Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vändpunktsprocesser sociala relationers betydelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vändpunktsprocesser sociala relationers betydelse"— Presentationens avskrift:

1 Vändpunktsprocesser sociala relationers betydelse
Birgitta Andersson Rexmo & Agneta Bergsten

2 Inspirationskällor Människor som lyckats hitta styrka att ta sig ur svåra livssituationer Stig-Arne Berglund Ulla-Carin Hedin Kristin Gustavsdottir och Karl-Gustaf Piltz

3 Ebaughs exitteori I. De första tvivlen
II Sökande efter andra alternativ III Vändpunkten IV. Bygga nytt

4 Vändpunkter Utmärkande händelser ”Strået som bryter kamelens rygg”
Tidsrelaterade faktorer ”Ursäkter” Antingen/eller-situationer

5 Bygga Nytt Presentation av sig själv
Få bekräftelse och stöd av viktiga närstående Hantering av intima relationer Byte av vänskapliga relationer Förhållningssätt till sin gamla miljö Hantering av resterna från sin gamla roll

6 Intervjupersonerna 11 personer 6 män och 5 kvinnor
Åldrar 22 till 47 år 7 personer erfarenhet av narkomanvård 5 personer erfarenhet av familjevård Drogfria eller lämnat problematisk livsföring sedan 1 till 6 år (median 4 år)

7 Fas I och II Resultat Tvivlen har funnits hela tiden
Svårt att erkänna för sig själv förrän alternativ finns Bemötande från professionella betydelsefullt Att familj och nätverk orkar hänga kvar mycket betydelsefullt. ”Tvåvärldare”

8 Fas III Resultat Olika varianter av vändpunkter hos våra intervjupersoner Personen måste inte ha ”nått botten” eller ”missbrukat klart” för att komma till en vändpunkt Berättelser om vändpunkter kan fungera som självuppfyllande profetior och likt en stödkorsett hålla formen och inriktningen i positiv anda. (Berglund 2007)

9 Vändpunkten Ger en hanterlig metafor och utvecklar självbilden
Markerar förändring för sig själv och för omgivningen Förstärker vändpunktsbeslutet Mobiliserar nätverket

10 Fas IV Resultat Byggande av ny identitet Försonas med det förflutna
Egna stora förväntningar Stora förväntningar från omgivningen Trots stora svårigheter känner sig våra intervjupersoner stärkta av att ha lyckats vända livet i nyriktning.

11 Presentation av sig själv
Ändra klädstil Gå till tandläkaren Förändra sättet att tala Sluta svära Nya fritidsintressen Öppen/sluten med sin bakgrund Rätt signaler till omgivningen ger bekräftelse på att en vändpunkt verkligen skett.

12 Forna vänner från missbruksmiljön
Identitetsförändring Integrera den gamla identiteten eller ta avstånd från den Drömmer drömmar om det gamla livet

13 Anonyma Narkomaner - NA
Bygga en ny identitet Hantera resterna av den gamla Nytt socialt nätverk ”Dela erfarenheter med andra” Flera har haft mycket stor hjälp av sitt engagemang i NA

14 Barndomsvänner Våra yngre intervjupersoner har lyckats återknyta kontakten med sina barndomsvänner. Starka vänskapsband eller gemensamma intressen överbryggar. Vänners vänner kan bli mina vänner.

15 Partnern Alla utom en person lever med partner idag
Relationerna inleds vid olika tidpunkter i processen Stort stöd under uppbyggnadsprocessen Står ofta för alternativen Hur andra ser på en är avgörande för hur man ser på sig själv.

16 Familjens betydelse Samspelet blir förändrat
Olika beredskap i olika familjer Återknyta kontakt Fem av elva säger att familjen varit det främsta stödet Att familjen finns kvar blir ett hopp om framtida förändring. Det kommer bättre tider!

17 Barnens betydelse Viktigaste drivkraften Vill vara bra förebild
Skulle aldrig svika barnbarnen Oersättlig för sina barn ”När man söker efter anhörigas betydelse för intervjupersonernas förändrade liv intar söner och döttrar en suverän ställning .… i barnens ögon hade de aldrig varit narkotikamissbrukare utan deras mammor och pappor. (Kristiansen 1999)

18 Egna resurser Egen drivkraft Jättestark vilja Gott självförtroende
Uthållighet Livslust Envishet Fighter Bra värderingar hemifrån God moral Tillit till andra människor

19 Narkomanvården Frivillighet Anonymitet Inga journaler Tillgängligheten
Inga väntetider Flexibiliteten Ingen avgift Specialkunskap Kontinuiteten Respektfullt bemötande Engagemang utöver det förväntade Känna sig speciell

20 Familjevården Flytta till annan ort ”Bygga nätverk utan knark”
Mamma – barnplacering Återanpassning efter fängelsevistelse Bygga upp tilliten till sig och andra

21 Tänkbar fortsättning Lättillgänglig, kostnadsfri, och möjlighet att vara anonym Hitta vägar till frivilligorganisationer. Fånga upp personer som erbjuder sig fungera som brygga! Bygg in modeller i arbetet utifrån sociala relationers betydelse. Bjud in anhöriga! Glöm inte barnen! Uppmärksamma vändpunktsberättelser. Leta efter dem! Som professionell, väga vara personlig! Förslag på fortsatt forskning: Vad behöver de anhöriga?


Ladda ner ppt "Vändpunktsprocesser sociala relationers betydelse"

Liknande presentationer


Google-annonser