Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SERC, energiforskning, utbildning och EMC vid Högskolan Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SERC, energiforskning, utbildning och EMC vid Högskolan Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 SERC, energiforskning, utbildning och EMC vid Högskolan Dalarna
Mats Rönnelid Docent i energi och miljöteknik, Högskolan Dalarna Presentation för GBR Partnermöte 13/9 2012, Gävle

2 SERC – Solar Energy Research Center
Energi, skog och byggd miljö är en av sex prioriterade forskningsområden vid Högskolan Dalarna Ca 25 personer engagerade 1 (+3) professorer, ca 10 doktorer, 7 doktorander, tekniker, gästforskare… Multidisciplinär forskning

3 SERC –Research Areas Solvärmesystem och värmelagring
Solvärme och bioenergisystem Konvertering av elvärmda hus Utveckling av sol- och pelletvärmesystem Laboratorie- och fältmätningar Modellering och simulering Minimering av primärenergianvändning och emissioner Solvärmesystem och värmelagring Avancerade värmelager Kemiska värmepumpar Solvärme och solkyla Årslagring (långtidslagring) av värme

4 SERC –Research Areas Energiomställning och samhällsprocesser
Socialantropologi + statsvetenskap + teknik Konvertering av värmesystem Installatörer och andra marknadsaktörer Villaägares val av värmesystem Implementering av nationella politiska beslut Solel och småskalig elgenerering Nätanslutna system Småskaliga hybridsystem Modellering och simulering Hybridsystem för skolor I Afrika Energi och byggnader Passivhus i massivträ Selektiva material på rullbelagd stålplåt Reducering av energianvändningen I byggnader med 50% till år 2050

5 SERC –Resources Laboratorier och testanläggningar Solfångartestning
Termiska komponenter (lager etc) Småskalig biobränsleförbränning, emissioner Optiska egenskaper Systemprovning Fältmätningar Testbyggnad för passivhus + avancerade simulerings- programn

6 SERC – Informationsspridning
Välja värmesystem för villan För husägare Systemritningar För installatörer Värmesystem i vardagen För installatörer och företag Handbok för sol- och bioenergisystem För installatörer

7 Energitutbildning vid högskolan
Ettårig magister i solenergi Startade 1998, studenter/år Energiteknikerprogrammet 2 år på distans. Startade hösten 2008 Med Mittuniversitetet och Härnösands kommun KY-utbildning solenergitekniker med pelletkompetens Uppdragsutbildning Vidareutbildning av lärare, Fastighetsskötarutbildning Andra kurser (t ex bärkraftigt byggande och boende 15 hp)

8 Magisterutbildning i solenergiteknik
Ettårig, utbildning Internationell rekrytering (1-2 svenskar/år) Solvärme, solel, systemteknik, solenergi och byggnader, examensarbete Internationellt erkänd! Master från 2013? Ett led i att få egen forskarutbildning…

9 Energiteknikerprogrammet 120 hp
2 år, distansstudier; föreläsningar, hemuppgifter Allmän behörighet Heltidsstudier 2-4 träffar/år i Borlänge (studiebesök vid anläggningar och företag, laborationer, t ex injustering av biobränslepanna, installation av solvärmesystem, energibesiktning av företag) Bred utbildning med inriktning mot förnybar värme och energieffektivisering

10 Upplägg År 2 År 1 HT VT HT VT Kvalitet, 7,5 hp Energi, 7,5 hp
Produktionsledning och kommunikation, 7,5 hp Introduktion -energi och miljö 7,5 hp Matematik 1 för tekniker, 7,5 hp Matematik 2 för tekniker, 7,5 hp VT Kvalitet, 7,5 hp Energi, 7,5 hp Elinstallation – begränsad behörighet 15 hp År 2 HT Grundläggande processreglering, 3hp Bioenergi, 4,5hp Installationsteknik med ritningsläsning 7,5hp Fastbränslepannor och fjärrvärme, 9 hp Underhållsteknik, 6hp Effektiv energianvändning, 6hp VT Solvärmesystem, 6hp Flexibla villavärmesystem, 4hp Kalkylering för energitekniker, 6,5hp Examensarbete i energiteknik, 7,5 hp Flera av kurserna kan läsas som fristående kurser

11 Vad har hänt med studenterna efter utbildningen?
Av de 25 som hade gått ut eller skulle gå ut våren 2012 hade 15 fått anställning med relevanta jobb (driftstekniker, fastighetstekniker, teknisk säljare, energideklarationer…) medan 10 svarade att de inte hade jobb inom energisektorn (3 arbetslösa, resten andra jobb eller vidare studier).

12 Framtidens utbildningar?
Elkraftsingenjörer med fokus på framtidens el-infrastruktur, Byggingenjörer med inriktning mot energieffektivt byggande och renovering, Utbildning av konsulter och specialister inom energieffektivisering, Vidareutbildning av installatörer och fastighetsförvaltare och arkitekter.

13 Ökat intresse för förnybar energi inom SME för att
Utveckla produkter Testa idéer Skapa marknader… Men ofta saknas det kunskap om Status för den aktuella energitekniken Systemaspekter( risk för ”Green washing”!) Andra företag och produkter Marknaden (nuvarande och kommande)

14 EMC - Energi- och miljökompetenscentrum I Dalarna
”Utveckla ett kompetens-centrum för att stärka konkurrenskraften för främst regionala företag verksamma inom förnybar energi och energieffektivi-sering genom att stödja produkt-, metod-, kompetens- och marknadsutveckling.” Forskning Utbildning Samverkan

15 Målgrupp SMF (<250 anställda) inom energiområdet:
Tillverkande företag Tjänsteföretag Bolag (t ex fastighetsförvaltare) Kommuner (planeringskontor, bostadsbolag, energibolag) Enskilda uppfinnare Vi kan engagera oss i projekt där vi ser kopplingar mot SMF i regionen

16 Vad kan vi erbjuda? Begränsad rådgivning Initiera samarbetsprojekt
Kortare förstudier (1-4 veckor) Initiering och utveckling av fortbildning Genomförandet av seminarier och workshops Utveckling och innovationsverksamhet gentemot företag (”mäta och testa”) Befintliga laboratorier kring förbränning, solvärme, småskalig elgenerering samt fältmätningar (t ex byggnader). Kommande satsningar på energieffektivt byggande och aktiva elnät

17 Exempel 1 I Dalarna finns åtta SME som tillverkar träfönster. Det finns risk att företagen inte överlever pga de kommande energikraven- Aktiviteter: Seminarium om framtidens energikrav och energieffektiva fönster tillsammans med GBR, Dala-Bit(februari 2012) Seminarium om kommande CE-märkning av fönster (mars 2012) Diskussion med Stora Enso om möjligheten till gemensamt FOU- samarbete inom området med SME som målgrupp.

18 Exempel 2 Byggföretag och fastighetsförvaltare måste bygga mer energieffektivt i framtiden, men aktiviteten inom området verkar vara låg… Aktiviteter: Inventering av lågenergibyggnader i Dalarna och uppdatering av den nationella databasen ”Lågan”. En serie seminarier har diskuterats tillsammans med Byggdialog Dalarna för att genomföras hösten 2012

19 Nu har Dalarna gått från bottenligan till ”bäst i Sverige”, räknat per invånare.

20 Exempel 3 SkidVM i Falun 2015 är ett evenemang som vill ha en stark miljöprofil. Ett problem är reservkraftsförsörjningen som kräver kontinuerligt gående dieselgeneratorer i MW-klassen. Aktiviteter: Två förstudier om möjligheten att använda batterier i elbilar som backup. Resultaten diskuterade i två workshops med representanter från elbransch och organisationer Projektet ägs nu av HVV och Falu Energi och vatten.

21 Professorsrekrytering
Professor energieffektivt byggande Thomas Olofsson, 25% Martin Bergdahl, adjungerad professor Professor aktiva elnät Professur utlyst, möjligen lektorat Adjungerad professor från ABB på gång

22 Problem med denna typ av verksamhet
EMC är ett projekt som det omgivande samhället tycker om! Högskolan delar med sig av sin kunskap och sina kontakter för att hjälpa SME. Låg status för att arbeta med det omgivande samhället inom akademin (förutom rena forskningsprojekt). Det fördröjer din karriär (och löneutveckling)

23 Mer info


Ladda ner ppt "SERC, energiforskning, utbildning och EMC vid Högskolan Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser