Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biotopkartering Klarälven

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biotopkartering Klarälven"— Presentationens avskrift:

1 Biotopkartering Klarälven
FISK Klar- älven KLARA- FORS AB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Bakgrund & syften Info saknades Naturvård, restaurering
Smoltproduktions-beräkningar Forskning Övrigt

3 Metodik - Från Höljes till Vänern Båt, ekolod, GPS, kamera, protokoll
150 protokoll, ca 300 foton = Bedömning av fysiska och hydrologiska förhållanden (LST Jönköping 2002, LST Värmland 2005, 2008)

4 Parametrar Djup Bottensubstrat Strömförhållanden Flöde / lopp
Beskuggning Vattenvegetation Död ved Fysisk påverkan Lax / öringbiotoper Strukturelement / pot. nyckelbiot. Fiskevårds / restaureringsbehov

5

6 Resultat (preliminära)
Längd: 30 mil Medelbredd*: 120 m (75 – 350 m) Maxdjup*: 19 m (u.s. Dejefors) Medeldjup*: 2 m Bottensubstrat: 80 % mjukbotten / sand Strömförhållande: % lugnflyt – svag ström Kraftverk: 9 st Indämd sträcka**: 3 mil Torrlagd sträcka: 7 km * Exklusiv Höljessjön, Vingängssjön, Lusten ** Exklusive tillflöden

7 Resultat (preliminära)
Edebäck - djupförhållanden = 0-2m = 2-4m = 4-6m Edebäcks HEP

8 Resultat (preliminära)
Höljes - bottnens hårdhet = hårdbotten = sandbotten = mjukbotten

9 Resultat (preliminära)
Bedömning av lekområde för lax 345 Ha 7 Ha 0 Ha

10 Resultat (preliminära)
Bedömning av uppväxtområde för lax 356 Ha 24 Ha 7 Ha

11 Resultat (preliminära)
Bedömning av förekomsten av död ved 97%

12 Rapport klar? Vykort: Övre Klarälven, Klaran vid Brattmon, Finnskoga-Dalby


Ladda ner ppt "Biotopkartering Klarälven"

Liknande presentationer


Google-annonser