Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotika dosering Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotika dosering Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotika dosering Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

2 Pelle, 40 år, söker på vårdcentralen pga feber 39 o C, hosta samt huvudvärk sedan 3 dagar tillbaka. CRP visar 250 mg/L, SR=80 mm, LPK=15.8. I status hörs högersidiga basala rassel. Pneumokockpneumoni misstänks. Du skriver ut penicillin V men i vilken dos? Pat är normalviktig (ca 80 kg)

3

4

5

6 Antibiotika Bakterier Värden PHARMAKO- KINETIK PHARMAKO- DYNAMIK Immunförsvar Absorption Distribution Elimination Effekt av antibiotika i infektionshärden

7 Hur har man utvecklat doserings regimer tidigare? Helt farmakokinetiskt inriktat Oftast har man inte tagit hänsyn till protein bindningen Betraktat alla antibiotika som en klass T>MIC så länge som möjligt! Men- patienten vill väl bara ta antibiotika en el två ggr per dag! (enligt industrin)

8 Farmakokinetik Absorption Biotillgänglighet Distribution Serum koncentration Vävnadskoncentration Proteinbindning Elimination

9 Missförstånd 1 Höga vävnads- koncentrationer är lika med bättre antibakteriell effekt

10 Vad är en vävnad? Var finns bakterierna?

11

12 20% Extracellular fluid Cells

13 Huvudskaliga faktorer som bestämmer koncentrationen i hela vävnaden Antibiotikas penetration in i cellerna Volymen av interstitialvätskan vs totala vävnads volymen

14

15 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v. Mg/L Time (h)

16 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v. Mg/L Time (h)

17

18 Totala vävnadskoncentrationer Har en tveksam klinisk relevans eftersom de representerar en blandning av olika koncentrationer (extra/intracellulärt)

19      M  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Bacteria, such as Streptococcus pneumoniae, form in clusters in the interstitial space  -lactam antibiotics are located largely in the interstitial space Macrolide antibiotics accumulate largely inside cells Antibiotic penetration to the site of infection affects bacteriological efficacy M M

20 Vävnadspenetration Vävnadskoncentration/Serumkoncentration Missförstås oftast

21 Missförstånd 2 Den totala koncentrationen jämförs med bakteriens MIC värde

22 Protein binding Bound drug Bound drug Serum Tissue fluid Free (non protein bound) drug

23

24

25 Konklusion Den fria (ej proteinbundna) serum koncentrationen korrelerar väl till den koncentration som uppnås i vävnadsvätskan Det är denna koncentration som ska jämföras med bakteriens MIC värde

26 Farmakodynamik

27 Pharmacodynamic parameters MIC/MBC Time-killing curves Concentration dependent vs. non-concentration dependent killing

28 Pharmacodynamic parameters Postantibiotic effect (PAE) –In vitro –In vivo Postantibiotic sub-MIC effect (PA SME) –In vitro –In vivo

29 Minimal inhibitory concentration; MIC The amount of antibiotic which has to be added to a variety of different microorganisms in order to produce a publication in a scientific journal

30

31

32 Koncentrations beroende avdödning vs.tidsberoende avdödning

33 Tidsberoende avdödning av penicillin på streptokocker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03691215182124 h log10 cfu/ml 2xMIC 4xMIC 8xMIC 16xMIC 64xMIC Control

34 Koncentrationsberoende avdödning killing av moxifloxacin på S. pneumoniae 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03691215182124 h log10 cfu/ml 2xMIC 4xMIC 8xMIC 16xMIX 32xMIC Control

35 Koncentrations beroende avdödning vs.tidsberoende avdödning Generellt ß-laktam och glycopeptid antibiotika; tidsberoende avdödning Quinoloner and aminoglykosider; koncentrations beroende avdödning Makrolider är i allmänhet bakteriostatiska

36 The postantibiotic effect in vitro

37

38

39 The concentrations of amoxicillin

40 S. pneumoniae with a MIC of 1 mg/L

41 S. pneumoniae with a MIC of 2 mg/L

42 S. pneumoniae with a MIC of 4 mg/L

43 Intergration between pharmacokinetics/ pharmacodynamics (PK/PD)

44 Log konc Tim MIC Cmax T>MIC AUC= Ytan under konc. kurvan PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC T>MIC

45 ß-laktam antibiotika Effekten beroende på T>MIC

46 Craig 1999

47 Eradication of respiratory tract pathogens in relation to the time that serum conc.stays above MIC

48 Tympanocentesis Culture Days of treatment 14–51017 ‘Double Tap’ study: methodology

49 Relationship Between Time Above MIC 90 and Bacteriologic Cure for S. pneumoniae (pink) & H. influenzae (blue)

50 Treatment and outcome of S. aureus bacteremia: A prospective study of 278 cases A.G.Jensen et.al. Arch Intern Med, 2002, 162: 25-32. + Risk factor Died/total,% - Risk factor Died/total,% Univariate P Focus not eradicated 42/125 34% 4/61 7% 7.2 <0.001 Septic shock 18/38 47% 28/148 19% 3.9 0.001 Diclox daily dose < 4g 40/142 28% 6/44 14% 2.5 0.07 Age > 60 y 32/96 33% 14/90 16% 2.7 0.006

51 T>MIC för Kåvepenin vid olika doseringar 1g ger Cmax =10 mg/l, proteinbindning=80%, dvs 2mg/l fritt. MIC=0.03 för S. pyogenes och S. pneumoniae MIC=0.03 mg/LMIC=0.5 mg/L T>MIC=25% vid dosering 1g x 28 % T>MIC= 29% vid dosering 2g x 212.5 % T>MIC=38% vid dosering 1gx312.5% T>MIC=44% vid dosering 2gx318.7 % T>MIC=50% vid dosering 1gx416.6%

52 T>MIC för Heracillin vid olika doseringar. MIC=0.125 mg/l för S. aureus T1/2= 1.5 tim 500 mg ger Cmax på 10-25 mg/l. Proteinbindning=95% dvs 0.5-1.25 mg/l fritt 01 1.50.5 30.125 T>MIC=38% vid dosering 500 mg x 3 T>MIC=29% vid dosering 0.75g x 2 T>MIC= 43% vid dosering 750 mg x 3 T>MIC=56% vid dosering 1g x 3

53 Amoxicillin Cmax på 8 mg/l efter 500 mg och 14 mg/l efter 750 mg. Proteinbindning=20%, halveringstid=60 min. MIC för H. influenzae=0.25 mg/l och 1 mg/l. MIC=0.25MIC=1 750 mg x 2 =T>MIC 45% T>MIC=28% 500 mg x 3 =T>MIC=63% T>MIC=31%

54 Rekommenderade doser I Sverige doseras penicillin V traditionellt två gånger om dagen. Med tanke på den korta halveringstiden och att det är T>MIC som styr effekten bör dock preparatet doseras minst tre gånger per dygn i alla fall i det initiala skedet av sjukdomen (ex. så länge barnen är hemma från daghem/skola). Vid allvarliga infektioner, t.ex. erysipelas och pneumokockpneumoni, bör tre- dosering alltid användas. De använda doserna 12.5 mg/kg x 2-3 till 1g x 2-3 vid streptokockinfektion och 25 mg/kg x 2-3 upp till 2gx2-3 vid sinuit och otit, ger i flertalet fall önskat resultat.

55 Antibiotika beroende av T>MIC Penicilliner Cefalosporiner Carbapenemer Monobaktamer Makrolider Klindamycin Oxazolidinoner

56 Aminoglycosides and quinolones AUC/MIC or Peak/MIC NB: high correlation between AUC and Peak concentration for all antibiotics

57 Craig 1999

58

59 Relationship Between 24-Hr AUC/MIC and Efficacy of Ciprofloxacin in 64 Patients with Serious Bacterial Infections

60 Ciprofloxacin Cmax = 2.4 mg/l och Cmin= 0.3 mg/l vid dosen 500 mg, Cmax= 4.3 mg/l och Cmin= 0.5 mg/l efter 12 tim vid dosen 750 mg. Cmax=5.4 mg/l och Cmin= 0.7 mg/l vid dosen 1000 mg Halveringstid= 4 tim, Proteinbindning= 30%. P. aeruginosa MIC=0.5 mg/l AUC/MIC (total) 500 mg x 2= 48 (MIC=0.5) 400 mg x 3 iv= 72 750 mg x 2= 88 1000 mg x 2=109

61 Levofloxacin Cmax = 5 mg/l vid dosen 500 mg. Cmin 24 tim=1 mg/l Halveringstid= 7 tim, Proteinbindning= 30%. AUC=40.5 MIC för S. pneumoniae= 1-2 mg/L AUC/MIC= 20!

62 Antibiotika beroende på AUC/MIC eller peak/MIC Kinoloner Aminoglykosider Azitromycin time-dependent killing+ Tetracykliner Vancomycin lång PAE (PA SME) Ketolider Streptograminer Glykocylcykliner


Ladda ner ppt "Antibiotika dosering Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser