Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät Värnamo GK1 Medlemsenkät Värnamo GK September 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät Värnamo GK1 Medlemsenkät Värnamo GK September 2006."— Presentationens avskrift:

1 Enkät Värnamo GK1 Medlemsenkät Värnamo GK September 2006

2 Enkät Värnamo GK2 Enkäten Medlemsenkäten genomfördes under september och början av oktober 2006 Enkätfrågorna togs fram av en grupp inom klubben på uppdrag av styrelsen Syftet är att få ett beslutsunderlag för klubbens fortsatta utveckling

3 Enkät Värnamo GK3 Områden ingående i enkäten Spelet Banan Klubbhus Klubbliv Träningsmöjligheter Restaurang/kiosk Organisation Information

4 Enkät Värnamo GK4 Vilka har besvarat enkäten Klubben har ca 1400 medlemmar, fördelat på  54 flickor  102 pojkar  402 kvinnor  813 män Enkäten besvarades av 338 medlemmar fördelat på  3 flickor  10 pojkar  68 kvinnor  257 män

5 Enkät Värnamo GK5 Vilka slutsatser kan dras m h t deltagandet? 23 % av medlemmarna svarat  4 % av flickorna  6 % av pojkarna  16 % av kvinnorna  32 % av männen

6 Enkät Värnamo GK6 Vilka svarade?

7 Enkät Värnamo GK7 Åldersfördelning för de som svarade

8 Enkät Värnamo GK8 Hur ofta spelas det golf?

9 Enkät Värnamo GK9 Klubbengagemang

10 Enkät Värnamo GK10 Klubbengagemang 150 Nej 44% 70 Blankt 21% 119 Ja 35%

11 Enkät Värnamo GK11 Vad tycks? 1-6 Banan 4,0 Klubbhuset 4,1 Klubblivet 3,4 Träningsmöjligheter 3,5 Restaurangen 4,0 Kiosken 4,2 Organisationen 3,6 Information 3,8 Mittbetyg 3,5 Medelvärde 3,8

12 Enkät Värnamo GK12 Klubbhuset

13 Enkät Värnamo GK13 Prioritering Klubbhuset Ingen prioritet Hög prioritet

14 Enkät Värnamo GK14 Klubbliv

15 Enkät Värnamo GK15 Förändra Klubbliv Ingen prioritet Hög prioritet

16 Enkät Värnamo GK16 Träningsmöjligheter

17 Enkät Värnamo GK17 Tränar ofta Hur ofta puttinggreen? Hur ofta 2-9-området? Aldrig Mycket ofta Mycket ofta Mycket ofta Låg prioritet Mycket hög prioritet

18 Enkät Värnamo GK18

19 Enkät Värnamo GK19 Säsongen är 150 dagar. De som svarat genererar lektioner 2-3 ggr per dag!

20 Enkät Värnamo GK20 Tillgång till Pro Säsongen är 150 dagar. De som svarat tar lektion 2-3 ggr per dag!

21 Enkät Värnamo GK21 Tillgång till Pro Säsongen är ca 150 dagar. De som svarat tar lektion 2-3 ggr per dag! Tog de som tycker ”Bra att Pro finns”, en lektion i månaden höll Pro 5-6 lektioner per dag!

22 Enkät Värnamo GK22 Restaurangen Allmänt 4,0 Öppethållande 4,3 Meny 3,8 Service 4,2 Sortiment 3,8 Hälsosamt 3,5 Juniormeny3,3 3,8

23 Enkät Värnamo GK23 Restaurangen Allmänt 4,0 3,4 Öppethållande 4,3 2,6 Meny 3,8 3,2 Service 4,2 2,7 Sortiment 3,8 3,1 Hälsosamt 3,5 3,0 Juniormeny3,3 2,6 Förändring Prioritet 3,82,9

24 Enkät Värnamo GK24 Kiosken Allmänt 4,2 Öppethållande 3,5 Service 4,3 Sortiment 4,1 Samarbete rest. 3,5 Hälsosamt 3,4 3,8

25 Enkät Värnamo GK25 Kiosken Allmänt 4,2 2,9 Öppethållande 3,5 3,3 Service 4,3 2,6 Sortiment 4,1 2,9 Samarbete rest. 3,5 2,9 Hälsosamt 3,4 2,7 Förändring Prioritet 3,82,9

26 Enkät Värnamo GK26 Klubbens organisation

27 Enkät Värnamo GK27 Kansli

28 Enkät Värnamo GK28 29%43%28%

29 Enkät Värnamo GK29 Fördela kostnader över tid? 35% 46%19%

30 Enkät Värnamo GK30

31 Enkät Värnamo GK31 Styrelsen

32 Enkät Värnamo GK32 Banan?

33 Enkät Värnamo GK33 Banan i detalj Kvalitet hål 1-184,0 Skötsel hål 1-184,0 Tillgänglighet 1-184,4 Kvalitet 19-274,0 Skötsel 19-274,1 Tillgänglighet 19-275,2

34 Enkät Värnamo GK34 Banan i detalj Prioriteringar Förändring/förbättring4,6 Greener hål 1-184,8 Dränering hål 1-184,6

35 Enkät Värnamo GK35 Topp 6! Tillgänglighet 19-27 5,2 Kansli, kvalitet 4,3 Restaurang, öppet 4,3 Kiosk, service 4,3 Kiosken 4,2 Restaurang, service 4,2

36 Enkät Värnamo GK36 Vad kan bli bättre? Restaurang, juniormeny 3,3 Träningsområde 2-9 3,4 Kiosk, hälsokost 3,4 Klubblivet 3,4 Kiosk, öppettid 3,5 Restaurang, hälsokost 3,5 Restaurang – kiosk 3,5 Styrelsen, kvalitet 3,6 Styrelsen, tillgänglighet 3,6

37 Enkät Värnamo GK37 Lägst prioriterat Kiosk, service 2,1 Restaurang, öppet 2,6 Restaurang, juniormeny 2,6 Restaurang, service 2,7 Kiosk, sortiment 2,9 Kiosk 2,9 Restaurang-Kiosk 2,9 Putting green 3,1

38 Enkät Värnamo GK38 Högst prioriterat Greener gamla banan 4,8 Dränering gamla banan 4,6 Banan 4,6 Träningsmöjligheter 4,0

39 Enkät Värnamo GK39 Vad tycks? 1-6 Banan 4,0 Klubbhuset 4,1 Klubblivet 3,4 Träningsmöjligheter 3,5 Restaurangen 4,0 Kiosken 4,2 Organisationen 3,6 Information 3,8 Mittbetyg 3,5 Medelvärde 3,8


Ladda ner ppt "Enkät Värnamo GK1 Medlemsenkät Värnamo GK September 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser