Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen."— Presentationens avskrift:

1 Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen

2 Energieffektivisering i växthus Flik 3 - Cirkulationspumpar

3 Cirkulations- pumpstopp minskar elanvändningen, minskat pumpslitage, minskade värmeförluster då pumpen inte arbetar mot stängd shunt (läckage), återbetalningstid 1 år.

4 Exempel - cirkulationspumpstopp

5 Räkneövning - egen cirkulationspump

6 Varvtalsreglering stor elbesparing, minskat pumpslitage, minskat pumpunderhåll (minskat slitage), låg returtemperatur.

7 Varvtalsreglering Effektminskning

8 Exempel - varvtalsreglering

9 Exempel Varvtalsreglering

10 Energieffektivisering i växthus Flik 5-1 - Vattenburen värme

11 Rörisolering minskar värmeförlusterna, bibehåller framledningstemperaturen, vilket viktigt när man har värmepumpar, jämnare klimat, bättre produktkvalitet.

12 Att isolera matningsrör till bordvärme, matningsrör längs innerväggar, matningsrör i tak och gångar, rör från värmecentralen.

13 Bordvärme välj vattentåliga rörskålar, osäker - isolera ett rör i taget, kvaliteten på produkterna närmast väggen kan öka p.g.a. minskad värmeavgivning.

14 Matningsrör i tak Rörisolering

15 Matningsrör som värmerör skall EJ isoleras då de hjälper till att hålla temperaturen vintertid, ger stora värmeförluster under sommarhalvåret då värmen används för fuktstyrning, dålig lösning som bör undvikas,

16 Rör längs innervägg matningsrör skall isoleras, värmerören skall tas bort.

17 Värmeförluster Rörisolering Vattente mperatur 65 °C

18 Värmeförluster utan respektive med 20 mm isolering

19 Energieffektivisering i växthus Flik 6 - Klimatskal

20 Dörr eller port

21 Shuntgrupp isolering bakom, isolera rören, isolera (shunt-) ventiler och pumphus, släpper ej in mycket ljus, höga temperaturer från rör, pumpar och shuntar.

22 Norrvägg isoleras med vit insida, 50 mm väggpanel har ett U- värde = 0,5, enkelglas har ett U-värde = 7, lätt att hålla rent, enklare vävinstallation, reflekterar tillbaks ljuset.

23 Sockel ljus behövs ej under kulturen, kallrasfickor högre upp minskar risken för skador på fickorna, på 4 m ståndsida utgör en 1 m hög sockel 25 % av väggarean.

24 Byte till 50 mm väggpanel Täckmateriel Byte från befintlig materiel till 50 mm väggpanel Idag har du 10 mm polykarbonat och byter till 50 mm väggpanel. Besparing [kWh/(m² × år)] Besparing vid byte till 50 mm väggpanel Energibesparingen blir 197 kWh/m². Vid 20 °C inne, 5 °C ute och värmebehov 6 månader.

25 Skillnad i livscykelkostnad vid byte till 50 mm väggpanel från enkelglas respektive 16 mm polykarbonat. Behålla eller byta? Nybygge: 16 mm eller väggpanel?

26 Grund minskar värmeförlusterna genom konvektion och drag (vid dränerad grundläggning), ett måste vid odling i jord eller på mark.

27 Grundisolering

28 Energieffektivisering i växthus Flik 7 - Väv

29 Vävens funktion effektreducering, energibesparing, skuggning, temperaturreglering (upp/ner, luft/planta), mörkläggning (kortdagsbehandling), ökat ljusutbyte från assimilationsbelysning, diffusering, fuktreglering (upp/ner).

30 Hur minskar väven effektbehovet? Väven fungerar som en barriär vilket: minskar konvektionen* mellan växthusluften och ytterskalet, minskar strålningsförlusterna från plantor och inredning till ytterskalet, * konvektion = varm luft avger sin värme till en kall yta

31 Vävunderhåll

32 Tejpning

33 Täta kallrasfickor

34 Gammal väv

35 Kallrasfickor

36 Fastsättning

37 Korrekt installation

38 Kallrasficka stark, tät, ligger an mot grundmur.

39 Kallrasficka vid takfot

40 Kallrasficka ligger an mot grundmur, snyggt klammrad i överkant med rostfri klammer.

41 Energieffektivisering i växthus Flik 8 - Vindskydd

42 Energiförluster Vindens inverkan

43 Minskar energianvändningen med 8% för varje meter per sekund Minskar energianvändningen med 8% för varje meter per sekund

44 Vindskydd 50 % luftegenomsläpplighet, nät eller växter, minskar risken för stormskador (minskad försäkringspremie?) växter kräver klippning och kan fungera som värd för skadeorganismer.

45 Cascada AB Jonas Möller Nielsen Georgs väg 1 432 97 Rolfstorp 0709-68 63 93 jonas.moller.nielsen@cascadaab.se http://cascadaab.se/ http://cascadaab.se


Ladda ner ppt "Energibesparing i växthus - rådgivarkurs oktober 2012 Jonas Möller Nielsen."

Liknande presentationer


Google-annonser