Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB) Åke Örtqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB) Åke Örtqvist."— Presentationens avskrift:

1 Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB) Åke Örtqvist

2 Hur diffa mellan NLI/AB och pneumoni? l Svårt! l Inga helt sensitiva/specifika symtom, eller symtomkombinationer l Några dagars hosta + måttlig feber + öli = viral AB l Akut hosta + hög feber/frossa + sputum + hållsmärta + tachypné + rassel/dämpning = pneumoni l Men - allt däremellan???????

3 Finns det något sätt att komma närmare rätt diagnos? l Lungröntgen l CRP?? - sannolikt den lab analys som (idag) kombinerar god tillgänglighet + snabbhet med hygglig sens/spec för att skilja mellan bronkit och pneumoni (CRP> 50- 100mg/l) (Jokinen 1991, Melbye 1992 o 1994, Smith 1995, Hopstaken 2003)

4 Vilka symtom/fynd talar för pneumoni? (Hopstaken RM, Br J Gen Pract 2003; 53: 358) l Inklusion: nedre luftvägsinfektion, 246 patienter, 32 (13%) rtg-pneumoni l Prediktorer för pneumoni, multivariat analys: torr hosta, feber>38, diarré och förhöjd CRP (SR) l Bäst var CRP l Låg risk: < 2 av torr hosta, feber,diarré och CRP< 20 PV 97% 80/193 antibiotikabeh skulle undvikits med < 2,5% risk att missa en pneumoni

5 Vilka symtom/fynd talar för pneumoni? (Hopstaken RM, Br J Gen Pract 2003; 53: 358) l Klassiska pneumonisymtom, andningsfrekvens, fokala fynd vid lungundersökning eller läkarens “pneumonidiagnos” var enligt “modellen” inte signifikant assoc med pneumoni! l Men, endast 32 pneumonipat låg statistisk styrka = stor risk för betafel! l Mest specifika symtom/fynd (>90%); Dämpning (100%), auskultationsfynd, frossa, AF>20 l Mest sensitiva symtom/fynd; Förvirring (37%), kort hostanamnes <2d (36%) “Klassiska” symtom/fynd måste också beaktas!

6 Antibiotika - eller?? l Fall 1 - 25-årig kvinna - icke rökare, tid frisk - ”sambo”, inga barn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi” - status ua l Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

7 Antibiotika - eller?? l Fall 2 - 25-årig kvinna - icke rökare, tid frisk - ”sambo”, 3 barn 1-6 år som går på dagis - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - barnen varit ”friska” senaste veckorna - status ua l Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

8 Antibiotika - eller?? l Fall 3 - 70-årig man - rökare, tid frisk - gift, 3 vuxna barn, inga barnbarn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi” - status ua l Indicerat med antibiotika - ja eller nej?

9 Antibiotika - eller?? l Fall 1 - 25-årig kvinna, icke rökare, tid frisk, inga barn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi”, status ua l Antibiotika eller ej om CRP är; A) 22 ? B) 110 ? C) 250 ?

10 Antibiotika - eller?? l Fall 2 - 25-årig kvinna, icke rökare, tid frisk, 3 förskolebarn - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - status ua l Antibiotika eller ej om CRP är; A) 22 ? B) 110 ? C) 250 ?

11 Antibiotika - eller?? l Fall 3 - 70-årig man, rökare, tid frisk - 6 d hosta med öli - feber initialt 39 nu 37.5-38 - senaste dagarna lite gröna sputa - ont till vä i bröstet - ingen ”epidemiologi”, status ua l Antibiotika eller ej om CRP är; A) 22 ? B) 110 ? C) 250 ?

12 Förslag till algoritm vid handläggning av NLI/AB

13 Algoritmen i daglig praxis - styrkor och svagheter + l Beslutsstöd l Enhetlighet l I bästa fall EBM l Minskad antibiotika- konsumtion? - l ”Fyrkantigt” - inget utrymme för klinisk blick l Stor biologisk variation l Sällan EBM l Risk att missa pneumoni l Minskar inte antibiotika- konsumtionen?

14 Handläggning av NLI/AB l Kan man komma vidare? l Testa en algoritm vetenskapligt?


Ladda ner ppt "Nedre luftvägsinfektioner (NLI) / akut bronkit (AB) Åke Örtqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser