Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TBE står för ”Tick Borne Encephalitis” Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE! Sirkka Vene – Smittskyddsinsitutet och Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TBE står för ”Tick Borne Encephalitis” Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE! Sirkka Vene – Smittskyddsinsitutet och Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 TBE står för ”Tick Borne Encephalitis” Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE! Sirkka Vene – Smittskyddsinsitutet och Karolinska Institutet

2 ”Skogslöss funnos nu i en myckenhet i skogarna. De äro ett elakt pack att dragas med. Så snart en där satt sig ned på någon stubbe, eller ståck, eller på sjelfva marken, kom hela svärmen upp på kläderna, och smög sig så oförmärkt på bara kroppen.” Pehr Kalm: Resa till Norra Amerika, del III, 1761

3 Fästingar är spindeldjur (Arachnoidea), närmare bestämt kvalster (Acari). Elva fästingarter förekommer permanent i Sverige, men >95% av dem man finner på olika däggdjur (inkl människan) tillhör arten Ixodes ricinus.

4 Adult ♀Adult ♂NymfLarv

5

6

7 Ixodes ricinus

8 TBE klinik - akut fas Viremisk fas med ospecifika (”influensaliknande”) symptom, 4 (1-8) dagars duration Latent fas, duration 8 (1-33) dagar Upp till 25% får en CNS-infektion 87% har bifasiskt förlopp

9

10 Epidemiologi I (2003) fler män än kvinnor, 71 vs 32 Ålder Antal (av tot. 103) 0-42 5-95 10-145 15-194 Topp vid 50-59 års ålder (vuxna) C:a 70% sjukhusvårdade, andelen minskar

11 Epidemiologi II (2003) Uppmärksammat fästingbett72% Hyrd eller egen sommarstuga49% Fast boende16% Exponerad under kort vistelse 14% Scouter, seglare 8% Data från TBE-patienter i Stockholms län 2003

12 TBE-endemiska områden Sverige 1989-2000

13 Följdtillstånd hos 40% (långtidsuppf.) Ataxi – svårt med muskelkoordination Sämre koncentrationsförmåga/minne Svårigheter med tal och förståelse Problem med sinnesintryck ssk känsel Darrningar Irriteras av ljus och ljud Huvudvärk Hörselbortfall Förlamning (c:a 4%) Hos många en påtaglig förlust av livskvalitet

14 The Swedish retrospective study by Haglund et al. 1996 Positiv korrelation mellan ålder och risk för följdtillstånd

15 Flaviviridae Flavivirus -TBE -Japansk encephalit -Dengue -West Nile -Gula Febern Pestivirus -BVDV-1/2 -CSFV Hepacivirus - Hepatit C

16 Flaviviridae GENUS: Flavivirus Virus: Tick-borne encephalitis virus (TBEV) Subtyper: Western (W-TBEV) Far-Eastern (FE-TBEV) Siberian (S-TBEV) Vektor: Ixodes ricinus Ixodes persulcatus

17 Distribution fästingar och flavivirus i Eurasien

18 Saliva Activated Transmission Cocktail of bioactive ingredients: Prostaglandins (hemostasis) Complement inhibitors (inflammation) Immunoglobulin binding proteins (virus specific antibodies) NK cell suppressors Cytokine inhibitors Counteracts hemostasis, inflammation, immune mediated rejection mechanisms

19 När fästingen intagit sitt blodmål förblir blodet ”osmält” i tarmen som en reserv (matsmältningen sker intracellulärt). Virus kan ostört ta sig in i celler och föröka sig tarmväggens celler.

20

21 TBEV - TBEV + & - Experimental co-feeding and non-viremic transmission 1)Tick-induced immunomodulation 2)Infection of Langerhans cells to draining lymph nodes 3)Infection & priming of lymphocytes in lymph nodes 4)Lymphocyte trafficking back to skin site of uninfected ticks 5)Virus acquisition by uninfected co-feeding tick 6)May happen also in ab-pos animals

22 Storlek c:a 50 nm

23 single stranded RNA genome (11 kb) of positive polarity Genome structure of TBEV 5’NCR C MENS1 NS 2A NS 2B NS 3 NS 4A NS 4B NS 5 prM Structural Non-structural 3’NCR virus particleprotein cleavage and transcription

24 E + cellulär receptor ? ER trans-Golgi prM M Initierat av NCR? Flavivirus replikation

25 Adapted from Heinz and Allison 2001 PrM är viktig för E- proteinets mognads-, transport- och frisättningsprocesser Klyvning vid rening av E för röntgenkristallografi

26 Induction of neutralising antibodies is strongly dependent on the native conformation of the E-protein; most epitopes are discontinuous. E-protein monomer

27 Fästingburna flavivirus är genetiskt stabila jämfört med myggburna. Kan bero på: Fästingen mer långlivad än myggan Andra värddjur spelar minimal roll (jfr non-viemic transmission) Virus tillbringar 95% av sin ”evolutionära tid” i fästingen.

28 Svenska isolat (W-TBEV) FE-TBEV S-TBEV

29 Diagnostik för TBE (1) Vid akut infektion: - specifikt IgM i serum (+ liquor) (ELISA) Patienter är i allmänhet IgM-positiva i serum när CNS- symtomen kommer - TBEV RNA (PCR) kan endast påvisas i serum under viremifasen men EJ i likvor när patienten har CNS-symtom Rutindiagnostik (ELISA) utförs vid flera lab i Sverige

30 Vaccinationsgenombrott - Intratekal antikroppsproduktion (ELISA) Immunitetsprövning - Neutralisationstest (RFFIT)* Korseaktivitet - Neutralisationstest (RFFIT)* Diagnostik för TBE (2) * Ref NT (RFFIT) S. Vene et al 1998

31 Antikroppar mot flavivirus efter infektion/vaccination

32

33 Antikroppar efter TBE-vaccination

34 Två fall för diskussion: 1)Man; 55 år. Grundvacc med 3 doser + booster efter ytterligare 3 år =2004; insjuknar 2005 2)Man; 63 år. 2 doser på 90-talet, sedan 1 dos 2000, booster 2004 (=ej enl schema), insjuknar 2006

35 Serologi för misstänkt vaccinationsgenombrott - intrathekala antikroppar (1) Cut-off för IgM assay = 0,3 Spädn. enl rekommendation Marianne Forsgren

36 Serologi för misstänkt vaccinationsgenombrott - intrathekala antikroppar (2) IgG ELISA utförd på KS virus lab (inga data)

37 Vad ser vi? 1)Tidigt IgG (ELISA) 2)Tidiga neutraliserande antikroppar 3)Långsam utveckling IgM Diagnostiskt vanskligt – ser ej ut som ”normalt” antikroppssvar vid TBE (tidigt IgM, sena N-ak)

38 ”The ticks were on Earth before the human race, and it is not unreasonable to think that they will be her even after we have left” P. Wahlberg et al. 2006

39 Tack!

40 Kontakt: sirkka.vene@smi.ki.se

41

42 Neutralisation test RFFIT - Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (96 wells) PRNT - Plaque Reduction Neutralisaton Test (6 wells) Y Y Y Y * + + + + + *

43

44

45

46 Swedish isolates (W-TBEV) FE-TBEV S-TBEV


Ladda ner ppt "TBE står för ”Tick Borne Encephalitis” Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE! Sirkka Vene – Smittskyddsinsitutet och Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser