Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och Källkritik Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Syns Kinesiska muren från månen? -Nej Vem sa ”play it again.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och Källkritik Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Syns Kinesiska muren från månen? -Nej Vem sa ”play it again."— Presentationens avskrift:

1 Etik och Källkritik Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Syns Kinesiska muren från månen? -Nej Vem sa ”play it again Sam”?

2 Hur ska vi veta att den information vi fått fram är riktig?
På Internet får vem som helst publicera vad som helst, hittills i alla fall. Hur ska vi veta att den information vi fått fram är riktig? Sputnik, ryssarnas försprång i rymden. USA kunde inte låta detta hända. tillsatte en grupp, ARPA, (Advanced Research Projects Agency), bestående av forskare, militärer och tekniker. Syftet var att utveckla amerikanarnas teknologi, men i kalla krigets anda också utveckla tekniken för datakommunikation mellan datorer på ett sådant sätt att om en dator slogs ut skulle kommunikationen ta en annan väg. Drygt 10 år tog det att utveckla detta. Grundforskning på hög nivå. Arpanet bildades 1969 genom att 4 stordatorer knöts ihop mellan fyra amerikanska universitet.

3 De svåra frågorna Källkritik Etik Effektivitet

4 Digital kompetens - Digital kompetens är ett vitt begrepp som handlar om många olika saker. Allt ifrån att kunna hantera en dator eller en mobiltelefon och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT. Jan Schierbeck, undervisningsråd Skolverket 2007

5 Informationskompetens - den fjärde basfärdigheten
En informationskompetent människa är medveten om att korrekt och fullständig information är en förutsättning för riktiga beslut inser behovet av ny information formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet identifierar lämpliga informationskällor utvecklar effektiva sökformuleringar använder alla typer av källor, såväl IT-baserade som övriga utvärderar information organiserar information för praktiskt användande integrerar ny information med befintlig kunskap använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning 

6 Läraren en nyckelroll Måste lära känna de nya verktygen för att kunna handleda Vilken information finns att hämta? Hur hantera olämpligt material? Hur göra effektiva sökningar? exempel

7 Kan barn tänka kritiskt?
Barn har möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Barn är naturliga filosofer Lipman – Thinking in education 1991 Det är nödvändigt att ha konkreta erfarenheter att bygga sina abstraktioner på Lipman 1991 Bruner 1971 Skolans arbete skall vila på en gemensam värdegrund Lpo 94

8 Elevers resonerande om trovärdighet
Det man lär sig är alltid en del av en kontext Enochsson – Internetsökningens didaktik - Innehållet på Internet är kontrollerat - Man kan lita på vissa sidor - Allt är kanske inte sant, men det rör inte mig - En del är sant och en del är osant Elever I åk 4

9 Internets trovärdighet
Det finns ett samband mellan kunskaper om Internets uppbyggnad och elevernas uppfattning om dess trovärdighet Längre fram (åk 9) är tiden vid Internet mer avgörande för förståelsen av dess trovärdighet Enochsson –Internetsökningens didaktik

10 Källkritik Vi läste om Etiopien…

11 Källkritik Primära källor Sekundära källor Tertiära källor Internet är ingen primärkälla, ändå finns där många bra källor caruso

12 Källkritik De fyra kriterierna: Tid Beroende -tradering Äkthet
Tendens -otillförlitlighet Tid – ju längre tid det har gått sen händelsen desto mindre tillförlitliga är vittnen -uppdatering Beroende – Kontrollera hur lika två källor är. Större likhet = källorna är beroende av varandra och kan därför inte stödja varandra. Äkthet – Kontrollera url;en. E-post. Titel ex och Tendens – Varje källa som har fördel av att ljuga eller förvränga måste också misstänkas göra detta.

13 Manipulera

14 Källkritik Olof Palme i: Engelska Wikipedia Nationalencyclopedin
Wikipedia – metadata kräver förnyade källkritiska resonemang

15 Källkritik Benazir Bhutto Wikipedia NE Story of Pakistan
”På NE.se hittar du fakta du kan lita på! ” Källa:http://www.ne.se/html/mail/startmail/startmail01.jsp

16 Att tänka på Vem ligger bakom informationen?
Vem är ansvarig för sidan? Finns någon e-postadress? Är författaren offentlig eller privat? Tilde (~), markerar ofta privata hemsidor Hur kan man veta att uppgifterna är riktiga? Jämföra med andra källor Finns någon datummärkning? Redovisas källorna?

17 Kolla Källan

18 Lärarens roll Du som pedagog är ansvarig för att arbetet leder fram till önskat resultat Sputnik, ryssarnas försprång i rymden. USA kunde inte låta detta hända. tillsatte en grupp, ARPA, (Advanced Research Projects Agency), bestående av forskare, militärer och tekniker. Syftet var att utveckla amerikanarnas teknologi, men i kalla krigets anda också utveckla tekniken för datakommunikation mellan datorer på ett sådant sätt att om en dator slogs ut skulle kommunikationen ta en annan väg. Drygt 10 år tog det att utveckla detta. Grundforskning på hög nivå. Arpanet bildades 1969 genom att 4 stordatorer knöts ihop mellan fyra amerikanska universitet.

19 Etik Utifrån våra värderingar sker våra handlingar
”Internet utmanar våra etiska värderingar samtidigt som det är ett utmärkt verktyg i den etiska debatten” Stig Roland Rask 2006

20 Etik Olämpligt material
Tekniska hinder i form av brandvägg och speciell programvara? Elever tränas att ta eget ansvar? “Fusket”

21 En etisk kompass Att göra förnuftiga val Empati, samvete och förnuft

22 Etik Socialisering Hur går det med skolans socialiserande roll om elever i högre utsträckning arbetar själva? Kan innehåll och organisation förändras utifrån detta synsätt?

23 ”Om man skall vara den kloka vägvisaren måste man
ju också ha kunskap om vägen”

24 Litteratur Internetsökningens didaktik – Annbritt Enochsson 2007
New Literacies – Lankshear/Knobel 2006 Lärare av i morgon –Carlgren/Marton 2000 Källkritik för Internet – Leth/Thurén 2000 Med eller utan filter – Rask 2000 Unga nätkulturer – Rask mfl 2007


Ladda ner ppt "Etik och Källkritik Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Syns Kinesiska muren från månen? -Nej Vem sa ”play it again."

Liknande presentationer


Google-annonser