Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö
Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

2 Det är fredag och Du blir kontaktad av sköterskan på sjukhemmet
per telefon angående Agda, 85 år, som har en måttlig demens. Hon har varit mer orolig och blivit lite mer oklar under sista 2 dygnen. Aptiten har blivit sämre men hon har ingen feber. Sköterskan har tagit ett kastat urinprov där nitrittesten var positiv. Hon har också frågat Agda om hon har ont någonstans och fått ett nekande svar. Behandlar du på anamnesen? Vilket preparat i så fall?

3 Urinvägsinfektioner Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige
Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas av UVI 5-10% får en övre UVI Antibiotika för UVI står för ca 25% av all antibiotikaförbrukning recept på 1 milj pat/år Prevalensen av ABU är mellan 10-50% hos äldre kvinnor

4 Predisponerande faktorer för UVI
Tidigare UVI:er Förändrad periuretral flora (antibiotika!) Hög bakteriebindande förmåga hos urinvägsepitelet Pessar/spermicida medel Instrumentering av urinvägarna Främmande kropp (KAD) Residualurin

5 Akut dysuri 75 % är bakterieorsakat Övrigt: Atrofiska slemhinnor
Chlamydia infektioner Herpes simplex Candida Gonorré Excessiv hygien

6 Urinvägsinfektioner Av alla episoder med bakteremi står UVI för 30% >65 år, 16% < 65 år 40% är samhällsförvärvad, 60% nosokomial smitta Av de senare är 50% associerat till KAD bärande

7 Klassifikation av urinvägsinfektioner
Asymptomatisk Okomplicerad Sporadisk Nedre (cystit) Samhällsförvärvad Kvinnor Symptomatisk Komplicerad Recidiverande Övre (pyelonerfrit) Nosokomial Män

8 Symptomatisk vs. asymptomatisk
Dysuri Frekventa trängningar Urgency Asymptomatisk Inga symptom men en positiv urinodling med 105 CFU/mL x 2 med samma bakterie

9 Okomplicerad UVI Kvinnor Normal anatomi i genital och urinsfären
Vanligt Ofta genetiskt betingat Kommer ofta tillsammans med sexuellt umgänge Vanligt då spermicida medel används

10 Okomplicerad UVI 50% blir kliniskt bra på placebo
28% bakteriologisk utläkning på placebo Relaps lika efter behandling och placebo

11 Komplicerad UVI KAD-bärare Reisdual urin Njursten
Anatomiska missbildningar i urinvägarna

12 Sporadisk vs. recidiverande UVI
> 2 UVIs/6 månad eller > 3 UVIs/år

13 Fynd vid övre och nedre UVI

14 Signifikant bakteriuri
Symptom: 106 cfu/L E. coli S. saprofyticus Män Symptom: 107 cfu/L Proteus, Klebsiella, Pseudomonas Ej symptom: 108 cfu/L x 2 Samma bakterieart

15 Bakteriefördelning Bakterieart Kvinnor E. coli 78%
Klebsiella/enterobakter 6,4% Proteus 2,8% Pseudomonas 0,7% E. faecalis 4,0% S. saprofyticus 2,4% Övrigt 5,7%

16

17 Bakteriefördelning E. coli 70% 45% Klebsiella/Ent. 9% 12%
Öppen vård Sluten vård E. coli 70% 45% Klebsiella/Ent. 9% 12% S. saprofyticus 13-30% 6% Övriga 8% 37%

18 Diagnostik av UVI Nitrittest Leukocyttest Sediment Dip-slide
Urinodling

19

20 När ska urinodling tas? Recidiverande UVI Komplicerade UVI UVI hos män
Vid febril UVI UVI hos gravida UVI hos barn

21 Vad kan man göra för att förhindra fler UVI?
Undvika tajta kläder Tömma blåsan efter samlag Undvika nedkylning Dricka mycket Hiprex? Antibiotika till natten?

22

23 Cochrane om Hiprex Det finns inte tillräckligt med bevis för att använda Hiprex som profylax vid recidiverande UVI (small sample size) Data visar att det ev kan ha effekt hos patienter med normala urinvägar (asymptomatisk bakteriuri som end-point) Låg biverkningsprofil=”current usage is unlikely to cause any harm” Stor randomiserad studie önskas

24 ECO.SENS studien (>5000 pat)

25

26 Lower UTI Upper UTI Recurrent UTI Urethritis
Prescribed antibiotics in relation to recieved diagnosis for women in percentage 100% 80% 60% others cephalosporins nitrofurantoin quinolones pivmecillinam 40% trimethoprim 20% 0% 2000 2002 2000 2002 2000 2002 2000 2002 n=492 n=381 n=97 n=52 Lower UTI Recurrent UTI percentage Upper UTI Urethritis

27 Försäljning av antibiotika i riket per 1000/inv/dag

28 ResNet 2004: E.coli (prel)

29

30

31 Resistens, E coli i urinodlingar, mellersta & nordvästra Skåne

32 Antibiotikaval vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor
Pivmecillinam (Selexid®) 200 mg x 3 (400 mg x 2) i 5d Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 d Nitrofurantoin (Furadantin®) 50 mg x 3 i 5 d Cefadroxil (Cefadroxil®) 500 mg x 2 i 5d

33 Nedre UVI hos gravida Furadantin® Cefadroxil® Cedax®
Selexid® (ej sista månaden?)

34 Recidiverande UVI hos kvinnor
Välj samma preparat som vid sporadisk UVI Behandlingstiden är den samma

35 Antibiotikaval vid komplicerad UVI, UVI hos män samt vid pyelonefrit
Trimetoprim/sulfa 2 x 2 Ciprofloxacin 500 mg x 2 Behandlingstid 7-14 d

36 Urinvägsinfektioner hos äldre
Orsaker till ökad incidens Prostata förstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulaturen Nedsatt immunförsvar

37 Asymptomatisk bakteruri hos äldre
47,3% hade växt i första odlingen 33,3% hade två positiva odlingar 28% hade ABU E. coli vanligast hos kvinnor och proteus hos män En feberepisod per 100 KAD dagar, vilka oftast varar bara en dag (utan åtgärder)

38 Urinvägsinfektioner hos äldre
Ingen ökad mortalitet eller morbiditet hos patienter med ABU. Antalet feberepisoder minskade inte heller om ABU behandlades Ökad antibiotika resistens!! Icke-specifika förändringar i mentala och kliniska status utan feber är inte orsakat av UVI

39 Urinvägsinfektioner hos äldre
Målsättningen är inte att uppnå en steril urin utan symptomfrihet Östrogensubstitution kan minska symptomen hos kvinnor Långtidsbehandling med antibiotika hos äldre är sällan indicerat och ger bara en ökad resistens!

40 UVI hos äldre Positiva urinodlingar ska bedömas kritiskt. Vid en svensk prospektiv studie av patienter på sjukhem hade hälften av kvinnorna och nära 40 % av männen växt i en enstaka urinodling. Det betyder att när läkaren kallas in för att bedöma en försämrad patient på sjukhemmet är sannolikheten för att urintester ska utfalla positivt ca 50 % oavsett orsaken till patientens aktuella symptom. Växt av flera bakteriarter, ”blandflora”, i kastade prover är ett vanligt fynd och beror ofta på provtagningsförorening.

41 UVI hos äldre Hos KAD-bärare som haft sin KAD under mer än dagar är urinodlingen i stort sett alltid positiv och då vanligen med växt av flera arter.

42 Behandla ej 1. Asymptomtisk bakteriuri hos kvinnor (ej gravida)
2. Katerbärare (om ej feber) 3. Okomplicerade UVI hos kvinnor med kinoloner!

43 Temafloxacin Trovafloxacin Sparfloxacin Grepafloxacin


Ladda ner ppt "Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser