Frankrike, Tyskland och Italien är en del av region Europa. Team Korea, Indien,Taiwan,Singapore och Australien är en del av region Stillahavet (ex Japan). Siffrorna återger resurserna hos FIL Limited med dotterbolag, samt FMR LLC, ett närstående bolag, och deras respektive dotterbolag. Data är ogranskad. Förvaltningsgruppen utgörs av delägare, analytiker, förvaltare med analysansvar för länder och regioner samt tekniska och kvantitativa analytiker. Japan 16 fondförvaltare 30 analytiker Team Tyskland 4 fondförvaltare Team Korea 1 fondförvaltare 3 analytiker Team Australien 3 fondförvaltare 3 analytiker Team Indien 3 fondförvaltare 8 analytiker Team Singapore 4 fondförvaltare 7 analytiker Europa 64 fondförvaltare 93 analytiker Stillahavet (ex Japan) 23 fondförvaltare 37 analytiker Team Italien 1 fondförvaltare Team Taiwan 3 fondförvaltare Fidelity har ett av världens ledande analytikerteam på köpsidan Global lokal närvaro Egen analys Investeringskontor i London, Tokyo, Hongkong, Boston, Paris, Frankfurt, Mumbai, Seoul, Singapore & Sydney Amerika 149 fondförvaltare 338 analytiker FMR LLC & Pyramis Fidelity Investment Managers Team Frankrike 4 fondförvaltare 2 analytiker

4 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 4 Enligt statistiken Genomsnittlig Morningstarrating – alla fonder per 31 december Källa: Morningstar, 31/12/2009. Omfattar fondbolag med fler än 20 fonder registrerade i Sverige. 36 månaders Morningstarrating. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

5 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 5 Tillväxt- vs. Utvecklade marknader Källa: BP, the Economist Intelligence Unit, IMF, WTO, MSCI, Merrill Lynch (baserad på prognoser/estimat för åren 2008 - 2010). Landmassa från Världsbanken, IMF. Världsbefolkning BNP Landmassa Börsvärde = Utvecklade marknader = Tillväxtmarknader

6 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 6 Världen förändras.. Källa: FIL Limited. MSCI AC World Index, landfördelning per december 1999 samt december 2009. Latinamerikas och EMEA’s andel av MSCI AC World har ökat från 2.7% till 5.7% det senaste decenniet, en ökning med 111%. Det är främst Brasilien, Ryssland och Sydafrika som står för ökningen. % av MSCI AC World Index

7 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 7 Källa: FactSet, CLSA Asia-Pac Markets, januari 2010; MSCI, FIL Limited, 26 februari 2010...nya ledare i världsekonomin Global ranking, BNP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 8 Attraktiv demografi Källa: World Population Prospects: The 2008 Revision; Befolkningsdistribution inom större regioner inom respektive åldersgrupp (%). 20102050 0-1415-2425-5960+0-1415-2425-5960+ Afrika (%)402034527174511 Asien (%) 2618461018124624 Europa (%) 1513502215104134 Latinamerika & Karibien (%) 2818441017124526 Guldsits för ökande konsumtion Den kommande generationen av baby boomers

9 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 9 Varför är EMEA attraktivt? Emerging Europe, Middle East & Africa

10 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 10 Ökad efterfrågan på naturtillgångar

11 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 11 EMEA är rikt på råvaror Källor: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, januari 2007; olja: BP Statistical Review of World Energy, juni 2006 * I ”Platinametaller” ingår alla grundämnen i platinagruppen - platina, palladium, rodium, rutenium, iridium, osmium EMEA Resten av världen Andel av de globala råvarureserverna KromOljaJärn Platinametaller*

12 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 12 Urbanisering och Infrastruktur

13 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 13 +27 11 912 3000 MTN Group Limited Innovation Centre 216 14th Avenue Fairlands 13 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 MTN Group Limited

14 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 14 BBurj Dubai, “Tower of Dubai“ är världens högsta byggnad sedan Juli 2007. BByggnaden är inte färdig ännu, men arkitekten räknar med att byggnaden blir 800 meter hög. II dagsläget är den 512 meter, vilket redan slår tidigare rekord som innehölls av finansbyggnaden Taipeh 101. 25° 11´ 50´ N 55° 16´ 27´ E Källa: Handelsblatt, 2007 Källa: DI Weekend 22-23 Februari 2008 Prins Al-Walid bin Talal bygger 1.600 meter hög byggnad i Jeddah.

15 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 15 Dubai: dåtid, nutid och framtiden Framtiden? 17 år sedan2år sedan

16 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 16 Tillväxtmarknaderna: 150,000 människor flyttar dagligen in i storstäderna – det är mer än 1,000,000 i veckan som i sin tur ställer krav på fungerande infrastruktur. Städerna i regionen formar framtiden Grafik: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung Källa: United Nations, World Population Prospects: The 2006 Revision, 2007. 195019752000 2030 0 1000 2000 3000 4000 Befolkning på landsbygden i utvecklade länder Befolkning i städer i utvecklade länder Befolkning på landsbygden i utvecklingsländer Befolkning i städer i utvecklingsländer Befolkning i milj.

17 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 17 10 av de 20 snabbast växande städerna finns i EMEA-regionen … stort behov av infrastrukturförbättringar … Sana´aKabul Bamako Lagos Dar Es Salaam Lubumbashi Kampala Luanda Kinshasa Nairobi Antananarivo Miljoner innevånare 19502004 % förändring Lagos0.313.44,367 Istanbul1.111.5945 Source: 13D Research Inc. Källa: www.citymayors.com/statistcis/urban_growth1.html

18 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 18 Infrastruktur är mer än bara vägar  Sjukvård  Administration  Skolor  Äldreboende  Rättsväsende  Cable  Satelliter  Mobilnät  Internet  Elproduktion och elnät  Vatten & avlopp  Gasledningar  Sophantering  Återvinning  Vägar  Broar  Tunnlar  Hamnar  Flygplatser  Järnväg  Båtar KommunikationEnergi & UtilitiesTransport Infrastruktur - SocialInfrastruktur – Ekonomisk

19 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 19 Ökad konsumtion

20 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 20 Sydafrikanskt företag Livsmedelskedja utan konkurrens, positionerar sig som lågkostnadsalternativ Mer är 60 miljoner kunder per månad (9% tillväxt) Vinsttillväxt på >50% utanför Sydafrika Gynnas av stigande livsmedelskonsumtion i de fattigare befolkningsskikten Växer i Afrika med cirka 30 % per år Källa: Shoprite Annual Report 2009. 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Number of Stores Turnover in R Millions Shoprite intäkt & ökning av affärer | 1979-2009 Konsumtion - Shoprite

21 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 21 Sberbank Aktiekurs över 5 år per den 2007-12-31 Källa: Bloomberg. Avkastning i lokal valuta 31.12.2007. Exempel för illustration. Största banken i Östeuropa. 250 miljoner privatkunder samt 1.3 miljoner affärskunder. Marknadsledande i Ryssland: marknadsandel med 53.3% på sparkunder samt med 37% på utlåning till privatkunder. 20,000 lokalkontor. Investeringens värde och eventuella inkomster kan både öka och minska och en investerare kanske inte får tillbaka investerat belopp. Du kan få tillbaka mindre eller mer på grund av valutasvängningar.

22 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 22 +18% Nigeria - näst största marknaden för Guinness Källa: Diageo, Financial Statements 2007.

23 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 23 Källa: FIL Limited 31/08/2010. Likvida medel har exkluderats, uppgick 31/08/2010 till 1.1%. Länderfördelning Fidelity Funds EMEA Fund

24 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 24 Portföljförvaltare: Nick Price Portföljförvaltare Internt EMEA-Mandat, sedan 11/2005 FF - EMEA Fund, sedan 06/2007 Assisterande Portföljförvaltare FF - European Growth Fund 09/2004 – 11/2005 Aktieanalytiker Tidigare erfarenhet: kemi, livsmedel, tobak och telekommunikation 1998 - 2004 Utbildning Bachelor of Commerce & Accounting, University of Natal, Sydafrika Chartered Financial Analyst Certifikat Medlem i South African Institute of Chartered Accountants

25 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 25 Fonden har gett en mycket bra avkastning sedan lanseringen… Källa: FIL Limited, 31/08/2010. Index är MSCI Emerging EMEA Index, cap 5%. Fondandelsvärdets utveckling i SEK med återinvesterad bruttoavkastning, inklusive årliga avgifter, exklusive försäljningsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden lanserades 11.06.2007. Morningstar

26 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 26...men hur är det med risken? Källa: FIL Limited, 31/08/2010. Fondandelsvärdets utveckling i USD med återinvesterad bruttoavkastning, inklusive årliga avgifter, exklusive försäljningsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastning och Risk Riskjusterad avkastning = En portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standard- avvikelse (volatilitet). Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standard- avvikelse högst riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning mäts ofta som Informationskvot eller Sharpekvot. Bäst avkastning per tagen riskenhet = bäst riskjusterad avkastning Riskjusterad avkastning = En portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standard- avvikelse (volatilitet). Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standard- avvikelse högst riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning mäts ofta som Informationskvot eller Sharpekvot. Bäst avkastning per tagen riskenhet = bäst riskjusterad avkastning FF EMEA Fund har hög risk men har historiskt sett fått betalt för den risk man tagit

27 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 27 Timing ……..

28 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 28 Förklaringar………

29 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 29 Sammanfattning  Tillgång till den senaste oupptäckta investerings- regionen  Starka faktorer för långsiktig tillväxt  Optimal mix  Särskilt EMEA-analysteam  Aktiv förvaltning  Erfarna och framgångsrika fondförvaltare ChanserFidelity har expertisenPotential  Intressant komponent i portföljen  Långsiktig investering för tillväxtorienterade investerare

30 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 30 Viktig information Denna presentation är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna presentation får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity International avses FIL Limited, instiftat på Bermuda, och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella prospektet, vilket kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste kvartalsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Valutatransaktioner får genomföras på affärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Till följd av bristande likviditet på många mindre aktiemarknader kan vissa landsbaserade fonder vara volatila och rätten till inlösen komma att begränsas under extrema omständigheter. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör sina fondval. Tredje parters varumärken, copyright och andra immateriella rättigheter är och förblir egendom som tillhör sina respektive ägare. Årlig tillväxt, totalavkastning, medianavkastning och ranking för jämförelsesektor – Källa: © 2010 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Informationen i detta dokument: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte kopieras eller spridas; och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller lämnad i tid. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av användning av denna information. SSL 1009N13/0311


Ladda ner ppt "FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser