Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Harry Potters ursprung

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Harry Potters ursprung"— Presentationens avskrift:

1 Harry Potters ursprung
FD Maria Lassén-Seger

2 Vad är fantasy? Vad är skillnaden mellan… fantasy och saga?
fantasy och science fiction? fantasy för barn och vuxna? ”seriös” fantasy (”kvalitetsfantasy”) och ren underhållningsfantasy?

3 Vad är fantasy…forts. Är fantasy eskapism?
Vilket är fantasyns hemland? ETA Hoffman ”Nussknacker und Mausekönig” (1816) England Hur lång är fantasy-traditionen? Är fantasy en genre?

4 Fantasylitteraturens typiska motiv
Fantaseme = motiv typiska (unika) för fantasy Rummet sluten värld (”high”/”heroic” fantasy) sekundär värld eller mytisk värld öppen värld implicerad värld (”low”/”domestic”/”comic” fantasy

5 Fantasylitteraturens typiska motiv forts.
Tiden Magiska/övernaturliga varelser, föremål och händelser Förflyttningen mellan världar eller i tid Magiska varelser, föremål eller händelser i primära världen Det främmande barnet Småfolksvärldar Fantasy är till sin karaktär allålderslitteratur

6 Motiv som förekommer i fantasy och i andra genrer
Kampen mellan gott och ont Sökande efter personer eller föremål

7 Edit Nesbits ”magiska kod”
Magin förklaras aldrig Magin är begränsad Den primära tiden står stilla medan man reser Man kan inte påverka historiens gång Vuxna märker inte följder av magin Barn förstår språket vart än de reser

8 Fem barn hittar ett troll
Five Children and It (1902) Bokens tid och miljö Huvudpersonerna Den magiska medhjälparen Önskningarna

9 Bilbo The Hobbit (1937) Saga eller fantasy? Bokens tid och rum
Kollektiv eller individuell huvudperson? Fadersgestalten Gandalf Kampen mellan gott och ont Ringens betydelse Tolkiens inflytande på senare fantasy

10 Häxan och lejonet The Lion, The Witch and the Wardrobe (1950)
Bokens tid och rum Landet Narnia Huvudpersonerna Kallelse Aslan Häxan Kampen Bokens intertexter Berättarrösten

11 There was a boy called Eustace Clarence Scrubb, and he
almost deserved it. His parents called him Eustace Clarence and masters called him Scrubb. I can't tell you how his friends spoke to him, for he had none. He didn't call his Father and Mother "Father" and "Mother," but Harold and Alberta. They were very up-to-date and advanced people. They were vegetarians, non-smokers and teetotalers and wore a special kind of underclothes. In their house There was very little furniture and very few clothes on beds and the windows were always open. Eustace Clarence liked animals, especially beetles, if they were dead and pinned on a card. He liked books if they were books of information and had pictures of grain elevators or of fat foreign children doing exercises in model schools. C.S. Lewis: The Voyage of the Dawntreader (1952)

12 Mio min Mio (1954) Huvudpersonen Miljö Hjältesagans formel Berättaren
Riddar Kato Slutet?

13 Jämför… Häxan och lejonet Kollektiv huvudperson Handlingsorienterad
Allvetande berättare Cirkulär resa Primärvärlden oviktig Lyckligt slut Absolut ondska Mio min Mio Individuell huvudpers Personorienterad Opålitlig jag-berättare Lineär resa Primärvärlden viktig Öppet slut Relativiserad ondska

14 Gruppresentation och diskussion av Harry Potter-artiklarna!
Diskutera Vad är skillnaden mellan en saga med manlig protagonist (Aladdin) och kvinnlig protagonist (Askungen) Håller sig HP-böckerna till det manliga eller kvinnliga sagomönstret? Kan HP-böckerna läsas som övergångsrit? Barnlitteraturens grundmönster upprepas i varje HP-bok. Tycker du att Harry blir mognare för varje bok eller är han en statisk figur? Prins Mio stannar i landet fjärran när hans prövning är över och i den sista Narnia-boken stannar barnen i Narnia. Var tror du J.K. Rowling lämnar sin hjälte i den sista boken? Gruppresentation och diskussion av Harry Potter-artiklarna!

15 Slutarbetet 4-5 sidor deadline om en månad 18.6!
skickas elektroniskt till välj en relevant bok för analys (rådfråga gärna mig) läs facklitteraturen!!! Hänvisa och diskutera. referera inte handlingen utan sträva till att skriva analytiskt följande moment bör diskuteras: 1) barnlitteraturens särart och begreppet barnlitteratur UTIFRÅN den valda texten 2) den analyserade textens litteraturhistoriska och sociala sammanhang, inkl. hur den avspeglar sin tids syn på barn och barnläsning 3) genretillhörighet 4) barnlitteraturens grundläggande mönster i relation till den analyserade texten 5) personskildring 6) berättarteknik 7) ev. intertexter ange tydliga referenser och källhänvisningar (minst 3 stycken!) Kontakta mig om du har frågor!

16 Den nordiska fantasytraditionen
Finlandssvensk saga och fantasy Stark sagotradition (Topelius ) Nonsens, fantasi, absurdism Konstsagans storhetstid = sagoskval Tidig fantasy- och nonsenstradition Margit von Willebrand-Hollmérus Filurer i päls (1934) Solveig von Schoulz Nalleresan (1944) 1945 Tove Jansson ( )

17 Den nordiska fantasytraditionen …forts.
Muminsviten : Småtrollen och den stora översvämningen (1945) Kometjakten (1946) / Kometen kommer (1968) Trollkarlens hatt (1948) Muminpappans bravader (1950) / Muminpappans memoarer (1968) Farlig midsommar (1954) Trollvinter (1957) Det osynliga barnet (1962) Pappan och havet (1965) Sent i november (1970)

18 Den nordiska fantasytraditionen…forts.
Farlig midsommar (1945) Trollvinter (1957) ambivalenta texter genre idyll? specifik finlandssvenskt? illustrationerna

19 Den nordiska fantasytraditionen…forts.
Tove Janssons barnbokssyn: ”Den lömska barnboksförfattaren” (1961) identifikation, självbesatthet, symboler eskapism barnboken som allegori/naivitetens kamouflage

20 Karaktärsskildring i barnlitteraturen
Kriterier för huvudperson titelperson person som introduceras först person som finns mest med fokaliserande person (genom vilken vi upplever händelserna) person som förändras eller utvecklas mest

21 Karaktärsskildring… forts.
Den typiska barnbokspersonen barnet, tonåringen det föräldralösa, övergivna barnet trickstern, skälmen, busungen antropomorfa djur levande leksaker övernaturliga väsen föremål

22 Karaktärsskildring… forts.
Kollektiv huvudperson identifikation/empati komplexitet (E.M. Forster Aspects of the novel, 1927) Komplexitet platta personer runda personer Utveckling och dynamik statiska personer dynamiska personer

23 Karaktärsskildring… forts.
Ytterligare binariteter stängda/öppna litterära personer som paradigm Litterära personers ontologiska status Mimetisk syn Semiotisk syn

24 Karaktärsskildring… forts.
Personskildring beskrivning berättarens kommentarer andra personers kommentarer handlingar reaktioner på händelser förhållande till andra personer direkt och indirekt tal inre gestaltning Showing or telling = Gestalta eller berätta

25 Karaktärsskildring i Harry Potter-böckerna?
Huvudperson? Typisk barnboksperson? Kollektiv huvudperson? Platta, runda, statiska, dynamiska? Stängda, öppna? Produkt av sin tid? Inflytande från Nesbit, Tolkien, Lewis? härmande eller kreativ?

26 Fantasytraditionen fram till Jones och Pullman
Postmodernismens kännetecken Gränserna mellan hög- och lågkultur kollapsar Berättelserna är inte linjärt konstruerade och koncists paketerade för att ge illusion av realism Genrer blandas och parodieras Läsaren provoceras och gäckas av texten ”Master narratives” existerar inte längre som norm Metafiktion

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Fantasytraditionen fram till Jones och Pullman
Postmodernismens kännetecken Gränserna mellan hög- och lågkultur kollapsar Berättelserna är inte linjärt konstruerade och koncists paketerade för att ge illusion av realism Genrer blandas och parodieras Läsaren provoceras och gäckas av texten ”Master narratives” existerar inte längre som norm Metafiktion Fantasylitteraturen i förändring

37 Fantasytraditionen fram till Jones och Pullman…forts.
Diana Wynne Jones: Det levande slottet / Howl’s Moving Castle (1986) bokens tid och rum huvudperson och berättarperspektiv uppdraget och kampen flickjaget slutet

38 Fantasytraditionen fram till Jones och Pullman… forts.
Philip Pullman: Guldkompassen / Northern Lights (1995) / The Golden Compass bokens tid och rum huvudperson och berättarperspektiv uppdraget och kampen barn och vuxna slutet kontroverser

39 Rowling vs Jones och Pullman
Harry Potter-böckerna två världar enkel huvudperson (”hjälte”) allvetande perspektiv vuxna svart-vita lyckligt slut? Jones och Pullman multipla världar komplexa huvudpersoner (naivt) barnperspektiv vuxna ambivalenta ambivalent slut

40 Berättarperspektiv Verklig författare
Implicit författare – Berättare – Narrat – Implicit läsare Verklig läsare Story – Discourse Fabel/intrig – Berättarteknik Vad? Hur?

41 Berättarperspektiv…forts.
Tredjepersonsberättelse allvetande berättare begränsad allvetande berättare objektiv (dramatisk) berättare introspektiv berättare Förstapersonsberättare = jag-berättare retrospektiv synvinkel simultan synvinkel

42 Berättarperspektiv…forts.
Vem talar? (berättarröst) Vem ser? (synvinkel, fokalisering) Vem talar: distans 1) Extradiegetisk (utomfiktional) berättare 2) Intradiegetisk (inomfiktional) berättare Vem talar: närvaro 3) Homodiegetisk berättare autodiegetisk berättare 4) Heterodiegetisk berättare metadiegetisk berättare

43 Berättarperspektiv…forts.
1+4 Extradiegetiska-heterodiegetisk = allvetande berättare 1+3 Extradiegetisk-homodiegetisk = retrospektiv berättare 2+4 Intradiegetisk-heterodiegetisk 2+3 Intradiegetisk-homodiegetisk

44 Berättarperspektiv…forts.
Synvinkeln Bokstavlig Överförd Vem ser: fokalisering Nollfokalisering Extern fokalisering Intern fokalisering

45 Harry Potter, den moderna psykologiska barnromanen och ungdomsboken
Maria Gripe: Elvis Karlsson berättarteknik barn och vuxna identitetssökande döden barnbok?

46 Harry Potter, den moderna psykologiska barnromanen och ungdomsboken…forts.
Katherine Paterson: Bron till Terabithia / Bridge to Terabithia (1977) berättarteknik en bok ”för att tala med barn om döden”? att vara annorlunda pojk- och flickskap barn och vuxna döden mognadsprocess

47 Harry Potter, den moderna psykologiska barnromanen och ungdomsboken…forts.
Peter Pohl: Janne, min vän (1985) genre tid och rum berättarteknik personskildring ”förklädd flicka”-motivet slutet

48 Harry Potter, den moderna psykologiska barnromanen och ungdomsboken…forts.
Melvin Burgess: Vild och vacker / Lady: My Life as a Bitch (2001) genre tid och rum berättarteknik personskildring barn och vuxna metamorfosen kontrovers? subversiv? slutet

49 Harry Potter, den moderna psykologiska barnromanen och ungdomsboken…forts.
J. K. Rowling: Harry Potter-böckerna tid och rum huvudperson och karaktärisering berättarperspektiv barn och vuxna socialt och politiskt budskap, kontroverser? marknadsföring läsare och tilltal

50 Litterär kompetens är att…
placera böckerna i relevanta sociala, kulturella och litterära sammanhang känna igen litterära konventioner, t.ex. fiktionalitet och de litterära personernas ontologiska status känna igen genrekonventioner förstå temporalitet och kausalitet som berättelsens oumbärliga komponenter skilja mellan fabeln/intrigen (vad som berättas) och berättartekniken (hur det berättas) förstå bildspråk, ironi och andra avancerade sätt att använda språket kunna identifiera intertextuella sammanhang

51 Lissa Paul: Reading otherways (1998)
whose story is this? who is the reader? when and where was the reading produced? who is named? who is not? who is on top? who gets punished? who gets praised? who speaks? who is silenced? who acts? who is acted upon? who owns property? who is dependent? who looks? who is observed? who fights for honor? who suffers) how are value systems determined?

52 Vad är barnlitteraturen?
Didaktiska instruktioner från vuxna till barn? Vägledning för unga människor i viktiga livsfrågor? De vuxnas nostalgiska barndomsminnen? Publikanpassad underhållning? Ett forum för kommunikation mellan barn och vuxna? En konstform bland alla andra?

53 Slutdiskussion har din syn på barnlitteraturen ändrats under kursens gång? har din syn på Harry Potter-böckerna ändrats under kursens gång?

54 Slutarbetet 4-5 sidor deadline om en månad 18.6!
skickas elektroniskt till välj en relevant bok för analys (rådfråga gärna mig) läs facklitteraturen!!! Hänvisa och diskutera. referera inte handlingen utan sträva till att skriva analytiskt följande moment bör diskuteras: 1) barnlitteraturens särart och begreppet barnlitteratur UTIFRÅN den valda texten 2) den analyserade textens litteraturhistoriska och sociala sammanhang, inkl. hur den avspeglar sin tids syn på barn och barnläsning 3) genretillhörighet 4) barnlitteraturens grundläggande mönster i relation till den analyserade texten 5) personskildring 6) berättarteknik 7) ev. intertexter ange tydliga referenser och källhänvisningar (minst 3 stycken!) Kontakta mig om du har frågor!


Ladda ner ppt "Harry Potters ursprung"

Liknande presentationer


Google-annonser