Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet."— Presentationens avskrift:

1

2 Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet

3 03… Nya landsomfattande skogliga konsekvensanalyser

4 –Skogens möjligheter om skogsskötsel och miljöhänsyn under 1990-talets mitt, konsekvensberäknas i 100 år. Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet ”90-talets skogsbruk”

5 Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet Sammanfattningsvis …: –Vi har ett gott skogstillstånd –…som vi har nytta av långt in i framtiden! –Vi har en fortsatt hög tillväxt…även med ett traditionellt brukningssätt –Vi har en fortsatt hög möjlig avverkning, 81-86 miljoner m3sk per år och på sikt 90 miljoner m3sk men … –Importen minskar –Råvarubehoven ökar Resultat då?...

6 Räcker skogen till? Nuvarande industribehov (produktion) Miljömål - levande skogar (bevarande) Miljömål - begränsad klimatpåverkan (produktion) Annan markanvändning

7 Dessutom… Kan skogens produktion av förnybar råvara öka genom –Ökad efterfrågan som leder till ökade priser –Utvecklade skogsskötselsystem –Differentierat skogsbruk –Effektivare naturvård

8 Utgångspunkt Skogens skötsel styrs av ekonomiskt betingade val mellan olika politiskt och biologiskt möjliga åtgärdsalternativ Priset på råvara har betydelse

9

10 Näring, bladyta & produktion

11

12 Bonitet, ”naturgiven produktionsförmåga”Aktuell medeltillväxtProduktionspotential för gran Data från Bergh, J., Linder, S. and Bergström, J. 2003. Potential production of Norway spruce in Sweden. In press. Bonitet, produktion, potential

13 Alltså….. Vi har gott om skog På kort sikt minskar det möjliga utbudet av råvara till följd av naturvårdsavsättningar Det går att öka avverkningsnivån med dagens skogsbruk, åtminstone på sikt Det går att höja skogens produktion betydligt

14 Hur använder vi skogsråvaran bäst? Skogens skötsel styrs av ekonomiskt betingade val mellan olika politiskt och biologiskt möjliga åtgärdsalternativ Skogen räcker till det vi vill –Dvs det politiken, marknaden och skogsägaren vill –Det är inte skogsmarkens biologiska produktionspotential som sätter begränsningarna


Ladda ner ppt "Skogliga konsekvensanalyser Skogens möjligheter på 2000- talet."

Liknande presentationer


Google-annonser