Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GC- digitalisering Med Benley Redline. Status Ny manual WikiRegis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GC- digitalisering Med Benley Redline. Status Ny manual WikiRegis."— Presentationens avskrift:

1 GC- digitalisering Med Benley Redline

2 Status Ny manual WikiRegis

3 Struktur GC- digitalisering Astando Elisabeth Dawidsson Beställare REGIS Digitalisering Krister Surell Förberedande arbete Efterarbete Olle Knihs RL Verktyg, kontroll LV 1. Granskning 2. Granskning 3. Laddning Ortofoto mm Avtal med specifikationer E-adept Reseplanerare

4 Digitalisering Kontroll Redigering I vissa uppdrag tillkommer även Namnsättning Adressknytning Generella arbetsmoment för REGIS

5 Specifikt arbetsflöde vid digitalsiering Öppna det tilldelade området Anslut befintligt vägnät Anslut baskarta och ortofoto Granska bakgrundsmaterialet och lär känna området Ortofoton Primärkarta Annat Digitalisera noggrant och metodiskt. Kvalitet framför kvantitet. Använd externa källor för att lösa svårigheter Eniro, hitta, Google Maps Använd osäkerhetsflaggan om du är osäker på sträckning, konstruktion eller trafikslag. Gå över området visuellt för att hitta missade områden Kör felkontroller ett flertal gånger, tills alla visar 0 fel. Jola/tojo Intern och extern granskning Operatör 1. Digitalisering 3. Editering 2. Kontroll

6 Specifikt arbetsflöde vid digitalsiering Öppna det tilldelade området Anslut befintligt vägnät Anslut baskarta och ortofoto Granska bakgrundsmaterialet och lär känna området Ortofoton Primärkarta Annat Digitalisera noggrant och metodiskt. Kvalitet framför kvantitet. Använd externa källor för att lösa svårigheter Eniro, hitta, Google Maps Använd osäkerhetsflaggan om du är osäker på sträckning, konstruktion eller trafikslag. Gå över området visuellt för att hitta missade områden Kör felkontroller ett flertal gånger, tills alla visar 0 fel. Jola/tojo Intern och extern granskning Operatör 1. Digitalisering 3. Editering 2. Kontroll

7 Syfte Skapa ett så korrekt nät som möjligt Noggranna Metodiska Kvalité istället för kvantitet

8 Digitalisering Osäker efter att använt eniro och hitta? Använd kvalitetstaggen. Detta attribut tillsammans med anteckningslagret används som granskningsstöd hos kommunen.

9 Digitalisering förenkla så långt som möjligt: Slå samman väglänkar så att de går mellan två korsningar. Det finns undantag men vanligtvis bör det bara finnas en väglänk mellan två korsningar om de har samma länkegenskaper (attribut, företeelser).

10 Här har jag digitaliserat en GC-väg och brutit länk innan korsning istället för att låta länken gå hela vägen mellan korsningarna. Dessa element skall redigeras och slåss samman. Exempel

11 Använd editeringsfunktionen för att slå samman länk1 och länk2 till en länk som sträcker sig mellan de två korsningarna. (Editeringsfunktionerna kommer att presenteras utförligt under morgondagen.) Exempel

12 Digitalisering Minnesanteckningar för eget stöd och som ett verktyg till informationsöverföring: Använd anteckningslagret och Redlining funktionerna (Task Navigation>Redlining och Redlining- DWG) för att markera t.ex. problemområden och osäkra digitaliseringslänkar, kort kommentar som minnesanteckning.

13 Digitalisering Samtidigt med digitalisering av GC nät skall ni granska det aktuella cykelnätet och markera på anteckningslagret vid felaktigheter och grova förenklingar. Blå färg (samma som det befintliga cykelnätet) skall användas Gul färg för osäkerheter i digitalisering av GC-nät.

14 Anteckningslagret Aktivera lagret under lagerhanteraren (LevelDisplay). Använd skriv- och ritfunktionerna under paletten >Redlining>

15 Exempel

16

17 Redlining-placera text Det förvalda värdet för texten är i mm verklig skala (3,6,10 mm), vilket blir väldigt litet på kartan i den skalan som vi arbetar i. Använd > Fitted>, då kan ni markera 1 gång var texten ska fästas mot anteckningslagret och sedan flytta markören, texten följer då med och förstoras. Klicka en gång till när texten är läsbar i den skalan ni arbetar i. Eller, ändra förvalda värden genom att ändra textstorleken under Klicka här för att ändra textformat Välj textstorlek och vilken placeringsmetod som skall användas. Välj om ni använder de förvalda värdena.

18 Text styles dialogen Klicka på symbolen (förstoringsglas) för att aktivera dialogen för Text Styles Välj vilken stil du vill redigera, (large, medium, small) i hanteringsfönstret till vänster. Ändra storlek genom att göra värdet 1000 gånger större 0.006  6.000. Låssymbolen till höger om höjd/bredd (Height/Width) beskriver att höjd/bredd förhållandet är aktivt. Det vill säga, om ni ändrar höjd kommer bredd att föja med automatiskt.

19 Redigera Text styles Förhållandet mellan höjd/bredd är i detta fallet avaktiverat. Det vill säga, du kan förändra förhållandet mellan höjd och bredd. Detta är inte att föredra, se till att både höjd och bredd har samma värde.

20 Snappning Använd Keypoint Varför? Genererar alltid brytpunkter Inge risk för att skapa fel i filen så som korta länkar, glap mm Och…

21 Dags att gå över till Superdigg (Palett GC Digitalisering) Varför byta från digitalisering via digitaliserings- dialogen till Superdiggverktyget (Skapa utbredningslänk)? Därför att funktionen genererar mindre fel. Fördelar + automatiskt snappning, länkbrytning och avbrottstaggar Nackdelar - Den automatisk digitaliseringens funktionen finns inte i dagsläget

22 Dialogboxen Här ska stå vilken operatör som digitaliserar Du ska välja kvalitetstagg, eller Beroende på länkens beskaffenhet skall olika attribut sättas. Vid digitalisering med superdigg verktyget sätts dessa automatiskt Trafikslag, Se vidare GC-konstruktion GC- konstruktion, till alla GC-konstruktioner finns det förvalda trafikslag kopplade Vissa GC konstruktioner, t.ex. trappor skall markeras med riktning Attribut

23 Skapa utbredningslänk

24 Skapa väglänk från vägkant

25 Kopiera element

26 Ta bort länk

27 Digitaliseringsregler Se regeldokument


Ladda ner ppt "GC- digitalisering Med Benley Redline. Status Ny manual WikiRegis."

Liknande presentationer


Google-annonser