Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och Källkritik l Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och Källkritik l Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten."— Presentationens avskrift:

1 Etik och Källkritik l Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten l Syns Kinesiska muren från månen? l -Nej -Nej l Vem sa ”play it again Sam”?

2 På Internet får vem som helst publicera vad som helst, hittills i alla fall. Hur ska vi veta att den information vi fått fram är riktig?

3 à Källkritik à Etik à Effektivitet De svåra frågorna

4 Digital kompetens l - Digital kompetens är ett vitt begrepp som handlar om många olika saker. Allt ifrån att kunna hantera en dator eller en mobiltelefon och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT. Jan Schierbeck, undervisningsråd Skolverket 2007

5 Informationskompetens - den fjärde basfärdigheten En informationskompetent människa l är medveten om att korrekt och fullständig information är en förutsättning för riktiga beslut l inser behovet av ny information l formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet l identifierar lämpliga informationskällor l utvecklar effektiva sökformuleringar l använder alla typer av källor, såväl IT-baserade som övriga l utvärderar information l organiserar information för praktiskt användande l integrerar ny information med befintlig kunskap l använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning

6 Läraren en nyckelroll à Måste lära känna de nya verktygen för att kunna handleda »Vilken information finns att hämta? »Hur hantera olämpligt material? »Hur göra effektiva sökningar? exempel

7 Kan barn tänka kritiskt? l Barn har möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Barn är naturliga filosofer Lipman – Thinking in education 1991 l Det är nödvändigt att ha konkreta erfarenheter att bygga sina abstraktioner på Lipman 1991 Bruner 1971 l Skolans arbete skall vila på en gemensam värdegrund Lpo 94

8 Elevers resonerande om trovärdighet Det man lär sig är alltid en del av en kontext Enochsson – Internetsökningens didaktik - Innehållet på Internet är kontrollerat - Man kan lita på vissa sidor - Allt är kanske inte sant, men det rör inte mig - En del är sant och en del är osant Elever I åk 4

9 Internets trovärdighet l Det finns ett samband mellan kunskaper om Internets uppbyggnad och elevernas uppfattning om dess trovärdighet l Längre fram (åk 9) är tiden vid Internet mer avgörande för förståelsen av dess trovärdighet Enochsson –Internetsökningens didaktik

10 Källkritik Vi läste om Etiopien…

11 Primära källor Källkritik l Internet är ingen primärkälla, ändå finns där många bra källor Sekundära källorTertiära källor

12 Källkritik De fyra kriterierna: Tid Beroende -traderingBeroende Äkthet Tendens -otillförlitlighetTendens

13 Manipulera http://www.tc.umn.edu/~hick0088/classes/csci_2101/false.html

14 Källkritik Olof Palme i: l Engelska Wikipedia Engelska Wikipedia l Nationalencyclopedin Nationalencyclopedin l Wikipedia Wikipedia Wikipedia – metadata kräver förnyade källkritiska resonemang

15 Källkritik Benazir Bhutto Wikipedia NE Story of Pakistan ”På NE.se hittar du fakta du kan lita på! ” Källa:http://www.ne.se/html/mail/startmail/startmail01.jsp

16 Att tänka på àVem ligger bakom informationen? –Vem är ansvarig för sidan? –Finns någon e-postadress? –Är författaren offentlig eller privat? –Tilde (~), markerar ofta privata hemsidor àHur kan man veta att uppgifterna är riktiga? –Jämföra med andra källor –Finns någon datummärkning? –Redovisas källorna?

17 Kolla Källan

18 Lärarens roll Du som pedagog är ansvarig för att arbetet leder fram till önskat resultat

19 Etik Utifrån våra värderingar sker våra handlingar ”Internet utmanar våra etiska värderingar samtidigt som det är ett utmärkt verktyg i den etiska debatten” Stig Roland Rask 2006

20 à Tekniska hinder i form av brandvägg och speciell programvara? à Elever tränas att ta eget ansvar? à “Fusket” “Fusket” Etik Olämpligt material

21 En etisk kompass Att göra förnuftiga val Empati, samvete och förnuft

22 à Hur går det med skolans socialiserande roll om elever i högre utsträckning arbetar själva? à Kan innehåll och organisation förändras utifrån detta synsätt? Etik Socialisering

23 ”Om man skall vara den kloka vägvisaren måste man ju också ha kunskap om vägen”

24 Litteratur l Internetsökningens didaktik – Annbritt Enochsson 2007 l New Literacies – Lankshear/Knobel 2006 l Lärare av i morgon –Carlgren/Marton 2000 l Källkritik för Internet – Leth/Thurén 2000 l Med eller utan filter – Rask 2000 l Unga nätkulturer – Rask mfl 2007


Ladda ner ppt "Etik och Källkritik l Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten. John F Kennedy Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten."

Liknande presentationer


Google-annonser