Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2011-10-27 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2011-10-27 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2011-10-27 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi MS-Centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 St Lidwina av Scheidam 1380 - 1433

3 Charcot Paris 1800-talet

4 Vad är Multipel Skleros? ► En av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos yngre vuxna ► Autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad i CNS ► Debut mellan 10-60 år, vanligen mellan 20-40 år ► Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män ► Sjukdomen förlöper oftast i skov som utvecklas under timmar - dagar, remission under 1-2 månader

5 MS - klinik Sjukdomen har två ansikten/faser: SkovProgress

6 Vanliga LokalerAssocierade symptom StorhjärnhemisfärernaStor variation av sensoriska och motoriska symptom. Äv kliniskt tysta lesioner Ger INTE cortikala symptom, dvs afasi, neglekt, kramper Ryggmärgen ( Myelit ) Svaghet, Paraplegi, Spasticitet, Stickningar Blåspåverkan och sexuella störningar. L´Hermittes tecken Synnerven ( Opticusneurit ) Nedsatt syn, Nedsatt färgseende Ögonrörelsesmärta HjärnstammenDysartri, Dubbelseende, Yrsel, Nystagmus LillhjärnanDysartri, Nystagmus, Intentionstremor, ataxi Symptom vid MS

7 Hjärnatrofi MR-aktivitet Klinik ”MR Lesion load” Relapsing RemittingSecondary Progressive Kliniska Förlopp Kliniska Förlopp

8 ► PRMS Progressive-Relapsing ► Successiv försämring med pålagring av skov ► SPMS Sekundärt Progressiv MS ► Föregås av period med skov ► Smygande försämring, mer eller mindre tydliga skov pålagrade ► Största patientgruppen ► PPMS Primärt Progressiv MS. ► Successiv försämring redan från debut ► Ej tydligt urskiljbara skov ► c. 10 % av MS-patienterna ► RRMS Relapsing Remitting MS = SKOV-MS ► Plötsliga attacker (Skov) med neurologiska symptom, dagar till veckor ► Återhämtar sig helt eller delvis inom månader ► Vanligaste förloppet de första åren

9 Prognosgraf! MS - Prognos

10 Multipel Skleros - orsaker ► Autoimmunitet ► Ärftlighet ► Könsberoende ► Miljöfaktorer ► Stress? Infektioner? Efter förlossning?

11 Patogenes: Autoimmun reaktion mot epitoper på myelin medierad av aktiverade T- celler och makrofager Autoimmun reaktion mot epitoper på myelin medierad av aktiverade T- celler och makrofager 1: Auto-immun reaktion startas av antigen som liknar glykoproteiner från myelin. ( Gensekvenser gemensamma med virus ? ) 2: Inflammatoriska celler invaderar CNS via Blod-hjärn-barriären 3: Antigen-presenterande cell binder till T lymfocyt som aktiveras. 4: Aktiverade T-celler angriper myelin samt aktiverar komplement-systemet och sekundärt äv. det humorala immunsystemet. (Plasma-celler bildar Ak)

12

13 Multipel Skleros – sjukdomsmekanismer

14 Riskfaktorer för MS Kvinna 2 ggr ökad risk Kvinna 2 ggr ökad risk Familjemedlem med MS 20-50 ggr Familjemedlem med MS 20-50 ggr Enäggstvilling med MS 300 ggr Enäggstvilling med MS 300 ggr HLA-DR 2 5 ggr HLA-DR 2 5 ggr Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 % Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 %

15 Miljöfaktorer ► Rökning  OR 1.52 (1,21-1.83) ever / never smoke  Även dosberonde har visats  Gäller inte snus (!) ► Latitud / solljusexponering / D-vitamin  Tidigare solljusexponering (utifrån actin-skada) skyddar OR 0,32  Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar  Prospectiv cohort-studie på D-vit supplement: Riskreduktion 40 % ► Epstein-Barr virus infektion  99% MS vs 94% kontroller  Mononucleos: OR 2.3 (1,7-3,0)  EBV neg: OR 0.06 (0.03-0.13)

16 MRT- Magnet Resonans Tomografi

17 Behandling av MS Symptomatisk behandling Behandling av akut skov Kort steroidkur, som regel metylprednisolon 1 g x 1 i tre dagar. Långtidsbehandling av skov-MS Interferon beta 1 b (Betaferon) Interferon beta 1 a (Rebif, Avonex) Glatirameracetat (Copaxone) sc 1g/dag Natalizumab (Tysabri) Fingolimod (Gilenya) Långtidsbehandling av progressiv MS Som bromsmedicinering ges Mitoxantrone 12 mg/m2 kroppsyta. Kan ges under 2 år (hjärtbiverkningar) för att bromsa aggressivt förlopp. Fingolimod resp natalizumab testas i kliniska prövningar

18 Behandling vid akut skov ”PULS” – ”Cortisonpuls” – ”Steroidpuls” Metylprednisolon 1g iv /dag i 3 dagar Metylprednisolon 1g iv /dag i 3 dagar Behandling endast vid svåra (ordentligt funktionsinskränkande) skov Behandling endast vid svåra (ordentligt funktionsinskränkande) skov Ger snabbare återhämtning, men långsiktig effekt ofullständigt känd Ger snabbare återhämtning, men långsiktig effekt ofullständigt känd

19 Immunmodulerande långtidsbehandling Beta-interferon Avonex ®, Betaferon ®, Rebif ® ► Reducerar antal skov med 30% ► Fördröjer sannolikt övergång till progress-fas ► Tidigt behandling sannolikt bäst ► Biverkan i form av influensalik reaktion efter injektion ► Kan ge upphov till neutraliserande antikroppar som minskar eller upphäver effekten Glatiramer-acetat Copaxone ® ► Effekt likvärdig med betainterferon ► Saknar influensaliknande biverkan ► Ger ej upphov till neutraliserande antikroppar

20 Symptomatisk Behandling: Spasticitet Peroral Behandling:Baklofen dantrolene diazepam Fokal hämmande spasticitet:Botox ( botulinumtoxin inj lokalt i muskel ) Svår generell spasticitet: Baklofen intrathekalt via subcutan pump Miktionsstörningar Anticholinerga prep Sexuella störningar Viagra mfl Trötthet Modiodal, Amfetamin-analoger Depression SSRI Smärta Antiepileptika: Gabapentin Karbamazepin,

21 TEDEHOLM, H., SKOOG, B., HILLERT, J., RUNMARKER, B., STAWIARZ, L. & OLUF, A. (2007) [Early immunotherapy in MS reduces the risk of later disability. The secondary progressive course is delayed, according to a study with virtual placebo]. Lakartidningen, 104, 1684-8.

22 Biologiska läkemedel ► Ny klass protein-läkemedel  Måste ges som dropp ► Selektivt immun-hämmande ► TNF-alfa – hämmare först  Mot Reumatism ► Slutar på –mab  monoclonal antibody  Remicade Infliximab mot RA  Natalizumab – Mot MS

23 Tysabri  - Natalizumab  Binder adhesionsmolekyl på cirkulerande lymfocyter.  Blockerar transport av lymfocyter genom blod-hjärn barriären  till CNS  Reducerar skov med ca 60%  Kraftig reduktion av nya MR-lesioner  Ges som infusion på mottagning 1 gång i månaden  Risk för opportunistisk infektion – ► PML (progressiv multifokal leukoencephalopati)

24 Patients with No Disease Activity over 2 Years Efficacy on a Range of Outcome Measures 57% Free of T2 Lesions Placebo6%(n=315) TYSABRI28%(n=627) Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910; Biogen Idec data on file. 67% Free of Relapses 83% Free of Disability Progression 63% Free of T1 Lesions 92% Free of Gd+ Lesions28% Free of Disease Activity AFFIRM Study

25 Gilenya – (fingolimod)

26 Framtida Behandlingar: Blockera immunologiska reaktionen ► Alemtuzumab Anti-CD52 –B och T cells cytotoxisk ( Fas III pågår ) ► Mabthera Anti-CD20 –B cells cytotoxisk ( Fas II – pos ) ► Daclizumab Anti-CD25 ( IL-2 –receptor) ( Fas III pågår ) ► Perorala adhesionsmolekylblockerare Flera studier pågår Återupprätta toleransen ► T-cells-vaccin ► Myelin–vaccinering (Misslyckats i flera studier) Starta om immunsystemet ► Autolog stamcells transplantation

27 På Apoteket idag ► Beta-interferon:  Avonexim 1 / vecka  Betaferonsc var annan dag  Rebif 22 / 44  gsc 3 ggr / vecka ► Glatirameracetat  Copaxonesc dagligen Sjukhusbunden vård ► Natalizymab  Tysabriiv 1/ 4:e vecka ► Mitoxantrone  Novantroneiv 1/ 3 månad

28 Ändrad syn på MS Förr ► Axonsparande ► Episodisk ► Begränsad till plack ► Ej behandlingsbar ► ”Bespara patienten diagnosen” Nu ► Tidig axonpåverkan ► Kontinuerlig i tid ► Ej begränsad till plack ► Flera behandlingar ► Tidig diagnos, tidig behandling


Ladda ner ppt "Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2011-10-27 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser