Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010."— Presentationens avskrift:

1 FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010

2 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Världsledande fondförvaltning Oberoende privatägt företag grundat 1969 Fokus på fondförvaltning Aktiv förvaltning En av världens största förvaltare med 1500 miljarder kronor i förvaltat kapital och fler än anställda Källa: FIL Limited, 30/06/2010 Fidelity Internationals huvudkontor på 25 Cannon Street, London

3 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Globala analysresurser Källa: FIL Limited och FMR LLC data per den 30 juni Team Frankrike, Tyskland och Italien är en del av region Europa. Team Korea, Indien,Taiwan,Singapore och Australien är en del av region Stillahavet (ex Japan). Siffrorna återger resurserna hos FIL Limited med dotterbolag, samt FMR LLC, ett närstående bolag, och deras respektive dotterbolag. Data är ogranskad. Förvaltningsgruppen utgörs av delägare, analytiker, förvaltare med analysansvar för länder och regioner samt tekniska och kvantitativa analytiker. Japan 16 fondförvaltare 30 analytiker Team Tyskland 4 fondförvaltare Team Korea 1 fondförvaltare 3 analytiker Team Australien 3 fondförvaltare 3 analytiker Team Indien 3 fondförvaltare 8 analytiker Team Singapore 4 fondförvaltare 7 analytiker Europa 64 fondförvaltare 93 analytiker Stillahavet (ex Japan) 23 fondförvaltare 37 analytiker Team Italien 1 fondförvaltare Team Taiwan 3 fondförvaltare Fidelity har ett av världens ledande analytikerteam på köpsidan Global lokal närvaro Egen analys Investeringskontor i London, Tokyo, Hongkong, Boston, Paris, Frankfurt, Mumbai, Seoul, Singapore & Sydney Amerika 149 fondförvaltare 338 analytiker FMR LLC & Pyramis Fidelity Investment Managers Team Frankrike 4 fondförvaltare 2 analytiker

4 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Enligt statistiken Genomsnittlig Morningstarrating – alla fonder per 31 december Källa: Morningstar, 31/12/2009. Omfattar fondbolag med fler än 20 fonder registrerade i Sverige. 36 månaders Morningstarrating. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

5 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Tillväxt- vs. Utvecklade marknader Källa: BP, the Economist Intelligence Unit, IMF, WTO, MSCI, Merrill Lynch (baserad på prognoser/estimat för åren ). Landmassa från Världsbanken, IMF. Världsbefolkning BNP Landmassa Börsvärde = Utvecklade marknader = Tillväxtmarknader

6 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Världen förändras.. Källa: FIL Limited. MSCI AC World Index, landfördelning per december 1999 samt december Latinamerikas och EMEA’s andel av MSCI AC World har ökat från 2.7% till 5.7% det senaste decenniet, en ökning med 111%. Det är främst Brasilien, Ryssland och Sydafrika som står för ökningen. % av MSCI AC World Index

7 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Källa: FactSet, CLSA Asia-Pac Markets, januari 2010; MSCI, FIL Limited, 26 februari nya ledare i världsekonomin Global ranking, BNP

8 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Attraktiv demografi Källa: World Population Prospects: The 2008 Revision; Befolkningsdistribution inom större regioner inom respektive åldersgrupp (%) Afrika (%) Asien (%) Europa (%) Latinamerika & Karibien (%) Guldsits för ökande konsumtion Den kommande generationen av baby boomers

9 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Varför är EMEA attraktivt? Emerging Europe, Middle East & Africa

10 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Ökad efterfrågan på naturtillgångar

11 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS EMEA är rikt på råvaror Källor: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, januari 2007; olja: BP Statistical Review of World Energy, juni 2006 * I ”Platinametaller” ingår alla grundämnen i platinagruppen - platina, palladium, rodium, rutenium, iridium, osmium EMEA Resten av världen Andel av de globala råvarureserverna KromOljaJärn Platinametaller*

12 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Urbanisering och Infrastruktur

13 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS MTN Group Limited Innovation Centre th Avenue Fairlands 13 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS 2010 MTN Group Limited

14 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS BBurj Dubai, “Tower of Dubai“ är världens högsta byggnad sedan Juli BByggnaden är inte färdig ännu, men arkitekten räknar med att byggnaden blir 800 meter hög. II dagsläget är den 512 meter, vilket redan slår tidigare rekord som innehölls av finansbyggnaden Taipeh ° 11´ 50´ N 55° 16´ 27´ E Källa: Handelsblatt, 2007 Källa: DI Weekend Februari 2008 Prins Al-Walid bin Talal bygger meter hög byggnad i Jeddah.

15 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Dubai: dåtid, nutid och framtiden Framtiden? 17 år sedan2år sedan

16 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Tillväxtmarknaderna: 150,000 människor flyttar dagligen in i storstäderna – det är mer än 1,000,000 i veckan som i sin tur ställer krav på fungerande infrastruktur. Städerna i regionen formar framtiden Grafik: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung Källa: United Nations, World Population Prospects: The 2006 Revision, Befolkning på landsbygden i utvecklade länder Befolkning i städer i utvecklade länder Befolkning på landsbygden i utvecklingsländer Befolkning i städer i utvecklingsländer Befolkning i milj.

17 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS av de 20 snabbast växande städerna finns i EMEA-regionen … stort behov av infrastrukturförbättringar … Sana´aKabul Bamako Lagos Dar Es Salaam Lubumbashi Kampala Luanda Kinshasa Nairobi Antananarivo Miljoner innevånare % förändring Lagos ,367 Istanbul Source: 13D Research Inc. Källa:

18 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Infrastruktur är mer än bara vägar  Sjukvård  Administration  Skolor  Äldreboende  Rättsväsende  Cable  Satelliter  Mobilnät  Internet  Elproduktion och elnät  Vatten & avlopp  Gasledningar  Sophantering  Återvinning  Vägar  Broar  Tunnlar  Hamnar  Flygplatser  Järnväg  Båtar KommunikationEnergi & UtilitiesTransport Infrastruktur - SocialInfrastruktur – Ekonomisk

19 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Ökad konsumtion

20 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Sydafrikanskt företag Livsmedelskedja utan konkurrens, positionerar sig som lågkostnadsalternativ Mer är 60 miljoner kunder per månad (9% tillväxt) Vinsttillväxt på >50% utanför Sydafrika Gynnas av stigande livsmedelskonsumtion i de fattigare befolkningsskikten Växer i Afrika med cirka 30 % per år Källa: Shoprite Annual Report Number of Stores Turnover in R Millions Shoprite intäkt & ökning av affärer | Konsumtion - Shoprite

21 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Sberbank Aktiekurs över 5 år per den Källa: Bloomberg. Avkastning i lokal valuta Exempel för illustration. Största banken i Östeuropa. 250 miljoner privatkunder samt 1.3 miljoner affärskunder. Marknadsledande i Ryssland: marknadsandel med 53.3% på sparkunder samt med 37% på utlåning till privatkunder. 20,000 lokalkontor. Investeringens värde och eventuella inkomster kan både öka och minska och en investerare kanske inte får tillbaka investerat belopp. Du kan få tillbaka mindre eller mer på grund av valutasvängningar.

22 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS % Nigeria - näst största marknaden för Guinness Källa: Diageo, Financial Statements 2007.

23 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Källa: FIL Limited 31/08/2010. Likvida medel har exkluderats, uppgick 31/08/2010 till 1.1%. Länderfördelning Fidelity Funds EMEA Fund

24 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Portföljförvaltare: Nick Price Portföljförvaltare Internt EMEA-Mandat, sedan 11/2005 FF - EMEA Fund, sedan 06/2007 Assisterande Portföljförvaltare FF - European Growth Fund 09/2004 – 11/2005 Aktieanalytiker Tidigare erfarenhet: kemi, livsmedel, tobak och telekommunikation Utbildning Bachelor of Commerce & Accounting, University of Natal, Sydafrika Chartered Financial Analyst Certifikat Medlem i South African Institute of Chartered Accountants

25 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Fonden har gett en mycket bra avkastning sedan lanseringen… Källa: FIL Limited, 31/08/2010. Index är MSCI Emerging EMEA Index, cap 5%. Fondandelsvärdets utveckling i SEK med återinvesterad bruttoavkastning, inklusive årliga avgifter, exklusive försäljningsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden lanserades Morningstar

26 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS men hur är det med risken? Källa: FIL Limited, 31/08/2010. Fondandelsvärdets utveckling i USD med återinvesterad bruttoavkastning, inklusive årliga avgifter, exklusive försäljningsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastning och Risk Riskjusterad avkastning = En portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standard- avvikelse (volatilitet). Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standard- avvikelse högst riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning mäts ofta som Informationskvot eller Sharpekvot. Bäst avkastning per tagen riskenhet = bäst riskjusterad avkastning Riskjusterad avkastning = En portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standard- avvikelse (volatilitet). Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standard- avvikelse högst riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning mäts ofta som Informationskvot eller Sharpekvot. Bäst avkastning per tagen riskenhet = bäst riskjusterad avkastning FF EMEA Fund har hög risk men har historiskt sett fått betalt för den risk man tagit

27 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Timing ……..

28 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Förklaringar………

29 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Sammanfattning  Tillgång till den senaste oupptäckta investerings- regionen  Starka faktorer för långsiktig tillväxt  Optimal mix  Särskilt EMEA-analysteam  Aktiv förvaltning  Erfarna och framgångsrika fondförvaltare ChanserFidelity har expertisenPotential  Intressant komponent i portföljen  Långsiktig investering för tillväxtorienterade investerare

30 © FIDELITY INVESTMENT MANAGERS Viktig information Denna presentation är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna presentation får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity International avses FIL Limited, instiftat på Bermuda, och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella prospektet, vilket kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste kvartalsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Valutatransaktioner får genomföras på affärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Till följd av bristande likviditet på många mindre aktiemarknader kan vissa landsbaserade fonder vara volatila och rätten till inlösen komma att begränsas under extrema omständigheter. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör sina fondval. Tredje parters varumärken, copyright och andra immateriella rättigheter är och förblir egendom som tillhör sina respektive ägare. Årlig tillväxt, totalavkastning, medianavkastning och ranking för jämförelsesektor – Källa: © 2010 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Informationen i detta dokument: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte kopieras eller spridas; och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller lämnad i tid. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av användning av denna information. SSL 1009N13/0311


Ladda ner ppt "FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – EMEA Fund Fredrik Cygnaeus, Relationship Director November 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser