Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmågor Fysik B Didaktisk fördjupning Mars 2010, MAH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmågor Fysik B Didaktisk fördjupning Mars 2010, MAH."— Presentationens avskrift:

1

2 Förmågor Fysik B Didaktisk fördjupning Mars 2010, MAH

3 Strävansmål Experiment för att undersöka fysikaliska förlopp Använda moderna hjälpmedel för att simulera av fysikaliska förlopp Med hjälp av fysikaliska begrepp, analysera teorier och modeller Kommunikation, kunna förmedla resultat och resonera kring fysikaliska företeelser

4 Uppnåendemål ”Eleven skall ha kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor och deras egenskaper samt kunna beskriva några tillämpningar inom dessa områden”, Kursplanen

5 Svårigheter Maloney 2001

6 Svårigheter Maloney 2001

7 Egna erfarenheter Representation (Fysik A) Utforma experiment (Fysik B)

8 Skolverket Samtalsguide NO

9 ParametrarKravEx ISLE ISLE KunskapSkolverket, kursplanerNaturvetenskapliga förmågor LärandeHur skall man utvärdera en sekvens map lärande? (ex. Illeris 2007, s 37. Abell 2007, s 3.). Illeris 2007 Abell 2007 Bygga nya scheman. Även viss hänsyn till affekter och samspel. DidaktikHur skall man utvärdera sekvensens metoder map lärande och kunskap? (ex Illeris 2007, s 286. Abell 2007, s 729.) Induktivt och deduktivt. Stödstrukturer. VerktygUppgifter, labbar, simuleringar, matriser, www, lärarhandledning, etc… Uppgifter, labbar, matriser, multimediaresurser via www, etc… (obs, college-nivå) UtvärderatAnvänt och publicerat i journal.FCI, CSEM (inte BEMA!) Mänskliga nätverkAktivt forskning, utveckling av de som skapat och använder materialet Har inte hänt så mycket sedan 2008. InternetAllt material på nätet.Nej, men mycket. SupportSe nätverk? FortbildningSäkerställer korrekt tillämpning, bygger nätverk. ? Kostnader/licensieringVägs mot andra kostnaderKostnader tryckt material

10 Sekvensen Kvalitativa övningar ObservationFörklaringHypotesRepresentation Bedömning

11 Bedömning, exempel FörmågaSaknasOtillräckligtBehöver viss komplettering Adekvat Att kunna beskriva utan att blanda in förklaringar Ingen beskrivning Viss beskrivning. Figurer med beteckningar saknas. Förekommer inslag av tolkning. Beskrivning och figur med beteckningar ges. Förekommer inslag av tolkning. Tydlig beskrivning med användning av figur och relevanta representatione r. Att identifiera mönster i data Inget försök att finna ett mönster. Givet mönster kan inte kopplas till data. Korrekt mönster identifierat, men med brister. Tydlig beskrivning av trender och mönster i datamängden. PAER Många fler förmågor utvecklas under den kvalitativa fasen, t.ex. rita figurer, tillämpa modeller, utvärdera resultat, etc…

12 Sekvensen Kvantitativa övningar Observation Hypoteser Test ProblemlösningDesign Bedömning

13 Experimentella förmågor PAER Främsta förmågorna i den kvalitativa fasen är att observera, formulera modeller och beskriva med hjälp av figurer och det matematiska språket

14 Rutgers Physics and Astronomy Education group (PAER) PAER

15 Summativ bedömning Laborationer Presentationer ProvDiskussionBetyg

16 Vad återstår? Designuppgifter Provuppgifter – Minnesota University

17 Lärande – Hur skapar man bra problem? 1.Personlig berättelse, t.ex. ett uppdrag 2.Upplevas angeläget 3.Nära verkligheten, idealiseringar senare 4.Kräver flera tankesteg 5.Rikligt med (onödig) beskrivande information 6.Information kan saknas (Fermi-problem) 7.Vad man frågar efter kan vara ”luddigt” – det beror på 8.Antaganden och approximationer, jmf 6. Definition Benckert 2005

18 Designuppgiften Redish 2003

19 Problem med sekvensen För lite stoff, för mycket förmågor Svårighetsgrad, induktivt och deduktivt arbete Tolkning text bedömningsmatriser Summativ bedömning Skapa övningsmaterial vxB… Fältbegreppet…

20 The end

21 Physics Tournament 2010 1. Electromagnetic cannon A solenoid can be used to fire a small ball. A capacitor is used to energize the solenoid coil. Build a device with a capacitor charged to a maximum 50V. Investigate the relevant parameters and maximize the speed of the ball. 14. Magnetic spring Two magnets are arranged on top of each other such that one of them is fixed and the other one can move vertically. Investigate oscillations of the magnet.

22 Bedömningsmatris PresentationRiktigt dåligPå rätt vägRiktigt bra EngagerandeÅhörarna läser förstrött texten i presentationen. Ingen diskussion. Tar upp ett aktuellt problem. Personlig framställning. Aktiverar åhörarna. Balans mellan ord och bild. Het debatt under/efter presentationen. Någon undrar om man skall kalla på vakten. LogiskÅhörarna uppfattar inte den ”röda tråden”. Klar och tydlig relation mellan problem och lösning Klar, tydlig, skarp och initierad genomgång av argumenten. UnderhållandeNågon somnar.Ett och annat smilband avtecknar sig hos åhörarna. Åhörarna skrattar och nickar instämmande åt dråpliga exempel ur verkligheten.

23 Sekvensen på 60 s.


Ladda ner ppt "Förmågor Fysik B Didaktisk fördjupning Mars 2010, MAH."

Liknande presentationer


Google-annonser