Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB)"— Presentationens avskrift:

1 Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB)
Åke Örtqvist

2 Hur diffa mellan NLI/AB och pneumoni?
Svårt! Inga helt sensitiva/specifika symtom, eller symtomkombinationer Några dagars hosta + måttlig feber + öli = viral AB Akut hosta + hög feber/frossa + sputum + hållsmärta + tachypné + rassel/dämpning = pneumoni Men - allt däremellan???????

3 Finns det något sätt att komma närmare rätt diagnos?
Lungröntgen CRP?? - sannolikt den lab analys som (idag) kombinerar god tillgänglighet + snabbhet med hygglig sens/spec för att skilja mellan bronkit och pneumoni (CRP> mg/l) (Jokinen 1991, Melbye 1992 o 1994, Smith 1995, Hopstaken 2003)

4 Vilka symtom/fynd talar för pneumoni
Vilka symtom/fynd talar för pneumoni? (Hopstaken RM, Br J Gen Pract 2003; 53: 358) Inklusion: nedre luftvägsinfektion, 246 patienter, 32 (13%) rtg-pneumoni Prediktorer för pneumoni, multivariat analys: torr hosta, feber>38, diarré och förhöjd CRP (SR) Bäst var CRP Låg risk: < 2 av torr hosta, feber,diarré och CRP< PV 97% /193 antibiotikabeh skulle undvikits med < 2,5% risk att missa en pneumoni

5 Vilka symtom/fynd talar för pneumoni
Vilka symtom/fynd talar för pneumoni? (Hopstaken RM, Br J Gen Pract 2003; 53: 358) Klassiska pneumonisymtom, andningsfrekvens, fokala fynd vid lungundersökning eller läkarens “pneumonidiagnos” var enligt “modellen” inte signifikant assoc med pneumoni! Men, endast 32 pneumonipat låg statistisk styrka = stor risk för betafel! Mest specifika symtom/fynd (>90%); Dämpning (100%), auskultationsfynd, frossa, AF>20 Mest sensitiva symtom/fynd; Förvirring (37%), kort hostanamnes <2d (36%) “Klassiska” symtom/fynd måste också beaktas!

6 Antibiotika - eller?? Fall årig kvinna - icke rökare, tid frisk - ”sambo”, inga barn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi” - status ua Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

7 Antibiotika - eller?? Fall årig kvinna - icke rökare, tid frisk - ”sambo”, 3 barn 1-6 år som går på dagis - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - barnen varit ”friska” senaste veckorna - status ua Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

8 Antibiotika - eller?? Fall årig man - rökare, tid frisk - gift, 3 vuxna barn, inga barnbarn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi” - status ua Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

9 Antibiotika - eller?? Fall årig kvinna, icke rökare, tid frisk, inga barn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi”, status ua Antibiotika eller ej om CRP är; A) ? B) 110 ? C) 250 ?

10 Antibiotika - eller?? Fall årig kvinna, icke rökare, tid frisk, 3 förskolebarn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - status ua Antibiotika eller ej om CRP är; A) ? B) 110 ? C) 250 ?

11 Antibiotika - eller?? Fall årig man, rökare, tid frisk - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi”, status ua Antibiotika eller ej om CRP är; A) ? B) 110 ? C) 250 ?

12 Förslag till algoritm vid handläggning av NLI/AB

13 Algoritmen i daglig praxis - styrkor och svagheter
”Fyrkantigt” - inget utrymme för klinisk blick Stor biologisk variation Sällan EBM Risk att missa pneumoni Minskar inte antibiotika-konsumtionen? + Beslutsstöd Enhetlighet I bästa fall EBM Minskad antibiotika-konsumtion?

14 Handläggning av NLI/AB
Kan man komma vidare? Testa en algoritm vetenskapligt?


Ladda ner ppt "Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB)"

Liknande presentationer


Google-annonser