Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.qut.edu.au Queensland University of Technology www.jibs.se © Jönköping International Business School Nyföretagande och tillväxtföretag – Vad vet vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.qut.edu.au Queensland University of Technology www.jibs.se © Jönköping International Business School Nyföretagande och tillväxtföretag – Vad vet vi."— Presentationens avskrift:

1 www.qut.edu.au Queensland University of Technology www.jibs.se © Jönköping International Business School Nyföretagande och tillväxtföretag – Vad vet vi och hur används kunskapen? Per Davidsson, Queensland University of Technology & Jönköping Int’l Business School

2 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Entreprenörskap… …en uppsjö explicita och implicita definitioner, två fundamentala synsätt 1.Entreprenörskap är allt som har att göra med att starta och driva eget företag 2.Entreprenörskap är skapandet av ny ekonomisk verksamhet

3 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Entreprenörskap är viktigt! - “Based on 57 recent studies of high quality that contain 87 relevant separate analyses, we conclude that entrepreneurs have a very important — but specific — function in the economy. They engender relatively much employment creation, productivity growth and produce and commercialize high quality innovations. They are more satisfied than employees. More importantly, recent studies show that entrepreneurial firms produce important spillovers that affect regional employment growth rates of all companies in the region in the long run.” (Van Praag & Versloot, 2008)

4 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Alla är inte övertygade. Tunga kritiker: Davis, Haltiwanger & Schuh (1993; 1996a,b): Att småföretag skapar mycket sysselsättning är en myt som bygger på tre metodartefakter. Scott Shane (2009): Genomsnittliga företagsstarter har negativ samhällsnytta. Endast en mycket liten elit är värd att satsa på. Kritikerna har helt rätt i en sak: Även om det spontana nyföretagandet har gynnsamma effekter så bevisar inte detta att samhällsinsatser för att ytterligare öka nyföretagandet är motiverade. I övrigt har de fel och eller/eller argumenterar utifrån svaga teoretiska och empiriska argument

5 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Selektiv bevisföring… “Davidsson & Delmar (2000) found that only 1.7 percent of the ten year growth of surviving firms in Sweden was generated by firms two years old and younger.” Citat ur det aktuella verket av Davidsson & Delmar: “Conclusion: (…) The picture that emerges from this and other studies is one of an economy where new jobs are created by start-ups, some of which also grow substantially (and organically) during their early development. Older and larger growing firms account for important re-structuring of the economy by starting, acquiring, selling off and closing down establishments. In terms of direct job creation, however, their development is, at best, a zero sum game.”

6 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Övergripande Ooooooootroligt heterogent fenomen! Därför ooooooooerhört svårt –För forskare att ta fram brett hållbara sanningar –För praktiker att utforma och genomföra träffsäkra, framgångsrika strategier och policyåtgärder

7 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Individnivån Motiv Personlighet Kön Förebilder Erfarenhet Team Social kompetens

8 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Företagsidén Inte så mycket (Shane & Venkataraman, 2000) Ca 80% imitativa Ofta nära relaterad till grundarnas specifika erfarenheter (Shane, 2000; Fiet) Inte nödvändigtvis huggen i sten från första dagen

9 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Processen Extrem variation i varaktighet och sekvens Vanligen inte en rationell, linjär process à la läroboken –Bhave’s två processer –Effectuation & Improvisation –Bricolage, bootstrapping & resource pathways Affärsplanering av tveksamt värde!

10 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Miljön –Kraftig spatial variation –Kraftig branschvariation –’Cluster’; ’Industriella distrikt’ –Variation över tid (konjunktur, era) –Institutionella förhållanden

11 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad vet vi? Effekter/Resultat –Entreprenörskap är viktigt (jfr. Intro) –Överlevnad ~50% / 5 år –Betydande tillväxt <10% –Nedläggning ~= misslyckande (mikro & makro) –Tillväxt ~= framgång (mikro & makro)

12 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Forskningen & Praktiken Academic’s logic and assumptions Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice Praktikerns konkreta, specifika kunskap Praktikerns logik och antaganden Problem- lösning Forskarens abstrakta, generella kunskap Akademikerns logik och antaganden

13 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Vad kan forskningen göra för praktiken? ”Nothing much, really” ”A lot of harm” ”Some good” ”All the difference in the world”

14 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Forskningen & Praktiken: Politik & Policy Academic’s logic and assumptions Politikens egen logik… Seriösa försök att utveckla en forskningsinformerad entreprenörskapspolitik (Lundström & Stevenson) ESBRI, ESTRAD, FSF mm Personliga exempel (Dynamiken; BLS; ALMI) Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice Exhibit 1Matching of academic and practitioner knowledge and logic Academic’s logic and assumptions Exhibit 2What entrepreneurship research can do for business and policy practice · Nothing much, really · A lot of harm · Some good · All the difference in the world Exhibit 3Bases for normative advice

15 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Men…stor risk att bli överambitiös / ha övertro på (specifika) ’åtgärder’ Det ekonomiska systemets komplexitet Fundamentala bestämningsfaktorer svåra / olämpliga att påverka för detta syfte De som implementerar i ’frontlinjen’ kan inte förväntas vara högutbildade, erfarna experter kapabla att se de större sammanhangen Seriösa utvärderingar har svårt att finna bevis för entydigt goda effekter

16 www.qut.edu.au Queensland University of Technology Min personliga slutsats Huvudfokus på det institutionella ramverket (Baumol; Henrekson) Men inte utifrån naiva antaganden om att det finns bara en typ av (potentiella) entreprenörer som svarar på enbart en typ av incitament, och Med siktet inställt på framtida företagsstartare snarare än den existerande ’stammen’


Ladda ner ppt "Www.qut.edu.au Queensland University of Technology www.jibs.se © Jönköping International Business School Nyföretagande och tillväxtföretag – Vad vet vi."

Liknande presentationer


Google-annonser