Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Cederbom 08-555 770 64 Tillgänglighet via Adobe LiveCycle Designer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Cederbom 08-555 770 64 Tillgänglighet via Adobe LiveCycle Designer."— Presentationens avskrift:

1 Andreas Cederbom andreas.cederbom@funkanu.se 08-555 770 64 Tillgänglighet via Adobe LiveCycle Designer

2 Om projektet På uppdrag av Adobe Stöd i projekt hos Försäkringskassan och InfoDesign AB Egna tester med och utan hjälpmedel Dokumentera tillgänglighetsarbetet På uppdrag av Adobe Stöd i projekt hos Försäkringskassan och InfoDesign AB Egna tester med och utan hjälpmedel Dokumentera tillgänglighetsarbetet www.forsakringskassan.se www.infodesign.se

3 Försäkringskassan och InfoDesign AB Större projekt Deltagit i ett delprojekt Avstå- och återta föräldrapenning Projektet ännu ej avslutat En utmaning att få alla bitarna på plats Större projekt Deltagit i ett delprojekt Avstå- och återta föräldrapenning Projektet ännu ej avslutat En utmaning att få alla bitarna på plats

4 Tillgänglighet i pdf-formatet Formatet fullt tillgängligt Många sätt att göra fel på Kompetens och kvalité Stora brister idag Formatet fullt tillgängligt Många sätt att göra fel på Kompetens och kvalité Stora brister idag

5 Pdf, hjälpmedel och användarna Pdf har varit tillgängligt sedan länge Hjälpmedlens stöd utvecklas ständigt Pdf-dokument på webben fortfarande dåliga Användarna möter dokumenten på webben… Pdf har varit tillgängligt sedan länge Hjälpmedlens stöd utvecklas ständigt Pdf-dokument på webben fortfarande dåliga Användarna möter dokumenten på webben…

6 E-tjänster Utveckling: från blankett som ska skrivas ut och fyllas i för hand till guidade tjänster Hjälp användaren att göra rätt Hjälp organisationen att administrera Utveckling: från blankett som ska skrivas ut och fyllas i för hand till guidade tjänster Hjälp användaren att göra rätt Hjälp organisationen att administrera

7 Formulär i Adobe Acrobat Du kan beskriva fält Du kan ange tabbordning Du kan skapa enklare validering av fält Spara, Skriv ut, E-posta Du kan beskriva fält Du kan ange tabbordning Du kan skapa enklare validering av fält Spara, Skriv ut, E-posta

8 Formulär i Adobe LiveCycle Designer Du kan beskriva fält Du kan ange tabbordning Du kan skapa enklare validering av fält Spara, Skriv ut, E-posta Du kan beskriva fält Du kan ange tabbordning Du kan skapa enklare validering av fält Spara, Skriv ut, E-posta

9 Formulär i Adobe LiveCycle Designer Du kan även: Skapa separata beskrivningar till hjälpmedel för gravt synskadade Integrera mot bakomliggande system Dynamiskt ändra vad som ska visas för användaren Bygga avancerad logik med JavaScript Du kan även: Skapa separata beskrivningar till hjälpmedel för gravt synskadade Integrera mot bakomliggande system Dynamiskt ändra vad som ska visas för användaren Bygga avancerad logik med JavaScript

10 Formulär i Adobe LiveCycle Designer Uppmärkning av objekt kan göras med skript eller via Accessibility i menyn Window

11 Formulär i Adobe LiveCycle Designer x x

12 Texter ska ha en roll, exempelvis vara en huvudrubrik

13 Formulär i Adobe LiveCycle Designer Ange tabbordningen via panelen ”Tab Order” som nås i menyn ”Window”

14 Formulär i Adobe LiveCycle Designer Skript och databaskopplingar

15 I och med att LiveCycle Designer är så kraftfullt går det också att skapa stora tillgänglighetsproblem

16 Statiska och dynamiska filer Statiska dokument, enklare tjänster Dynamiska dokument för innehåll som uppdateras/förändras Statiska dokument, enklare tjänster Dynamiska dokument för innehåll som uppdateras/förändras

17 Dynamiska formulär har inte någon färdig taggstruktur i förväg Praktiskt exempel

18 Hjälpmedelstester Fokus på hjälpmedel för gravt synskadade Jaws www.freedomscientific.comwww.freedomscientific.com SuperNova www.yourdolphin.comwww.yourdolphin.com Windows Eye www.gwmicro.comwww.gwmicro.com NVDA www.nvda-project.orgwww.nvda-project.org Fokus på hjälpmedel för gravt synskadade Jaws www.freedomscientific.comwww.freedomscientific.com SuperNova www.yourdolphin.comwww.yourdolphin.com Windows Eye www.gwmicro.comwww.gwmicro.com NVDA www.nvda-project.orgwww.nvda-project.org

19 Hjälpmedelstester - Resultat Jaws - Funkar SuperNova - Ej Windows Eye – Begränsat NVDA - Delvis Jaws - Funkar SuperNova - Ej Windows Eye – Begränsat NVDA - Delvis

20 Sammanfattning Du kan skapa tillgängliga e-tjänster via LiveCycle Designer Bättre potential i LiveCycle Designer än i Adobe Acrobat Det krävs kompetens hos utvecklarna Det krävs tester för att säkra tillgängligheten i komplexa e-tjänster Några hjälpmedel släpar efter i stödet för dynamiska formulär Du kan skapa tillgängliga e-tjänster via LiveCycle Designer Bättre potential i LiveCycle Designer än i Adobe Acrobat Det krävs kompetens hos utvecklarna Det krävs tester för att säkra tillgängligheten i komplexa e-tjänster Några hjälpmedel släpar efter i stödet för dynamiska formulär

21 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21 111 40 STOCKHOLM www.funkanu.se kontakt@funkanu.se Tel: 08-555 770 60 Fax: 08-55 11 32 36 Funka startade som ett projekt inom handikapprörelsen. I dag är Funka marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Sedan år 2000 är vi ett privatägt bolag och vår nära relation till handikapprörelsen innebär en unik kvalitetskontroll. Funkas arbete sätter normer för utveckling och analys samt utformar krav vad gäller tillgänglighet. Vi finns med i de flesta internationella arbetsgrupper av betydelse och genomför regelbundet egna undersökningar. Funka driver därmed tillgänglighetsfrågan aktivt både i Sverige och EU. Funkas konsulter har varit med och tagit fram Handikappombudsmannens riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning och Vervas Vägledning för 24-timmarswebben. I Vägledningen har vi inarbetat Funkas metodik i avsnittet om tillgänglighet. Funka har dessutom drivit fram rekommendationer kring snabbkommandon och ikoner. Funka är EPiServer Solution Partner, Microsoft Partner och Adobe Certified Training Provider. Vi står bakom Funkaportalen, en mötesplats för funktionshinderfrågor. Bolagsfakta Styrelsens säte: Stockholm Styrelsen består av: Jan Friedman (ordförande), Mats Wennberg, Lennart Engelhardt och Johan Jakobsson. Antal anställda 2010: 17 Omsättning 2009: 12 MSEK


Ladda ner ppt "Andreas Cederbom 08-555 770 64 Tillgänglighet via Adobe LiveCycle Designer."

Liknande presentationer


Google-annonser