Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärplattform + tillgänglighet = sant Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, SPSM Stefan Johansson, Funka Nu 2013-04-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärplattform + tillgänglighet = sant Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, SPSM Stefan Johansson, Funka Nu 2013-04-11."— Presentationens avskrift:

1 Lärplattform + tillgänglighet = sant Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, SPSM Stefan Johansson, Funka Nu 2013-04-11

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

3 Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd undervisning i specialskolor tillgängliga läromedel statsbidrag.

4 Vi är en samarbetspartner Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser.

5 Specialpedagogiskt stöd Vi ger råd och stöd till förskolor, skolor och kommunal vuxenutbildning. I rådgivning ingår pedagogiska strategier och förhållningssätt kompetensutveckling tillgängliga läromedel information till skolhuvudmän och föräldrar.

6 Kompetensutveckling Kurser Distanskurser Konferenser Nätverksträffar Pedagog- eller tematräffar

7 Kurser och aktiviteter 2012 364 kurser41 distans 13310 deltagare917 distansdeltagare

8 Distanskursens byggstenar Kursdeltagare Kursledare Kommunikativt Process över tid Vardagsorienterat

9 Samordning av distansverksamheten Organisation Internutbildning Support Fungerande digitala verktyg

10 Behov av ny tillgänglig plattform Modern intuitiv utbildningsmiljö Enkelhet och flexibilitet Tillgänglighet och användbarhet –Tekniskt –Pedagogiskt –Kognitivt Hantera mediafiler

11 Hur brukar lärplattformar se ut? 11

12 Granskningar 2008 och 2009 12 Sex plattformar har utvecklingsmöjligheter, fyra har stora tillgänglighetsproblem och två har mycket stora tillgänglighetsproblem. Alla behöver mer eller mindre göras om eller utvecklas för att alla elever ska ha möjlighet att använda dem.

13 Resultat - tillgänglighetsproblem Mycket stora Här stängs i praktiken grupper av användare helt ute från plattformen First Class Rexnet 13 Stora Utestänger vissa grupper av användare från delar av plattformen. Fronter Luvit Ping Pong Sakai Potential Ganska bra grund men brister måste åtgärdas A-tutor Blackboard IT´s learning Moodle Vklass Mentor

14 Hur har turerna gått? Idébeskrivning Kravspecifikation Upphandling Bygga eget i open source Utveckla i Epi-server Utbildningsmiljö för distanskurser Utvecklande av aktivitetsdatabas

15 Utvecklings- arbetet…

16 Vad ska systemet göra? Plattformen Presentera utbudet Ta emot anmälningar Hantera deltagare Hantera pågående aktiviteter Skapa och redigera aktiviteter Genomföra distansutbildningar Kommunicera med deltagare Skapa rapporter och statistik Distansmiljön Personlig startsida Kursstartsida Kurser – moment - presentationer Loggbok och inlämningsuppgifter Forum + personliga meddelanden Kursarkiv

17 Tillgänglighet och användbarhet Mycket höga tillgänglighetskrav Krav på hög användbarhet för alla typer av användare. Inga produkter på marknaden klarar dessa krav Döv/hörselnedsättning Dövblind Flerfunktionsnedsättning Förvärvad hjärnskada Läs- och skrivsvårigheter Matematiksvårigheter Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neurologiskt betingade Perception Rörelsehinder Tal, språk och kommunikation Synnedsättning Utvecklingsstörning

18 Tillgänglighetsproblem Användarna växlar mellan att skapa innehåll och ta del av innehåll. Sällananvändare och superanvändare och några däremellan. Tekniska konstruktionen är komplex Användningen ska upplevas som enkel trots att man hanterar komplexa uppgifter

19 Grundläggande principer WCAG 2.0 ATAG 2.0 (draft) WAI-ARIA Funkas ca 200 kontrollpunkter

20 De två grundläggande utmaningarna Tekniska konstruktionen: Användare med olika hjälpmedel eller olika sätt att styra gränssnittet kan använda alla delar av systemet. Pedagogiska konceptet: Alla ska förstå hur man ska göra och att det upplevs som enkelt att göra det.

21 Före och efter - några bildexempel

22 Startsida – gamla miljön

23 Startsida – nya miljön

24 Kursstartsida – gamla miljön

25 Kursstartsida – nya miljön

26 Arkivet – gamla miljön

27 Arkivet – nya miljön

28 Kursinnehåll – gamla miljön

29 Kursinnehåll – nya miljön

30 Lektion/uppgift – nya miljön

31 Forum – gamla miljön

32 Forum – nya miljön

33 Hur har vi jobbat?

34 Arbetsprocess Analyser av system på marknaden SPSMs kravspecifikation Användarerfarenheter från gamla miljön Prototyp – design – kodning – reviderad prototyp/reviderad design – skarpa kurser – reviderad prototyp/design/kodning Feedback från ”superusers” inom SPSM Feedback från skarp distanskurs Tester bland annat med fyra olika skärmläsarprogram

35 Koncept – design – test - revidering Ursprunglig koncept Ursprunglig design Reviderat koncept Reviderad design Pilottest (skarp kurs)

36 Då säger SPSM: Bygg vår kursdatabas också…

37 Vad ska ”kursdatabasen” göra? Presentera utbildningar Ta emot anmälningar Administrera deltagare Hantera kurser och konferenser Kommunicera med deltagare Exportera information till andra webbplatser och system Rapportera/skapa statistik

38 Så här brukar det se ut…

39 Så här tänker vi… Samma gränssnitt Övergång till administrativ miljö för den som har behörighet Använd samma baskoncept som för lärmiljön Design är lika viktig i denna miljö De tekniska och kognitiva utmaningarna ökar

40

41 Tillgänglighet - några exempel

42 Kognitivt stöd 1.Det ska lätt gå att se hur aktiviteten kommer att visas på webben. 2.Används för att se om man glömt fylla i något. 3.Alla som jobbar med kursen kan skriva in sådant som är viktigt att komma ihåg. 4.Viktiga händelser loggas.

43 Förenkling av funktioner Funktionellt är systemet klart i och med att detta gränssnitt är klart. Men det är för svårt för den som skapar en kurs.

44 Det troliga valet är redan förvalt SPSM bjuder sällan på lunch, middag eller logi. Däremot är de mycket generösa med kaffet! Dessutom kostar deras aktiviteter nästan aldrig någonting. I kanske 95% av alla aktiviteter ändras inget i objekten ”Kost & logi” och ”Pris”. Därför kan man välja ”Till toppen” ovanför dessa objekt för att slippa scrolla/tabba till botten av sidan.

45 Skapa rapporter… Tidskrävande arbete i det gamla systemet Automatiserade processer i det nya Tillgängliga pdf-dokument genereras automatiskt av systemet

46 Skärmläsarproblematik Även om koden är korrekt tolkas den olika i skärmläsarprogram Navigation i flikar/navigation i sidan/navigation i editorläge Logisk tabbordning Sätt fokus direkt på…

47 Formulärsobjekt skapat med fieldset och legend. Olika objekt exponeras beroende på vilken av radioknapparna som aktiveras. Vissa fält kan vara obligatoriska. Skärmläsartest NVDA Läser strukturen tillräckligt bra. Uppfattar fält som är obligatoriska Supernova Läser strukturen i formuläret bäst. Missar att vissa fält är obligatoriska. Window Eye Läser strukturen tillräckligt bra. Missar att vissa fält är obligatoriska. Jaws Läser inte strukturen tillfredsställande. Uppfattar vad som är obligatoriskt.

48 Snabbkommandon Sätt fokus på flikar: Alt + f Spara aktiviteten: Alt + s

49 Snabbkommandon Sätt fokus på notering: Alt + n

50 Editorer och tillgänglighet

51 Editorer och skärmläsare… Navigera in och ut ur editorn Växla mellan att skapa innehåll och formatera innehåll. Kontrollera funktioner i editorn. Kontrollera slutresultatet. Snabbkommandon i editorn (några exempel) Sätt fokus på kontrollerna: Alt + F10 Fet: ctrl + b Ångra: ctrl + z Gör om: ctrl + y

52 Editorer och ATAG 2.0 ATAG, Authoring Tools Accessibility Guidelines Hjälpa redaktören att skapa ett tillgängligt innehåll Stavningskontroll i editorer Inklistringskontroll av kod Inklistring direkt från Word Hantera bilder och bildbeskrivningar Hantera filmer, textning, syntolkning Systemet har fyra olika editeringslägen Enbart text Liten Mellan Stor


Ladda ner ppt "Lärplattform + tillgänglighet = sant Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, SPSM Stefan Johansson, Funka Nu 2013-04-11."

Liknande presentationer


Google-annonser