Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Melander, Strama, Vårdhygien MAS Inledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Melander, Strama, Vårdhygien MAS Inledning"— Presentationens avskrift:

1 Eva Melander, Strama, Vårdhygien MAS Inledning
Hög genomströmning i sjukvård och korttidsboenden -risk för stress, vårdrelaterade infektioner och smittspridning Vi kan inte hoppas på nya antibiotika i närtid Rationell antibiotikaanvändning Minska risken för selektion God vårdhygien Minska risken för spridning

2 krävt ”egen” lagstiftning – befintligt regelverk har inte räckt
Ulrika Körnell, Socialdepartementet: Regeringens strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är stora patientsäkerhetsproblem som krävt ”egen” lagstiftning – befintligt regelverk har inte räckt fordrar att ”god hygienisk standard” integreras i vardagens arbetssätt och fortlöpande kvalitetsarbete förutsätter att all personal får relevant utbildning samt tillgång till utrustning för att kunna följa basala hygienrutiner innebär att följsamhet till rekommendationer och rutiner för antibiotikabehandling måste kvalitetssäkras

3 Liliana Lindström, Hälso-och sjukvårdsnämnden, Skåne Politikerns syn
viktig prioriterad patientsäkerhetsfråga stramaarbetet och motsvarande framtidsfråga som behöver finansiellt stöd och uppdrag utvecklingsmöjligheter - hinder sätta mål – ställ krav vid upphandling/avtal ställ krav på information om resultat

4 Karin Boijertz, Malmö kommun MAS:ens synpunkter
Vårdhygien är ett teamarbete mellan såväl -ledning och personal som kommunen och landstinget Kompetensutveckling är nödvändigt för att nå målet med minsta möjliga antal vårdrelaterade infektioner. Kunskapstillföring otillräcklig – beteendeförändring? Även ledningen behöver kompetensutvecklas. Vård i patienternas egna bostäder ställer särskilda krav på kommunen som vårdgivare

5 Ingrid Mattiasson, MAS Chefläkarens synpunkter
var tydlig att visa att ledningen står bakom sälj budskapet med hjälp av saklig dokumentation drastiska exempel lokala ”profiler” hur många har ”läst men inte förstått ”?

6 Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde
Gabriella Kollander Fållby , SKL: Vem ansvarar för vad i Kommunal vård och omsorg ? God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget - såväl inom socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde Varken brukare, vårdtagare/patienter eller personalen ska utsättas för smitta. Det är ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning

7 Bengt Hjelmqvist, primärvåren Kalmar: Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens
Eftersträva positiv diagnostik Behandla inte enbart på misstanke eller för säkerhets skull. Exspektans och kontroll gör att omhändertagandet kan bli bra utan antibiotika. Undvik / ompröva KAD Luftvägsinfektioner: övre – virus, ingen antibiotika nedre - läkarundersökning Var frikostig med sårodling för MRSA diagnostik inte för att antibiotikabehandla!

8 Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner minskar problemen vid oväntade fynd ! Tänk på överrapportering vid flyttning inom och mellan enheter patientsäkerhet behov riskfaktorer Var frikostig med sårodling – läkarordination ! Ha en bra diagnos innan antibiotika sätts in – avvakta ?!

9 Tydligare krav på god hygienisk standard – en ledningsfråga utrustning
Inger Riesenfeld-Örn, Socialstyrelsen Vårdhygienisk standard i kommunerna Tydligare krav på god hygienisk standard – en ledningsfråga utrustning lokaler kompetens utbildning tillgång Basala hygienrutiner händer skyddskläder Ett kontinuerligt, systematiskt förbättringsarbete behövs -mycket bra förbättringsarbete pågår på många håll

10 "Det ska vara lätt att göra rätt”
Åsa Askblom, Lena Sars, Västmanland VRISS- så minskade vi urinvägsinfektionerna "Det ska vara lätt att göra rätt” Delaktighet, all personal ska vara med i processen! Bra  tvärvetenskaplig sammansättning av teamet är en viktig framgångsfaktor. Våga titta med kritiska ögon den egna verksamheten.

11 Eva Pettersson, Apoteket AB Antibiotikaanvändning i särskilda boenden
I över 50% är en förmodad urinvägsinfektion antibiotikaindikation I de flesta fall där sjuksköterskan har kontaktat doktorn förskrivs antibiotika (84%) En stor andel av antibiotikan förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%) Acceptabelt ? Områden som behöver extra uppmärksamhet: Hög användning av kinoloner Ofta för lång behandlingstid för nedre UVI Diagnostik av UVI ?

12 Åsa Rosenberg, Vårdhygien Stockholm Hemtjänstutbildning i Stockholm
Cheferna måste få utbildning så att personalen får gehör för vad de lärt sig - tex att få nödvändig tillgång på sprit, handskar coh förkläden. Utbildning med svarsfrågor finns på stadens intranät

13 Slutsatser - Hur går vi vidare ?
Den enskilde vårdtagaren/patientens behov och säkerhet är utgångspunkten. ”Enskild säkerhet = delad säkerhet” Samordning samarbete/samverkan Respektera/ utnyttja kompetens hos olika aktörer/ yrkesroller ! Utbilda och påverka förhållningssätt – läkare – rationell antibiotikaanvändning ! - åter till Semmelweiss basala hygienrutiner är god hygienisk standardkvalitet - ”Teamutbildningar” i stället för olika grupper för sig ? Låt oss lära av varandras goda exempel ! "Det ska vara lätt att göra rätt” (och svårt att göra fel!)

14

15

16

17

18 Tillvägagångssätt

19 Handdesinfektion Före… …efter

20 Ringar, läkare

21


Ladda ner ppt "Eva Melander, Strama, Vårdhygien MAS Inledning"

Liknande presentationer


Google-annonser