Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börja plugga hösten 2010! Högskolan i Gävle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börja plugga hösten 2010! Högskolan i Gävle."— Presentationens avskrift:

1 Börja plugga hösten 2010! Högskolan i Gävle

2 Välkommen Gävle Utlandsstudier Högskolan i Gävle Pengar och bostad
Att studera Våra utbildningar Studentliv Utlandsstudier Pengar och bostad Vägen till HiG Examina Kontakta oss

3 Var ligger Gävle?

4 Karta över Gävle

5 Kortfakta om Gävle Gävle är residensstad i Gävleborg
invånare, nr 13 i Sverige Bocken, Brynäs, Furuvik och Gevalia är välkända Företag som Ericsson, Leaf och Lantmäteriet med flera

6 Gävle som studentstad Bostadsgaranti
Nära till allt – både till fjäll och huvudstad! Spännande kultur-, fritids- och nöjesliv

7 Fritidsaktiviteter Boulognerskogen Konserthuset Hemlingby Kungsberget
Furuviksparken Café/uteliv Shopping Sveriges Järnvägsmuseum

8 HiG från luften

9 Karta över HiG

10 Högskolan i Gävle 13 000 studenter, varav 5 500 helårsstudenter
Ca 38 % från Gävleborgs län (ht-08) Prisbelönt bibliotek Samlat campus ISO Miljöcertifierad Ca 40 utbildningsprogram Drygt 900 kurser Ca 15 utbildningar på avancerad nivå

11 Högskola kontra universitet
Vad är en högskola? Skillnad mellan högskola och universitet Varför ska jag läsa på en högskola?

12 Hur är det att studera på högskola?
Vad skiljer gymnasiestudier från högskolestudier? Är det mycket litteratur på engelska? Måste jag plugga dygnet runt? Hur bedrivs studierna? Högskolan erbjuder en kurs i studieteknik för att hjälpa nya studenter

13 Hur bedrivs studierna? Program vs kurs Heltid, halvtid eller deltid
Skillnaden mellan distans och campus Undervisningsformer Examination

14 Program vs kurs PROGRAM FRISTÅENDE KURSER EXAMEN Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3

15 Program Föreslagen studiegång Helhet, syfte och mål
Företräde till kurser Programstudent kan göra studie- uppehåll eller studieavbrott

16 Fristående kurser Kursare kan söka senare del av program Flexibilitet
Koncentration Samma examen Ej företräde Beslutsångest Ensamvarg Kursare kan söka senare del av program

17 Heltid, halvtid eller deltid
30 hp = 1 termins heltidsstudier 180 hp = 3 års heltidsstudier Studera på dagtid eller kvällstid Studera heltid eller kombinera studierna med arbete eller barn

18 Distansstudier Flexibla undervisningsformer Videokonferenser
Webbaserade kurser Blackboard Webbföreläsningar Stöd och hjälp

19 Den sociala kontakten på distans
Dialog lärare och student Mail och forum mellan lärare/student och student/student Lärcentra

20 Länktips www.hig.se www.hig.se/learningcenter/ www.netuniversity.se

21 Undervisningsformer Föreläsningar Studiebesök
Övningar och laborationer Projektarbeten och inlämningsuppgifter Seminarier Studiebesök Praktik/ verksamhetsförlagd utb. Tentamen

22 Examinationsformer Tentamen Hemtentamen Laborationer Gruppuppgifter
Projekt Övrigt

23 Master och Magisterutbildningar
- Besluts-, risk- och policyanalys, distans - Building Environment Modelling - CDF - Företagsekonomiska magisterprogrammet - Geomatik – GIS/Lantmäteri - Industriell ekonomi - Magisterprogram i pedagogik - Magisterprogram i vårdvetenskap - Masterprogram i elektronik/telekommunikation - Masterprogram i energisystem - Specialistsjuksköterskeprogrammet

24 Nya Utbildningar Energisystem, Co-op utbildning, 180 hp, (grundnivå) Masterprogram i energisystem, 120 hp Besluts-, risk- och policyanalys, distans, 60 hp, (magisterprogram)

25 Utbildningsområden Kultur och media Högskoleintroducerande Lärare
Design och estetik Ekonomi Hälsa och arbetsliv Kultur och media Lärare Teknik/data Vård och socialt arbete

26 Högskoleintroducerande
Bastermin, 25 veckor Basår, 40 veckor Collegeår, 30 hp och 400 gymnasiepoäng

27 Design och estetik Creative Computer Graphics 180 hp
Design och träteknik, 180 hp Serie- och bildberättarprogrammet, 120 hp Trädgårdsmästarprogrammet, 120 hp - inriktning mot hälsa och design

28 Ekonomi Ekonomprogrammet, 180 hp - Campus eller ”online”
Ekonomisk fastighetsförvaltning - Real Estate Management, 180 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp - med erhållen fastighetsmäklarkompetens efter 120 hp

29 Hälsa och arbetsliv Hälsopedagogiska programmet, 180 hp - inriktning pedagogik - inriktning folkhälsovetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

30 Kultur och media Dramapedagogprogrammet, 180 hp
Film och litteratur: berättande i ord och bild, 180 hp Informatörsprogrammet, 180 hp Människa -natur -religionsprogrammet, 180 hp Politik och medier 180 hp - inriktning Statsvetenskap - inriktning Medie- och kommunikationsvetenskap

31 Lärare Lärarprogrammet, 210-270/330 hp - med 23 olika inriktningar
Lärarprogrammet, 90 hp distans

32 Ingenjörsutbildningar
Byggnadsingenjör, 180 hp - Arkitektur och miljövetenskap Dataingenjör, 180 hp Datateknik/elektroteknik, 180 hp - Ingenjör ”On line” Elektronikingenjör, 180 hp Ekonomiingenjör, 180 hp Energisystem, Co-op, 180 hp Maskiningenjör, 180 hp

33 Tekniska utbildningar
Geomatikprogrammet hp - Högskoletekniker - GIS/Geografisk informationsteknik - Samhällsplanering/geografi Högskoleutbildning inom teknik 120 hp - Automatiserad tillverkning - Energi/VVS - Underhåll och driftsäkerhet Industriell ekonomi 180 hp - Industrial Management and Logistics Lantmätarprogrammet 180 hp - Ekonomisk/juridisk inriktning - Teknisk inriktning

34 Datautbildningar Datavetenskapliga programmet, 180 hp - inriktning IT-arkitekt Internetteknologi, 120 hp Creative Computer Graphics, 180 hp

35 Vård och socialt arbete
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssjuksköterska 75 hp - inriktning vård av äldre 60 hp Socionomprogrammet, 210 hp inriktning allmänt socialt arbete - inriktning äldre och funktionshindrade Study Programme in Social Work, Specialisation International Social Work, 210 higher education credits

36 Studentliv Mer än bara studier Gefle Studentkår Studentföreningar

37 Mer än bara studier Näringslivsdagar Gästföreläsningar Företagsbesök
Kontakttorget Drivhuset

38 Gefle Studentkår Obligatoriskt medlemskap
Utbildnings- och studiesociala frågor Bostadsförmedling Studentkortet med rabatter och andra fördelar Ideell verksamhet: tidning, orkester, studentpub, kårkvällar mm Sköts av styrelse Kan jag engagera mig?

39 Studentföreningar Introduktion Bevakar dina intressen
Sociala aktiviteter 8 föreningar Gavlecon, Gefleteknologerna, Cult & Co, Astrakan, Gefle Pedagogerna, Hälsopedagogerna, VOX, Kinesiska föreningen

40 Utlandsstudier - Gränslösa möjligheter
Utbytesplatser i ett 30-tal länder En bra erfarenhet Chans att lära dig ett nytt språk Utbyte av erfarenheter, andra människor och kulturer Avgiftsfria studieplatser och fortsatt studiestöd från CSN Fältstudier och praktikprogram

41 Pengar och bostad CSN Hur lätt är det att få bostad?

42 CSN Studiemedel beräknas per vecka
Lånedel, bidragsdel och tilläggslån/bidrag Välj valfritt antal veckor Ingen skatt på studiemedel Bidrag 671 kr/vecka, lån 1284 kr/vecka Totalt 1955 kr/vecka vid heltidsstudier Rätt till studiemedel = max 240 veckor/12 terminer

43 CSN forts. Lånebegränsning från 45 års ålder, max t.o.m. 54 år
Tilläggsbidrag Tilläggslån Resultatkrav på 75% (45 av 60 hp) Ansök på webben,

44 Hur lätt är det att få bostad?
Gävle har bostadsgaranti! Studera minst halvtid och folkbokför dig i Gävle Studentbostäder nära HiG och centrum Gävle, Sandviken, Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn och Skutskär Korridorsboende, delad/egen lägenhet

45 Vägen till Högskolan i Gävle
Behörighet Urval Högskoleprov Ansökningsdatum Antagningspoäng

46 Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet
Förkunskapskraven anges i katalogen i anslutning till respektive kurs eller program (områdesbehörighet).

47 Behörighet Slutbetyg från gymnasium eller Komvux … och har lägst betyg godkänt i kurser som motsvarar minst 90% av vad som krävs för ett slutbetyg Avgångsbetyg från minst 2-årig gymnasielinje/ specialkurs Avslutad utländsk gymnasieutbildning Folkhögskola

48 Urval BG = Betyg från gymnasium BF = Betyg från folkhögskola
HP = Högskoleprov (Ibland förekommer även antagning via arbetsprov).

49 Högskoleprovet 2 ggr/år Anmälan senast 15 februari och 15 september
Tar en dag att genomföra Giltigt i 5 år - bästa resultat räknas Ett konkurrensinstrument (ej behörighetsgivande)

50 Vad är högskoleprovet? ORD - ELF LÄS DTK NOG
Varför ska jag göra provet? Ökade chanser att komma in + konkurrensmedel

51 Hur går det till? … Tips! Tiden är mellan 08:30 - 16:15
Läs noga igenom instruktionerna – bli inte stressad Fastna inte vid någon fråga - gå vidare! Våga gissa! Anteckna i provhäftet Tid över = kontrollera dina svar!

52 Ansökningsdatum och så ansöker du
15 april och 15 oktober Alla anmälningar till kurser och program görs på

53 Antagningspoäng Du finner aktuella antagningspoäng på www.vhs.se
Urval 1 Urval 2 * = alla behöriga är antagna

54 Examina Uppbyggnad Generella examina Yrkesexamina

55 30 hp ( i de fall detta krävs)
Uppbyggnad Examen tar man oftast ut i ett huvudområde Exempel på examensstruktur för kandidatnivå, 3 års studier: 90hp på grundnivå 30 hp ( i de fall detta krävs) Huvudområde 2:a ämne Övriga kurser X hp

56 Generella examina Grundnivå Högskoleexamen, 120 högskolepoäng
Kandidatexamen, 180 högskolepoäng Avancerad nivå Magisterexamen, 60 högskolepoäng varav mist 30 högskolepoäng fördjupning inom huvudområdet. (Kan vara annan hp beroende på ämne). Masterexamen, 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet.

57 Yrkesexamina Högskoleingenjörsexamen (180hp) Lärarexamen
Sjuksköterskeexamen Socionomexamen Specialistsjuksköterskeexamen Yrkesteknisk examen

58 Varför Högskolan i Gävle
Grundutbildning med hög kvalitet Bostadsgaranti Samlat campus Personligt bemötande Forskning på frammarsch God samverkan med omgivande samhälle Närhet och distans Gränslösa möjligheter

59 För mer info … www.studera.nu Högskoleverket www.hsv.se
Verket för högskoleservice

60 För mer info kontakta oss gärna på
VÄLKOMMEN!


Ladda ner ppt "Börja plugga hösten 2010! Högskolan i Gävle."

Liknande presentationer


Google-annonser