Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer."— Presentationens avskrift:

1 Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

2 Bakgrund  Praktik (Agneta) möter forskning (Annika)  Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet

3 140.000 företag står inför ett ägarskifte ! !

4 Utmaningar för vd i ägarledda företag Ägarnas starka identifiering med företaget Ägarnas starka bindning till personal, kunder och leverantörer Multipla roller (ägare, styrelse, operativ) Multipla mål Den låga graden av formalisering Personalens lojalitet med ägaren Företagskulturen – starka värderingar (strategisk kontinuitet) Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

5 ”Att gifta sig med en blind date är en kombination av stor insats och hög risk”

6 1. En tydlig ägarstrategi Från ägare & vd till enbart ägare Ägarstrategin måste dokumenteras – Syftet med ägandet – Grundläggande värderingar – Mål & visioner – Förutsättningar för verksamheten Ägarstrategin ger tydlighet och trygghet Ju fler ägare desto viktigare Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 ”…de flesta vet inte vad de vill med sina verksamheter och det är det som är problemet”. (Extern vd)

7 ”Den styrelse eller ägare som inte åtminstone i ett enkelt dokument kan sammanfatta vad de vill att du ska göra med deras bolag ska du inte gå nära..” extern vd

8 2. Ett tydligt vd-uppdrag Konkretisera uppdraget Möjliga områden i en uppdragsbeskrivning – Långsiktiga mål – Avgränsningar – Tabubelagda områden – Personal – Ägarens nya roll

9 ”En vd, och inte minst en kvinnlig vd, på en utsatt position, behöver sin ordförandes fulla stöd. Det är en viktig förutsättning för att lyckas.” ( Ebba Lindsö)

10 3. & 4. En aktiv styrelse med extern ordförande Styrelsen – nödvändig men inte självklar Annorlunda maktstruktur i det ägarledda företaget Styrelsens funktion i det ägarledda företaget Extern ordförande – viktig resurs – Balanserar roller – Samtalspartner/coach – Kunskapskälla – Obs! Personkemi! Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

11 ”Att släppa taget är ofta bland det känslomässigt svåraste i en ägares/vd:s liv”

12 5. En tydlig ny roll för f.d. vd  Är ägaren beredd att verkligen släppa vd-rollen?  En mental och känslomässig mognadsprocess  Potentiell identitetskris!  Att inte bara gå ifrån utan också till  Varning för bollplanket!  Aktivera ägarrollen  Ägarråd Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 ”Detta är inte ett sätt att tjäna pengar. Jag går inte omkring med resultaträkningen i fickan hela tiden….” (Ägare och vd)

13 ”Det är inte realistiskt att tro att ägaren lämnar kontrollen över företaget hur som helst”

14 Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 6. Förtroende mellan vd & ägare Ägaren lämnar över sitt livsverk Personkemi och värdegrund måste stämma Kommunicera! Diskutera scenarier: – Är det tänkbart att sälja? – Externt kapital OK? – Produktion utomlands OK? – Vad är det värst som kan hända företaget? Att hålla sig informerad och kommunicera är inte detsamma som att lägga sig i.

15 ”Du blir alltid skärskådad som vd men i ett ägarlett företag är denna granskning ännu tuffare”.

16 7. Insikt om vd-rollen De magiska bokstäverna… Ledarrollen Klimatanalys för att få med de anställda Vilket är ditt varumärke? Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 "Man blir otroligt kritiskt granskad. Det ställs orimliga krav på en extern vd. De (ägarna) kunde göra fel men jag fick inte göra ett enda fel." (Extern vd)

17 ”Det som tycks fullständigt logiskt, rationellt och kanske nödvändigt kan visa sig omöjligt att genomföra om det krockar med traditionella sätt att tänka och agera”

18 8. Respektera företagskulturen Företagskulturen – osynlig med kraftfull Uttalade och faktiska värderingar Ägarledda företag har starka kulturer För att kunna förändra måste du förstå kulturen Lyssna och betrakta – Möten – Samspelet mellan människor – Vad prats det om? Hur? – Inredning – Symboler – Rutiner Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

19 ”Det kändes som om ägaren hade lika bra koll på resultaträkningen som på sin egen plånbok” (Extern vd)

20 9. Kontroll över ekonomin Du bedöms efter siffrorna på sista raden – speciellt i början Kunskaper om ekonomistyrning viktigt (speciellt i ägarledda bolag) – Nyckeltal – Prissättning – Bokföring – Extern- och internredovisning Träffa ekonomichefen och revisorn innan du skriver på Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

21 ”Den bistra sanningen är att medan du som ägare kan göra 10 misstag kan du som extern vd knappt göra något” (Extern vd)

22 10. Förändra smart Du måste ha ägarna med dig – är de redo? Ägarnas ansvar att ”kratta manegen” Respektera historiken Skapa trygghet för att få med personalen Glöm inte de informella ledarna Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

23 ”Det blir svårt för personalen att veta vem som bestämmer i företaget om ägaren engagerar sig i frågor som egentligen ligger på vd:s bord.

24 11. Behåll greppet om vd- uppgifterna Skilj på rollerna ägare och vd Involvera ägaren med urskiljning… …så att du inte undergräver din auktoritet som vd Lättare om ägaren lämnar – men ingen garanti Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

25 ”Jag kände mig ofta bakbunden. Jag kunde inte prata med ägarna eftersom de var själva problemet och styrelseordförande var ju vän till ägarna”. (Extern vd)

26 12. Ett externt bollplank En vd är alltid ensam – ännu mer Välj ett bollplank utanför företaget Vd-nätverk Mindre företag – större behov av nätverk Annika Hall & Agneta Olsson, 2010  Mindre företag – större behov av att skapa eget nätverk

27 ”Du kan inte springa ut och tala om för personalen vad de ska göra. Även om du tycker det är lite tokigt får du bita ihop” (Ägare)

28 13. One voice utåt Otydlighet öppnar för egna tolkningar Olika åsikter bra – men bara i slutna rum Inget ”smalltalk” om viktiga frågor Annika Hall & Agneta Olsson, 2010

29 ”Personalens lojalitet i ägarledda företag ligger alltid främst hos ägarna, speciellt om de arbetar kvar operativt”

30 14. Vikten av närmaste medarbetaren  Underskatta inte vikten av en nära medarbetare  "100% - are" - ärligt bollplank  Lär från lagsporterna Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 "Det underlättare enormt för mig som vd om jag har ngn jag kan lita på till 100%. De personer som är duktiga säger sin åsikt och det är detta utbyte eller pingpongspel med idéer som tar en vidare." (Extern vd)

31 Ibland är det bäst att gå skilda vägar!

32 Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 15. Lär av ev. skilsmässa En konstruktiv skilsmässa = lärprocess Respekt, saklighet och öppenhet Vad hade jag kunnat göra annorlunda?

33 ”Det finns en enorm potential och kraft i ett väl fungerande samspel mellan ägare och extern vd!” Men – liksom vid alla komplexa projekt bör man förbereda sig väl, inte blunda för fallgroparna och inte underskatta den mänskliga faktorn!

34


Ladda ner ppt "Annika Hall & Agneta Olsson, 2010 Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser