Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö
Antibiotika dosering Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

2 Pelle, 40 år, söker på vårdcentralen pga feber 39oC,
hosta samt huvudvärk sedan 3 dagar tillbaka. CRP visar 250 mg/L, SR=80 mm, LPK=15.8. I status hörs högersidiga basala rassel. Pneumokockpneumoni misstänks. Du skriver ut penicillin V men i vilken dos? Pat är normalviktig (ca 80 kg) Dra fallet, fråga Inga vilka 2 alternativ som ges för svar med röd-grön lapp. (1gx3 eller 2gx2?)

3

4

5

6 Antibiotika Bakterier
Värden PHARMAKO- KINETIK Immunförsvar Absorption Distribution Elimination Antibiotika Bakterier PHARMAKO- DYNAMIK Effekt av antibiotika i infektionshärden

7 Hur har man utvecklat doserings regimer tidigare?
Helt farmakokinetiskt inriktat Oftast har man inte tagit hänsyn till protein bindningen Betraktat alla antibiotika som en klass T>MIC så länge som möjligt! Men- patienten vill väl bara ta antibiotika en el två ggr per dag! (enligt industrin)

8 Farmakokinetik Absorption Biotillgänglighet Distribution
Serum koncentration Vävnadskoncentration Proteinbindning Elimination

9 Missförstånd 1 Höga vävnads-koncentrationer är lika med bättre antibakteriell effekt

10 Vad är en vävnad? Var finns bakterierna?

11

12 Extracellular fluid 20% Cells

13 Huvudskaliga faktorer som bestämmer koncentrationen i hela vävnaden
Antibiotikas penetration in i cellerna Volymen av interstitialvätskan vs totala vävnads volymen

14

15 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v.
Mg/L Time (h)

16 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v.
Mg/L Time (h)

17

18 Totala vävnadskoncentrationer
Har en tveksam klinisk relevans eftersom de representerar en blandning av olika koncentrationer (extra/intracellulärt)

19 Antibiotic penetration to the site of infection affects bacteriological efficacy
M M M M M M M b M M M M M M M M M M Bacteria, such as Streptococcus pneumoniae, form in clusters in the interstitial space b b b b M M b b-lactam antibiotics are located largely in the interstitial space M M M M M M M Macrolide antibiotics accumulate largely inside cells

20 Vävnadspenetration Vävnadskoncentration/Serumkoncentration
Missförstås oftast

21 Missförstånd 2 Den totala koncentrationen jämförs med bakteriens MIC värde

22 Protein binding Serum Tissue fluid Bound drug Bound drug
Free (non protein bound) drug

23

24

25 Konklusion Den fria (ej proteinbundna) serum koncentrationen korrelerar väl till den koncentration som uppnås i vävnadsvätskan Det är denna koncentration som ska jämföras med bakteriens MIC värde

26 Farmakodynamik

27 Pharmacodynamic parameters
MIC/MBC Time-killing curves Concentration dependent vs. non-concentration dependent killing

28 Pharmacodynamic parameters
Postantibiotic effect (PAE) In vitro In vivo Postantibiotic sub-MIC effect (PA SME)

29 Minimal inhibitory concentration; MIC
The amount of antibiotic which has to be added to a variety of different microorganisms in order to produce a publication in a scientific journal

30

31

32 Koncentrations beroende avdödning vs.tidsberoende avdödning

33 Tidsberoende avdödning av penicillin på streptokocker
10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC log10 cfu/ml 16xMIC 5 64xMIC Control 4 3 2 1 3 6 9 12 15 18 21 24 h

34 Koncentrationsberoende avdödning killing av moxifloxacin på S
Koncentrationsberoende avdödning killing av moxifloxacin på S. pneumoniae 10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC 16xMIX 32xMIC log10 cfu/ml 5 Control 4 3 2 1 h 3 6 9 12 15 18 21 24

35 Koncentrations beroende avdödning vs.tidsberoende avdödning
Generellt ß-laktam och glycopeptid antibiotika; tidsberoende avdödning Quinoloner and aminoglykosider; koncentrations beroende avdödning Makrolider är i allmänhet bakteriostatiska

36 The postantibiotic effect in vitro

37

38

39 The concentrations of amoxicillin

40 S. pneumoniae with a MIC of 1 mg/L

41 S. pneumoniae with a MIC of 2 mg/L

42 S. pneumoniae with a MIC of 4 mg/L

43 Intergration between pharmacokinetics/ pharmacodynamics (PK/PD)

44 Log konc PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC T>MIC Cmax AUC= Ytan under konc. kurvan MIC T>MIC Tim

45 ß-laktam antibiotika Effekten beroende på T>MIC

46 Craig 1999

47 Eradication of respiratory
tract pathogens in relation to the time that serum conc.stays above MIC

48 ‘Double Tap’ study: methodology
Days of treatment 1 4–5 10 17 Tympanocentesis AOM is the only established clinical model for correlating in vitro sensitivity with microbiological and clinical outcome This model can be used to: compare different drugs determine in vivo MIC breakpoints (importance of increasing resistance) Tympanocentesis is used to obtain cultures pre- and during therapy, hence the name ‘double tap’ Patients are followed up clinically for up to 17 days after start of treatment Culture

49 Relationship Between Time Above MIC90 and Bacteriologic
Cure for S. pneumoniae (pink) & H. influenzae (blue)

50 Treatment and outcome of S
Treatment and outcome of S. aureus bacteremia: A prospective study of 278 cases A.G.Jensen et.al. Arch Intern Med, 2002, 162: + Risk factor Died/total,% -Risk factor Univariate P Focus not eradicated 42/125 34% 4/61 7% 7.2 <0.001 Septic shock 18/38 47% 28/148 19% 3.9 0.001 Diclox daily dose < 4g 40/142 28% 6/44 14% 2.5 0.07 Age > 60 y 32/96 33% 14/90 16% 2.7 0.006

51 T>MIC för Kåvepenin vid olika doseringar
1g ger Cmax =10 mg/l, proteinbindning=80%, dvs 2mg/l fritt. MIC=0.03 för S. pyogenes och S. pneumoniae MIC=0.03 mg/L MIC=0.5 mg/L T>MIC=25% vid dosering 1g x 2 8 % T>MIC= 29% vid dosering 2g x % T>MIC=38% vid dosering 1gx % T>MIC=44% vid dosering 2gx % T>MIC=50% vid dosering 1gx %

52 T>MIC för Heracillin vid olika doseringar.
MIC=0.125 mg/l för S. aureus  T1/2= 1.5 tim 500 mg ger Cmax på mg/l. Proteinbindning=95% dvs mg/l fritt 0 1 T>MIC=38% vid dosering 500 mg x 3 T>MIC=29% vid dosering 0.75g x 2 T>MIC= 43% vid dosering 750 mg x 3  T>MIC=56% vid dosering 1g x 3

53 Amoxicillin Cmax på 8 mg/l efter 500 mg och 14 mg/l efter 750 mg. Proteinbindning=20%, halveringstid=60 min. MIC för H. influenzae=0.25 mg/l och 1 mg/l. MIC= MIC=1 750 mg x 2 =T>MIC 45% T>MIC=28% 500 mg x 3 =T>MIC=63% T>MIC=31%

54 Rekommenderade doser I Sverige doseras penicillin V traditionellt två gånger om dagen. Med tanke på den korta halveringstiden och att det är T>MIC som styr effekten bör dock preparatet doseras minst tre gånger per dygn i alla fall i det initiala skedet av sjukdomen (ex. så länge barnen är hemma från daghem/skola). Vid allvarliga infektioner, t.ex. erysipelas och pneumokockpneumoni, bör tre-dosering alltid användas. De använda doserna 12.5 mg/kg x 2-3 till 1g x 2-3 vid streptokockinfektion och 25 mg/kg x 2-3 upp till 2gx2-3 vid sinuit och otit, ger i flertalet fall önskat resultat.

55 Antibiotika beroende av T>MIC
Penicilliner Cefalosporiner Carbapenemer Monobaktamer Makrolider Klindamycin Oxazolidinoner

56 Aminoglycosides and quinolones
AUC/MIC or Peak/MIC NB: high correlation between AUC and Peak concentration for all antibiotics

57 Craig 1999

58 Craig 1999

59 Relationship Between 24-Hr AUC/MIC and Efficacy of Ciprofloxacin in 64 Patients with Serious Bacterial Infections

60 Ciprofloxacin Cmax = 2.4 mg/l och Cmin= 0.3 mg/l vid dosen 500 mg,
Cmax= 4.3 mg/l och Cmin= 0.5 mg/l efter 12 tim vid dosen 750 mg. Cmax=5.4 mg/l och Cmin= 0.7 mg/l vid dosen 1000 mg Halveringstid= 4 tim, Proteinbindning= 30%. P. aeruginosa MIC=0.5 mg/l AUC/MIC (total) 500 mg x 2= 48 (MIC=0.5) 400 mg x 3 iv= 72 750 mg x 2= 88 1000 mg x 2=109

61 Levofloxacin Cmax = 5 mg/l vid dosen 500 mg. Cmin 24 tim=1 mg/l
Cmax = 5 mg/l vid dosen 500 mg. Cmin 24 tim=1 mg/l Halveringstid= 7 tim, Proteinbindning= 30%. AUC=40.5 MIC för S. pneumoniae= 1-2 mg/L AUC/MIC= 20!

62 Antibiotika beroende på AUC/MIC eller peak/MIC
Kinoloner Aminoglykosider Azitromycin time-dependent killing+ Tetracykliner Vancomycin lång PAE (PA SME) Ketolider Streptograminer Glykocylcykliner


Ladda ner ppt "Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser