Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell ekonomi, hösten 2013, Jonas Lagerström Att förstå handelsmönstret i världen Handelspolitik och dess effekter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell ekonomi, hösten 2013, Jonas Lagerström Att förstå handelsmönstret i världen Handelspolitik och dess effekter."— Presentationens avskrift:

1 Internationell ekonomi, hösten 2013, Jonas Lagerström Att förstå handelsmönstret i världen Handelspolitik och dess effekter

2 Fem viktiga lärdomar Globaliseringens effekter 1) Frihandel ökar ekonomisk välfärd; kakan växer. – Den osynliga handen får verka över hela jordklotet. 2) Frihandel gynnar även den som är sämst på allt. – Komparativa fördelar avgörande för handel, absoluta för livsvillkor. 3) Men frihandel skapar också förlorare! – Produktionsfaktorer i branscher som måste tävla med import (kort). – Produktionsfaktorer som inte finns i överflöd (lång sikt). 4) Protektionism kan gynna ett land. – Stort land utnyttjar sin monopolmakt för att trycka ner andras pris. – Positiva externaliteter av att varan produceras här. 5) Handelspolitik styrs av politik, inte nationalekonomi – Förvånande med explosionen i internationell handel senaste 30 åren.

3 Att förstå handelsmönstret Handel uppstår då relativpriserna skiljer sig 1) Ricardo: Olika arbetsproduktivitet. – Klassisk version (konstant) vs modern version (avtagande). – Komparativ fördel där arbetare relativt sett mest produktiva. 2) Heckscher-Ohlin: Olika överflöd och intensitet avgör. – Komparativ fördel i det som kräver relativt mycket av den produktionsfaktor som landet har relativt mycket av. 3) Handelspolitik: Tariffer, importkvoter, exportstöd. 4) Krugman: Skalekonomi och differentierade varor gör att lika länder vinner på stor gemensam marknad. – Ericsson säljer enkel mobil i Sverige och Finland till kunder som vill ha nånting enkelt; Nokia säljer en avancerad mobil i Sverige och Finland till kunder som vill ha sånt. Stor produktion ger lägre pris.

4 Effekten av frihandel Skiftar produktion, konsumtion och välfärd  Handel leder till att relativpriserna konvergerar. – Transportkostnader kan göra att prisskillnader består: Tänk cement och hårklippning.  Nya priser skiftar om produktion och konsumtion i landet. – Producerar mer av exportvaran, mindre av importvaran. – Konsumerar mindre av exportvaran, mer av importvaran. – Ökad specialisering: Var och en gör det man är relativt sett bäst på, vilket ökar produktionen och inkomsten i världen och därmed ökar våra möjligheter att konsumera totalt sett i landet.  Men vinner verkligen alla? – Ricardo: Jo, alla vinner. – Heckscher-Ohlin och SS: Vinnare och förlorare

5 Om relativpriset ändras...?... så ändras produktion, konsumtion, handel, välfärd!  Tillväxt: Balanserad vs snedvriden. – Ändrad arbetsproduktivitet – Ändrade resurser: Hittar olja, erövrar land, ökad invandring, större kapital (ökat sparande), ökat humankapital (bättre skola), teknologi.  Ändrad handelspolitik – Tariffer, importkvoter, exportsubventioner, icke-tariffära handelshinder.  Om små länder förändras så kan du ignorera effekterna på omvärlden (ty vad landet gör ”känns” inte), men om stora länder förändras så påverkas relativpriset i världen vilket påverkar omvärldens produktion, konsumtion och välfärd.

6 Kan vi begränsa importen? Protektionistisk handelspolitik  Använd tariffer och importkvoter. – Har identiska effekter (vid auktion för licenserna) – Höjer alltid det inhemska priset – Ändrar produktion, konsumtion och välfärd i landet. – Kan sänka priset i världen (stort land), vilket ändrar produktion, konsumtion och välfärd i omvärlden.

7 1) Stort land kan gynnas genom bättre terms-of-trade. 2) Externaliteter: Utgångsläget är inte effektivt. – Kan ge extra nytta nu (stolthet, utebliven kostnad för omstrukturering, nationell säkerhet, glädje över att kläderna inte tillverkas i hemska fabriker av fattiga barn i utlandet). – Kan ge extra nytta i framtiden (barndomsargumentet). – Produktionen drabbar miljön. – Men svårt att mäta externa effekter + specivitetsregeln – Kan ge viktiga skatteintäkter (developing government argument).  Protektionism ty de som drabbas av frihandel är färre och bättre organiserade än de som gynnas. Bör vi begränsa importen? Argument för och emot protektionism

8 Kan och bör vi utvidga exporten? Exportorienterad handelspolitik  Exportsubventioner – Trycker upp priset i Finland – Ändrar produktionsmönstret i Finland – Ökar handeln med omvärlden – Minskar välfärden i Finland – Omfördelar välfärd inom Finland – Ett stort land kan ändra priset i utlandet – vilket påverkar deras produktion, konsumtion och välfärd. – Ger sämre terms-of-trade – Men positiva externaliteter (svåra att mäta!)? – Men strategisk handelspolitik (upptrappning?)

9 Handelspolitik i utvecklingsländer Ja eller nej till globalisering?  Importsubstitution: Bli som Finland bakom importskydd. – Barndomsargumentet: Stöd vs kritik – Externaliteter: Svåra att mäta! – Afrika och Sydamerika: Katastrof 1950-1980  Exportorienterad handelspolitik: – Kör enligt läroboken – Tveksamt om specifik handelspolitik behövs – Asien: Tillväxtmirakel under efterkrigstiden. – Allt fler har nu accepterat globaliseringen.

10 Handelspolitik i rika länder Diskriminerande frihandel  Att underlätta handel: Frihandelsområde och tullunion. – Inte säkert att det höjer välfärden: Handelsskapande effekt vs handelsomfördelande effekt. – WTO pushar för multilaterala frihandelsavtal som gäller alla.  Att försvåra handel: Embargon mot export. – Ger högre pris i drabbade landet. – Drabbar båda parter – men gynnar tredje part. – Störst chans att lyckas om stort land går på liten demokrati i vara som landet desperat behöver


Ladda ner ppt "Internationell ekonomi, hösten 2013, Jonas Lagerström Att förstå handelsmönstret i världen Handelspolitik och dess effekter."

Liknande presentationer


Google-annonser