Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 SVEROF förslag till reformerat personalförsörjningssystem. Tonvikten läggs på Reservofficeren i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 SVEROF förslag till reformerat personalförsörjningssystem. Tonvikten läggs på Reservofficeren i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 SVEROF förslag till reformerat personalförsörjningssystem. Tonvikten läggs på Reservofficeren i framtiden. Försvarsledningen finner idén intressant.

2 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 SVEROF avser att positivt visa vilka möjligheter Försvarsmakten har med det existerande RO- systemet (verktyget) och skapa möjligheter för FM till ett paradigmskifte. Denna växling kan redan göras i AgPers så att FM redan idag kan skapa morgondagens officer

3 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 RO-VERKTYGET  SVEROF har gjort en utredning som visar:  FM han anställa avskedade YO som RO – IDAG  Detta RO-verktyg går att använda i 3 år  FM kan använda RO-verktyget i 10-12 år  Alla nya officerare anställs först som RO  Regeringen och behöver inte ändra LAS  Går att införa i AgPers rapport 3

4 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 Förslag på FLEXIBILITET FM får handlingsfrihet i personalplanering –På kort sikt 1år –På medellång sikt 2-3 år –På lång sikt 12-15 år FM kan lättare skapa en akademisk officer –kraven på dagens och morgondagens officer kräver mer civila kompetenser enligt forskning i 4th Generation Warfare FM kan få en flexibel personalreserv för uppdragen –Förslaget skapar en officerskår och Försvarsmakt som är mer kompatibel med ex. USA och England 4

5 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 TROVÄRDIGHET  RO-verktyget kräver att FM skapar trovärdighet  För kvarvarande officerare inom FM  För nya och gamla reservofficerare  För Försvarsdepartementet (2004 prop BU 06)  Denna trovärdighet kan FM börja med idag  Genom att aktivera nuvarande RO  Centralisera RO-hanteringen  Starta program för vidmakthålla och utveckla kompetenser  Outsourca utvecklingen av RO till SVEROF  SVEROF har stor vana och erfarenhet att kompetensutveckla officerare  Skapa liknande org som VKK 5

6 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 MÖJLIGHETER  Förslag går väl att införa i AgPers  Förslaget skapar en ekonomisk variabel och flexibel personalhantering som kan behovs anpassas  Lätt att implementera förslaget  SVEROF har redan en kompetensdatabas  Möjligheter att göra ett paradigmskifte och snabbare skapa en officer enligt dagens och morgondagens kompetensbehov  Förslaget skapar en mjuk övergång och möjliggör därmed Numerär Förtätning- Kompetensmässig Förstärkning 6

7 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 FM:s Volymbehov Övertiden 10-15 år FK Lt Kn Övlt Öv

8 SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 Nytt officerssystem med akademisk profil (påminnande om Storbritanniens system) Ålder 2025303540 OK Universitet/hög- skola Tjg (som RO?) minimum tre år V Tidsbegränsade kontrakt som specialistofficer Tidsbegränsade kontrakt som generalistofficer Tidsbegränsade RO/ny-kontrakt med viss tjgskyldighet Värnplikt (V) Officerskurs (OK)


Ladda ner ppt "SVEROF FÖRBUNDET SVERIGES RESERVOFFICERARE ÖB 050902 SVEROF förslag till reformerat personalförsörjningssystem. Tonvikten läggs på Reservofficeren i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser