Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guvernör D21 Areamöten hösten 2011 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guvernör D21 Areamöten hösten 2011 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club"— Presentationens avskrift:

1 Guvernör D21 Areamöten hösten 2011 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club
Vice Guvernör D21 Liisa Sulin Elmqvist Jönköping II

2 Zonta International är en unik, demokratisk organisation som består av ledande personer i alla åldrar och yrkeskategorier

3 Distriktsstyrelsen Sysse Hardenby kassör, Velta Raudzepa AD06, Liisa Sulin Elmqvist vice Guvernör, Ruth Brunner Guvernör, Ann Margreth Hellberg AD03, Ann Rydén AD01, Kristina Alexis AD04, Ingegerd Wennerbeck distrikts-sekreterare, Marianne von Hartmansdorff AD02 och Carolyn Belgrave Rappestad AD05 har fått Ert förtroende att sköta de övergripande administrativa uppgifterna i Distrikt 21.

4 Distriktskommittéer 2011-2012
Birgitta Birkoff Stipendier, Ljúfa Elfwing IT, Annica Lind Nordberg PR, Susanne Malmström LAA (Legislative Awareness and Advocacy), Louise Widén Bylaws and Resolution Chair, MaryLou Espiritu-Olsson FN-samordnare och Viveka Anderberg Åkerhielm Foundation Ambassador

5 DM i Kungälv

6 Talarlista i Kungälv Elisabeth Mattsson Välkommen från kommunstyrelsens ordförande Kirsi Nickels ZI/ZIF Director , liaison D21 Sundsvalls ZK Det goda exemplet Dr Carolyn Hannan Talade om Kvinnors Rätt till ett Liv utan Våld Anne-Lie Lokko Talade om sociala medier Annica Lind Nordberg PR coordinator D21 Viveka Anderberg DFA/Service Committee Axel Falk Memorial Service Birgitta Birkoff Scholarships committee chair Sofie Nelson Intl JMK-stipendiat 2009 MaryLou Espiritu-Olsson UN committee chair Ljúfa Elfwing IT coordinator D21 Susanne Malmström LAA Committee Chair

7 Beslut tagna på DM Kungälv
Resolution - Codes of Ethical Conduct Motioner från Trosa ZC, Stockholms ZK II och Malmö III ZK … att distriktet bör avstå från att söka statsbidrag från Ungdomsstyrelsen // Distriktsstyrelsens proposition om att fortsätta söka statsbidrag från Ungdomsstyrelsen Distriktsmötet biföll DSs proposition att föreslå Convention 2012 i Turin att förlänga Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct att även gälla under bienniet Distriktsmötet avslår motionerna från Trosa Zontaklubb och Stockholms Zontaklubb II Malmö Zontaklubb III justerar sin motion på sådant sätt att den första att-satsen stryks. Distriktsmötet avslår motionen från Malmö Zontaklubb III. Distriktsmötet bifaller styrelsens proposition

8 Övriga beslut Motion från ZC Uppsala I om årlig utbildning i föreningsteknik   Motion från ZC Uppsala I om omfattningen av revisionen i klubb Motion från Visby ZC om projekt avseende Micro Credits Motion från Flen-Malmköping ZC om betalningssätt för avgifter till ZI Motion från Södertälje ZC om policybeslut ang fördelning av medel mellan ZI och ZIF Proposition om ändring av § 15 st 4 i stadgar för Distrikt 21 av Zonta International Motionen avslogs Efter diskussion av motionen beslutar distriktsmötet om ändring av § 13 i standardstadgarna för klubbar så att ordalydelsen överensstämmer med distriktets stadgar § 15 Efter diskussion bifaller distriktsmötet motionen Motionen återkallades Distriktsmötet biföll DSs proposition att ändra D21s stadgar på sådant sätt att § 15 st. 4 utgår eftersom bestämmelsen är en övergångsbestämmelse med anledning av att räkenskapsåret för D 21 ändrades till kalenderår och numera inte är relevant

9

10 Fotograf: Therese Schröder Kungälvs Zontaklubb

11 Distriktsstyrelsen Från vänster: AD06 Anita Apine Valmiera, AD05 Marie-Louise Hegewald Katrineholm-Vingåker, AD04 Anna Lind Lund, AD03 Kaisa Adlercreutz Göteborg III, AD02 Karin Andersson Lundquist Uppsala II, Kassör Lena Wahlgren Jönköping I, vice Guvernör Marianne von Hartmansdorff Stockholm I och Guvernör Liisa Sulin Elmqvist Jönköping II Saknas på bild: AD01 Ruth Isaksson Kiruna

12 Torino, Italy 7-12 July 2012 Convention 2012 Torino… Before 1 April 2012  1 April - 1 June 2012 After 1 June 2012 and on-site registration One-day Registration On-site one-day registration  Zontians  325 Euros  400 Euros 450 Euros  150 Euros  225 Euros  non-Zontian Guests  75 Euros 75 Euros

13 Distrikt 21´s motto kvarstår
Synlighet Saklighet Support utveckla kommunikation och marknadsföring ansvar, gott ledarskap hållbara resurser kräver ett ökat medlemsantal öka antalet medlemmar med intresse för internationellt arbete, öka representation av olika yrkesområden i klubbarna

14 En påminnelse om Målen för Distrikt 21 2010-2012
ZI övergripande mål är att stärka kvinnans ställning globalt genom serviceprojekt och opinionsbildning  Inom D 21 ska vi det kommande bienniet fortsätta arbeta med att uppfylla de internationella målen genom ”synlighet, saklighet, support” på alla nivåer Vi vill dela med oss av oss själva och vår kompetens för att synliggöra Zonta för att på så sätt medverka till att Zontas syften uppfylls Vi vill öka intresset för våra nationella och internationella stipendier för att på så sätt ha förmånen att kunna ge unga kvinnor ekonomisk, moralisk och mänsklig support Vi vill förbättra kvinnors rätt till god hälsa och juridiska ställning genom att sakligt informera, såväl internt inom vår organisation som externt, om lagförändringar och vad de innebär, medverka till att informationen sprids samt informera oss om hur lagstiftningen efterföljs Vi vill fokusera på och synliggöra serviceprojekten och Zontas samverkan med olika FN-organ, bl a genom ”Zontor Zom Zamlar Zlantar” för att på så sätt öka Distrikts 21s bidrag till de fastställda projekten med ca 1 000 000 SEK från 8 mars ena året till 8 mars påföljande år. Skänkta medel skall uppgå till 60 USD per medlem/år Genom vårt engagemang och trovärdighet vill vi att Zonta som organisation föryngras och växer genom att värva fler medlemmar och vårda våra befintliga medlemmar Medlemsantalet ska öka med 1 medlem/klubb/år

15 Arbetsschema för styrelsen 2011-2012
Distriktsstyrelsemöten 26-28 augusti 2011 Jönköping 19 november 2011 Telefonmöte 9-11mars Jönköping 11-13 maj Dylta Inför Convention i Torino

16 Ulla Ljungh-Hoff Stockholm II
 … har tilldelats the International Meritorious Service Award ”in recognition of exceptional service to ZI. We commend you for your 45 years of leadership at the club, district and international levels of ZI! Your tireless efforts to advance the status of women in Sweden and around the world demonstrate your dedication to the spirit and mission of ZI. Your commitment to Zonta, as evidenced by your service as an International Director, member of the International Nominating Committee and Chairman and member of the International Bylaws and Resolutions Committee, along with your continued commitment to D21 and the Zonta Club of Stockholm II, is an example to us all”, skriver International President Dianne Curtis i sitt brev till Ulla. PIP Beryl säger ”Ulla har varit AKTIV Zonta sedan 1966(!), Ulla har nästan varit ”past everything” och har varit en sann pionjär för våra svenska Zontor i alla avseenden. Det är mycket tack vare Ulla att vi är ett distrikt och hon är den som har skrivit våra ursprungsstadgar. Dessutom finns det få svenska Zontor som har deltagit i så många internationella distriktsmöten och Conventions som Ulla, hon har rekord även i detta avseende. Ulla är en aktad jurist och hon har aktivt bidragit till att våra internationella stadgar ser så vettiga ut som det gör!”  Vi kommer att överlämna the International Meritorious Service Award på Areamötet i Stockholm den 1 oktober!

17 AREAmöten Hösten 2011 A02   1 oktober Stockholm Guvernören och IT-ansvarig i D21 deltar A04   1 oktober Malmö v Guvernören och PR-ansvarig i D21 deltar A03   8 oktober Karlstad Guvernören och FN-ansvarig i D21 deltar A05   8 oktober Norrköping v Guvernören och LAA-ansvarig i D21 deltar A06   15 oktober Jelgava Guvernören och Stipendie-ansvarig i D21 deltar VÅREN 2012 A mars Sundsvall Guv och vice Guv A april Uppsala vice Guv A april Borås Guv A april Kristianstad Guv A april Örebro vice Guv A april Riga Guv och vice Guv

18 Organization Membership and Classification (OMC)
Målsättningen 2010 var: att öka netto med 1 medlem/klubb/år, totalt ca 140 (kaxigt eller möjligt?!) Möjligt, sa vi i höstas! Antal medlemmar har minskat under - så vi måste bli ännu fler Zontor! Jobba med inval – goda ex. finns från flera klubbar.

19 Hemsidan - använd den! IT / Nya hemsidan
Det känns riktigt bra att äntligen kunna se vår nya hemsida i funktion. Utbildning av klubbredaktörer kommer att genomföras under hösten. All information finns inte från dag ett, det kommer att finnas länkar till den gamla sidan tills all information kommit in. Varje klubb uppdaterar sin egen klubbsida!  Vi vill ha interaktion, d v s vi välkomnar bidrag från klubbarna till hemsidan!  En stor Zonta-ros och varmt tack till alla som har bidragit till utvecklingen av den nya hemsidan, framför allt till Ljúfa Elfwing, distriktets IT-master Zonta International District21 - Sweden&Latvia

20 Våra önskemål! Mätbara mål 2010 – 2012
Öka netto med 1 medlem/klubb/år, totalt ca 140 (kaxigt eller möjligt?!) Fördubbla antal ansökningar till stipendierna Zontor Zom Zamlar Zlantar - 1 krona om dagen Zontaskola minst en gång/år 60 % (helst 100) av klubbsidor ska vara uppdaterade

21 VIKTIGA LÄNKAR… Internationella presidentens budskap
Internationella serviceprojekt Vårt globala service- och utbildningsprogram   – startsidan YouTube… div …och glöm inte… 

22 Centennial Anniversary Committee
2019 fyller Zonta 100 år! En värdig och högst levande och aktiv gammal dam som förtjänar att uppmärksammas och firas på absolut bästa sätt! PIP Val Sarah uppmanar Zontor i hela världen att bilda distriktskommittéer för att kunna dokumentera och manifestera såväl lokalt som globalt och vi vill på detta sätt … utannonsera tjänsten som kommittéansvarig för Zontas fantastiska jubileumsfirande! Gå in på Zonta Internationals hemsida (www.zonta.org), klicka på YouTube-länken och låt Dig inspireras av Val Sarah! För närmare presentation av uppdraget, gå in på Anmäl intresse till guvernören

23 Tillsammans… Det är vi medlemmar som gemensamt kan nå våra mål.
Varje Zonta i vårt nätverk är lika viktig. Tack Ruth och Liisa


Ladda ner ppt "Guvernör D21 Areamöten hösten 2011 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club"

Liknande presentationer


Google-annonser