Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturella och kreativa näringar i Halland - nuläge och framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturella och kreativa näringar i Halland - nuläge och framtid"— Presentationens avskrift:

1 Kulturella och kreativa näringar i Halland - nuläge och framtid

2 Mål: Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna Indikatorer: Antal företag, företagens omsättningsutveckling, antal sysselsatta Ur: ”Mål och strategier för Region Halland ”

3 ”Kartlägg, analysera samt ta fram ett handlingsprogram för expansion och utveckling av de kulturella och kreativa näringarna” /Ur: Mål och inriktning för regionkontoret 2012

4

5

6

7

8

9 Upplevelsenäringen Kulturnäringar Kreativa sektorn Experience enterprises Kreativa näringar Copyright industries Upplevelseindustrin Creative industries Cultural industries Kulturella och kreativa näringar

10 Olika definitioner är olika
aspekter av samma sak. Men vad?

11 ”Gemensamt för dessa begrepp är att de beskriver en koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv som innebär att också kulturpolitiken och näringspolitiken i större omfattning överlappar varandra.” Tillväxtanalys (ITPS) ”Kulturnäringar i svensk statistik, 2009”

12 Teoretiskt ramverk Expressiva värden Kulturella näringar
Kreativa näringar Övriga samhälls- ekonomin Källa: Throsby 2001, KEA 2006 m fl

13 Det ekonomiska värdet ökar ju längre ut i modellen man kommer.
Expressiva värden Kulturella näringar Kreativa näringar Övriga samhälls- ekonomin

14

15

16 Innovationssystem

17 Kulturvärden produceras inte enbart i kulturnäringar
Kulturvärden ger ekonomiska effekter utanför kultursektorn

18 Handlingsprogram 2012 Medskapas tillsammans med kommuner, aktörer inom näringslivsutveckling och kulturutveckling samt kreatörer, entreprenörer och kulturskapare Presenteras för RS i januari 2013 Utgår från Mål och Strategier samt Kulturplanen Bygger på resultaten från Kreativa Kraftfält

19 Tack! Ni når oss på: E-post: / Telefon: 035– /36


Ladda ner ppt "Kulturella och kreativa näringar i Halland - nuläge och framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser