Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.microsoft.se/government MS Kommundesign 3.0 Microsoft Offentlig Sektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.microsoft.se/government MS Kommundesign 3.0 Microsoft Offentlig Sektor."— Presentationens avskrift:

1 www.microsoft.se/government MS Kommundesign 3.0 Microsoft Offentlig Sektor

2 www.microsoft.se/government Microsoft och Offentlig Sektor Vi är ett 30-tal medarbetare –Säljare, lösningsspecialister, teknikspecialister, konsulter och support Arbetar med: –Kommuner och Landsting –Skola- och högre utbildning –Myndigheter och verk Samarbete med ”kommunpartners” Vårt mål: –Aktiv samarbetspartner istället för en passiv produktleverantör

3 www.microsoft.se/government MS verkar inom olika områden Deltar aktivt i forum Investering i design av MSKD Hjälper kommuner att adressera utmaningen Hjälper kommuner att adressera utmaningen Utvecklad tillsammans med kund Utvecklad tillsammans med kund Utveckling av Lösning för e-ID Samarbete med Cybercom (f.d. auSystems) Samarbete med Cybercom (f.d. auSystems)

4 www.microsoft.se/government Ökad närvaro ger förståelse för kommuners utmaningar Otillräcklig integration mellan skol- och adminnät En eller flera tekniska plattformar? Befintlig IT-infrastrukturen för dyr, för ”brokig” IT-säkerhet - virus, tillgänglighet, dataintrång, sabotage Otillräcklig hantering av klientdatorer och servers Decentraliserad IT-drift och kompetens – hjuluppfinning Många katalogtjänster – svårt med identitetshantering Inga resurser till nya projekt eventuellt även minskad IT-budget Verksamhetsutveckling med hjälp av IT Ökad service till medborgare med hjälp av E-tjänster Medborgarportal, Skolportal och E-legitimation

5 www.microsoft.se/government Vad är MSKD för en kommun? Infrastrukturlösning: –kopplar samman skol- och adminnät –Standardklient, programdistribution, patchning, inventering och logg –Säkerhet, rollhantering (elever, lärare, tjänstemän) Kommungemensamma tjänster för: –E-post, kalender, kontakter, snabbmeddelanden (Instant Messaging) –Intranätportal, grupprogramvara och e-processer –Beslutstöd och verksamhetsuppföljning Medborgarnytta –Medborgarportal, BankID/E-ID, E-tjänster, E-demokrati –Skolportal (lärare, elever, föräldrar)

6 www.microsoft.se/government Utvecklingen av MSKD MSKD 1.0 Grundläggande funktionalitet för att koppla samman skol- och administrationsnät MSKD 2.0 Bygger på designen i 1.0. Ökat fokus på säkerhet och åtkomst av kommunens resurser från skolnäten Standardklienter MSKD 3.0 Bygger vidare på MSKD 2.0. Illustrerar en ”roadmap” hur en kommun kan dra nytta av sin infrastruktur för att bli en E-kommun. Paketering av befinliga initiativ och lösningar: - Business Desktop Deployment 2007 - Infrastructure Optimization - Branch Office Infrastructure Solution - E-legitimation och tjänster

7 www.microsoft.se/government MSKD 3.0 stödjer Infrastructure Optimization Core IO är en modell för att kartlägga hur optimerad IT-infrastukturens är Täcker många områden som patchning, datalagring, automatisering etc. Ju mer optimerad desto större värde har IT-investeringen till lägre kostnad –Basic – Grundläggande IT-drift –Standardized – Förbättrad men reaktiv drift –Rationalized – Proaktiv IT, stödjer verksamheten –Dynamic – IT autimatiserad och strategisk för verksamheten För kunder: www.microsoft.com/iowww.microsoft.com/io För partners: www.microsoftio.comwww.microsoftio.com

8 www.microsoft.se/government MSKD 3.0 – en ”roadmap” för kommuner Kommungemensam IT-infrastruktur Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av kommunens alla datorer Standardiserade arbetsplatser, minskad manuell IT-support Säker åtkomst för lärare till administrativt nät/resurser Kommungemensam informationsmiljö Rollbaserad portal för hela kommunen Gemensam e-post, kalender, kontakter, resursbokning och snabbmeddelanden Elektronisk förvaltning E-processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-ID, Skolportal Infrastructure Optimization Model

9 www.microsoft.se/government Kommungemensam IT-infrastruktur En eller flera katalogtjänster beroende på förutsättningar Standardiserade arbetsplatser (OS + applikationer) Patchhantering, inventering, programdistribution, självbetjäning Åtkomst för lärare till admin-nät och/eller centrala appliaktioner Säkerhet i flera nivåer: –Patchhantering –Nedlåsning –Virtualisering av nätverk (IPSec Server- and Domain Isolation) –Övervakning av klient- och servermiljö för hög tillgänglighet –Övervakning av dataintrång

10 www.microsoft.se/government Kommungemensam informationsmiljö E-post, kalender, kontakthantering för lärare, elever, tjänstemän Rollbaserad Intranätportal för lärare, elever, tjänstemän –Webbpublicering, gruppsamarbete, dokumenthantering m.m. Skolportal för att stödja samarbete mellan elever och lärare Snabbmeddelanden (IM) för förbättrad kommunikation

11 www.microsoft.se/government Elektronisk förvaltning Portalen är hjärtat i e-förvaltning Elektroniska processer stöds med ärendehantering och formulär Digitala signaturer kan införas Verksamhetssystem integreras för att stödja kommunens processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning kan publiceras i portalen

12 www.microsoft.se/government Ökad service till medborgare Medborgarportal – en ingång till kommunen E-tjänster kan publiceras i portalen –E-formulär kan publiceras i portalen och vara startpunkt för ärenden –Diskussioner och medborgarkommunikation –Sökmotor –Enkätundersökningar –”Mina Sidor”, ”Mina ärenden” –”Chatt” med handläggare –Etc. E-legitimation Skolportal tillgänglig även för föräldrar

13 www.microsoft.se/government Säkerhet på djupet Skydd på flera lager: Attacker kan ske på alla lager Alla lager måste skyddas Antivirus/Brandvägg inte tillräckligt idag Många attacker sker idag på applikationslagret Kommundesignen följer principen Säkerhet-på-Djupet Internal Network PerimeterPerimeter HostHost ApplicationApplication DataData Physical Security Polices, Procedures & Awareness

14 www.microsoft.se/government Fjärråtkomst VPN Webbmail Tunna klienter m.m. Medborgare Bank-ID Nedlåsta elevdatorer Lärardatorer med access till adminnät Enskilda applikationer publiceras via SSL/VPN Active Directory Adminnät Skolnät Exempel design med ISA och IAG

15 IPSec - Server and Domain Isolation Virtualisering av nätet med Windows X X X X X X X X Active Directory

16 Authentication Service Lösning för e-legitimation ” Authentication Broker” Active Directory PIN * * * * OK API Trusted Security Server Cybercom Medborgare e-legitimation Certificate Authority - BankID, Nordea, TeliaSonera Internet Sharepoint och/eller webbserver

17 Elektroniska formulär med InfoPath AD-konto eller E-legitimation

18 www.microsoft.se/government En helhetslöning för kommuner Verksamhet E-IDMedborgare TjänsterKommunikationInformation e-processere-processer IntranätIntranät MSSkolportalMSSkolportal ÄrendehanteringÄrendehantering Kommungemensam informations- och tjänsteplattform / portal Dokument- hantering PortalPortal KatalogtjänstKatalogtjänst Kommungemensam IT-infrastruktur KlienthanteringKlienthanteringSäkerhetSäkerhet MetakatalogMetakatalog Optimerad infra. Single Sign On Personal Verksamhets- uppföljning SökmotorSökmotor KonferensKonferens Elever och pedagoger Egenutveckladetjänster...Egenutveckladetjänster... SekretessbelagdinformationSekretessbelagdinformation

19 www.microsoft.se/government Tre designval i MSKD

20 Server-OS Katalogtjänst Integrations- och processmotor Kommunal Intra- och extranätportal E-tjänsterFormulärWebbpublicering Databas(er) WorkflowDok.hanteringBeslutsstöd GrupprogramInstant MessagingSkolportal PortalProjektstödSökmotor Brandvägg Kommun gemensam mail Verksamhets system Medborgae Medborgare Desktop Management Identitetshantering Metakatalog Webbläsare Kontorspaket Klient-OS Medborgar- katalogtjänst Bank-ID Mobila enheter Datawarehouse Reporting Server- övervaktning Lärare, elever, tjänstermän, politiker Sekretess SSL VPN

21 Windows Server 2003 Active Directory Biztalk Server 2006 Biztalk Server 2006 Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) MOSS funktioner InfoPath MOSS WCM SQL Server 2005 Workflow Fondation MOSS Dok.hantering MS BI MOSS Grupprogram Office Com. Server MS Skolportal MOSS Portal MS Project MOSS Sökmotor ISA Server 2006 Exchange Server 2007 Verksamhetssy stem Medborgae Medborgare System Center Configuration Manager/BDD System Center Configuration Manager/BDD MIIS 2003/ILM 2007 IE 7 Office 2007 Windows XP/Vista Medborgar- Active Directory Medborgar- Active Directory Bank-ID Windows Mobile Windows XP Vista Windows Mobile Windows XP Vista SQL Analysis Services SQL Reporting Services SQL Reporting Services System Center Operations Manager System Center Operations Manager Lärare, elever, tjänstermän, politiker Rights man. service Intelligent Application GW

22 www.microsoft.se/government Byggstenarna i MSKD 3.0 Kommungemensam katalogtjänst Anpassningsbart klient-OS Automatisk klienthantering och patchning Serverövervakning Sammankoppling av skol- och adminnät Active Directory – Windows Server 2003 & MIIS 2003 Windows XP eller Windows Vista & Office 2007 SMS 2003, SoftGrid (MDOP), BDD MOM 2005 ISA Server 2006 och Intelligent Application GW Kommungemensamt e-postsystem SnabbmeddelandenSnabbmeddelanden Rollbaserad gemensam portal och sökmotor SkolportalSkolportal Exchange Server 2003 eller 2007 Office Communication Server 2007 Office Sharepoint Server 2007 Microsoft Learning Gateway Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Elektroniska processer och integration SQL Server 2005 och Office 2007 Biztalk Server 2006 Medborgarportal och sökmotor E-tjänster, e-formulär och blanketter E-legitimation och extern skolportal Office Sharepoint Server 2007 ISA Server 2006 + Microsoft Learning Gateway Ej ”allt eller inget” –Alla kommuner har olika förutsättningar –Byggstenar i MSKD väljs efter förutsättningar och mål –MSKD 3.0 ger vägledning om de olika stegen –Licenspaketeringar finns för olika scenarion –Skolor har egen licensmodell

23 www.microsoft.se/government Client Access License - paketeringar Core CAL Suite Enterprise Core CAL Suite Windows Server CAL Exchange Server Standard CAL Office SharePoint Server Standard CAL System Management Server CAL Core CAL Suite Office Communications Server Std CALOffice SharePoint Server Ent CALExchange Enterprise CALWindows Rights Management ServicesOperations Manager Client OMLOffice Communications Server Ent CALForefront Security Suite

24 www.microsoft.se/government Tilläggsprojekt som stöds i plattformen VPN-lösningar Smarta kort Säkra trådlösa nätverk Mobiltelefoner Sekretessklassad information Audio/video-streaming … Det finns mycket inbyggd teknik ”out-of-the-box” i Microsofts plattform som inte kostar något extra att använda.

25 www.microsoft.se/government Var börjar man? Sök incitament – varför ska IT-plattformen förändras? Bestäm resans mål utifrån ”MSKD-pyramiden” Bestäm om ni ska göra själv eller anlita experter Gör ett aktivt och strategiskt teknikval Bestäm om och vilka delar som ska lägga på ”outsourcing” Börja alltid med infrastrukturen – följ pyramidens steg

26 www.microsoft.se/government Vad är en MSKD-partner? Har dokumenterade kunskaper i Windows, AD, ISA, SMS, MOM, säkerhet Har investerat i MSKD workshop/utbildning Minst ett gemensamt projekt som MS kvalitetssäkrat Ömsesidigt förtroende och samarbete mellan kund, partnern och Microsoft

27 www.microsoft.se/government Certifierade MSKD-partners I bokstavsordning Addition-IT Mikael Lööw Mikael.Loov@addition-it.seMikael.Loov@addition-it.se Atea Jonas Boström Jonas.Bostrom@atea.comJonas.Bostrom@atea.com Itera Networks Valentino Berti Valentino.Berti@iteranetworks.seValentino.Berti@iteranetworks.se Kerfi Conny Passmark Conny.Passmark@kerfi.comConny.Passmark@kerfi.com Pulsen Per Östlund Per.ostlund@pulsen.sePer.ostlund@pulsen.se Qbranch Stefan Kulhanek Stefan.Kulhanek@qbranch.seStefan.Kulhanek@qbranch.se Logica Peter Petersen Peter.petersen@logica.se@logica. Zipper Lena GrönbergLena.Gronberg@zipper.seLena.Gronberg@zipper.se

28 www.microsoft.se/government E-ID lösning Cybercom Group Tomas RimmingTomas.Rimming@cybercomgroup.comTomas.Rimming@cybercomgroup.com

29 www.microsoft.se/government © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Ladda ner ppt "Www.microsoft.se/government MS Kommundesign 3.0 Microsoft Offentlig Sektor."

Liknande presentationer


Google-annonser