Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsgruppen Gruppen 28 oktober 2010: Anna Karin Albin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsgruppen Gruppen 28 oktober 2010: Anna Karin Albin"— Presentationens avskrift:

1

2 Utbildningsgruppen Gruppen 28 oktober 2010: Anna Karin Albin
Kristina Forsblad Anne Jung Ulf Westgren Tommy Ulinder Karin Åkerberg (grav ledig)

3 Högskolereformen 2007 Högre utbildning 3 nivåer.
Grund, avancerad och forskningsnivå. Poängsystem European Credit Transfer System ECTS. 1 läsår ger 60 högskolepoäng. Mål: självständigt arbete och vetenskaplig uppsats. Universitetet utformar utbildning så att studiemål uppfylles och student kan klara examen.

4 Utbildningsplan fastställd 2005-08-23

5 Läkarutbildning enl nya systemet
Termin

6 Läkarutbildningen Lunds universitet har nu intag av 125 läkar- studenter/termin enl proposition 2009. Lund tar hand om de prekliniska åren. Lund, Helsingborg och Malmö delar de fyra kliniska terminerna 6-9. Helsingborgs uppgift sjukvård, undervisning och forskning.

7 Termin 6-9 T6 Invärtes medicin
T7 Neurol, nk, derm-ven, reum,ögon,öron,inf. T8 Kir spec T9 Barn, KK, psyk-beroendelära. Termin 9 Skriftlig examen och nivåexamen Godkänd - Icke Godkänd

8 Föreläsningar termin 9

9 Examina termin 9 Skrivning Godkänd-Icke godkänd.
Nivåexamen = praktisk examen 2 timmar från termin 6 och framåt i slutet av termin 9.

10 Högre utbildning skall anpassas efter Bolognametoden (2009)
Termin 9: Barn, gyn-obs och psykiatri med beroendelära (gamla u-visn termin 10). Vi har rätt att till viss del sätta lokal prägel, medan övergipande scheman, examination och kursmål (Utbildningsplan Läkarutbildning 2010) gäller. Termin 10: examensarbete på mastersnivå. Termin 11: valbara kurser och allmän-yrkes-social och rättsmedicin.

11 Utbildning av universitetslärare
Casemetodik Högskolepedagogisk introduktionskurs, fördjupningskurs och projektarbete. MedCUL http//kurser och ansoekan/www.med.lu.se/utbildning/medcul Olika handledarkurser


Ladda ner ppt "Utbildningsgruppen Gruppen 28 oktober 2010: Anna Karin Albin"

Liknande presentationer


Google-annonser