Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykologiska behandlingsmetoder Terapeutiska behandlingsmetoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykologiska behandlingsmetoder Terapeutiska behandlingsmetoder"— Presentationens avskrift:

1 Psykologiska behandlingsmetoder Terapeutiska behandlingsmetoder
Ett axplock av behandlingsmetoder utifrån olika psykiatriska synsätt

2 Familjebehandling - Marte meo
Arbetar med samspelet mellan föräldrar och det lilla barnet, spädbarnet En god känslomässig anknytning till förälder är en stark skyddsfaktor i livet Affektintoning, en intensiv inlevelse och tolkning av barnets känslor kan ge en intensiv upplevelse av närhet. Föräldrars stöd till barnens affektutveckling ökar barnets förmåga att reglera negativa affekter. Barnet lär sig att trösta sig själv lättare och att lugna sig efter stressreaktioner.

3 Familjebehandling Marte meo
Hur bemöter föräldern barnets negativa affekter som ilska, gråt? Känslomässig dissonans; barnet känner sig bortstött mitt under fortgående samspel. Väntar föräldern in barnets svar i den känslomässiga kommunikationen? En typ av dans pågår mellan barnet o föräldern. Metoden anknyter till utvecklingspsykologiska teorier som Daniel Stern, Bowlby Arbetar med videoinspelningar på föräldern och barnet i syfte att föräldern själv ska kunna få syn på samspelet

4 Familjebehandling MST Multisystemic therapy
Målgrupp; familjer med ungdomar 12-17år med allvarliga beteendestörningar t ex kriminalitet Utvecklad i Amerika 1970-talet till bakgrund av väldigt dåliga resultat av att placera ungdomar på institution. Flera olika varianter har utvecklats i Sverige t ex IHF intensiv hemmabaserad familjeterapi MTFC multidimensiol treatment fostercare

5 Familjebehandling MST m fl
Ungdomen ska behandlas i sitt ”ekologiska system”; i familjen, i skolan, i bostadsområdet Beteendet i fokus, behavouristisk Positivt beteende förstärks Pågår ca 4 månader, intensiv, behandlare ska vara tillgängliga dygnet runt, möte varje vecka Inventering av ungdomens riskfaktorer och skyddsfaktorer i individen, i familjen, i kamratkretsen, i skolan

6 Familjebehandling MST m fl
Konkreta beteendemål formuleras. Positiva belöningar till ungdomen när hen lyckas Föräldrar ”boostas”, peppas för att förbättra sin föräldraförmåga t ex gränssättning, kvalitativ samvaro i familjen, kommunikation Behandlare arbetar även med kontakter med lärare, fritidsledare för att förbättra skolmiljön Aktivera nätverket

7 Familjebehandling MST m flera
Metoden evidensbaserad dvs går att mäta att den ger resultat Minskad kriminalitet Minskad drogkonsumtion Förbättrade familjerelationer Förbättrade skolprestationer Minskad kontakt med asociala kamrater Minskade psykiatriska symtom Alternativet institutionsbehandling ger mycket dåliga resultat

8 Familjebehandling - utgångspunkter
Interventionen riktas mot familjen inte mot barnet som individ Barnets problem är familjens problem. Familjen ses som ett ekologiskt system som behöver klara av att tillgodose barnets behov – systemteoretiskt perspektiv. Barnby Skå en föregångare med det här synsättet. Istället för att placera barnen på institution tog de emot hela familjen

9 Dialektisk beteendeterapi DBT
Målgrupp självmordsbenägna, destruktiva, självskadebeteende personer med instabil personlighetsstörning IPS borderline Högorgansierat hjälpmedel för patienter i kaos och desperation Mål: acceptera verkligheten som den är acceptera sig själv som man är hitta inre balans genomföra förändringar för att nå mål

10 Dialektisk beteendeterapi- DBT
Fokus på att identifiera livets dialektiska dilemma t ex: att vilja leva och att vilja dö att älska och att hata någon att vara beroende och att vara självständig att vara stark och att vara svag Att lära sig hantera motstridiga känslor och önskningar Att identifiera, stå ut med och hantera känslosvängningar och impulser

11 Dialektisk beteendeterapi DBT
Inspirerad inlärningsteori(behavourism) och kbt Inslag av österländsk filosofi – mindfulness Sex kanaler; Individualterapi Färdighetsträning i grupp(psykopedagogisk) Det dialektiska teamet Telefontillgänglighet för krishjälp Patienten som samordnare Anhörigutbildning

12 Kognitiv beteendeterapi
Grundantagande: Våra tankar påverkar vad vi gör och hur vi mår. Arbetar med att upptäcka ”automatiska tankar” och tankemönster för att hitta fram till alternativa handlingar. Genom att medvetandegöra tankemönster är det lättare att inte reagera på dem. Arbetar med situationer som händer i nutid. Patienten kan få hemläxor och hemuppgifter.

13 Kognitiv beteendeterapi
KBT – behandling finns internetbaserad bl a mot sömnbesvär. Socialstyrelsen rekomenderar bl a mot depression och ångestsyndrom, beroendeproblematik.

14 Psykodynamiska terapier
Nya psykodynamiska korttidsterapier har utvecklats t ex Mentaliseringsbaserad terapi Affektfokuserad terapi Fokuserad på patienternas ”affekter” - känslor Målsättning: öka insikten om sina egna känslor, ”ej undvika att känna”,förbättra mentaliseringsförmåga (vår förmåga att förstå oss på samspelet mellan oss själva och andra)

15 Psykodynamiska terapier t ex MBT
Målgrupp; Personer med svårigheter att förstå sig på sig själva att reglera känslor att leva sig in i andra människor t ex borderline eller patienter med självskadeb. Psykodynamisk terapi mindre fokuserad på förändringar i beteendet. Använder relationen mellan terapeut och patient för att utveckla färdigheter

16 Miljöterapi På behandlingshem, stödboende, dagverksamheter
Vardagliga aktiviteter laga mat, städa, handla, pyssla, motion, fritidsaktiviteter Syfte kan vara att träna brukarens färdigheter i vardagen men också att träna förmågan att fungera tillsammans med andra Små val i vardagen kan bli betydelsefulla under ett långt liv. Spegling i vardagen.

17 Miljöterapi Mentaliseringsbaserad miljöterapi
Mentalisering; ”att se dig själv utifrån och andra inifrån”, att förstå oss själv och andra som människor med avsikter omfattar empati, medkänsla med sig själv, insikt, emotionell intelligens, mindfulness... Mål: träna upp förmågan att fungera tillsammans med andra

18 Grupparbete Välj en av följande behandlingsmetoder. Leta reda på fakta om, mål med och till vad behandlingen är användbar. Kom tillbaks och dela med klassen. ESL ett självständigt liv Bildterapi EMDR stegsmodellen Gestaltterapi Klinisk hypnos Mindfulness


Ladda ner ppt "Psykologiska behandlingsmetoder Terapeutiska behandlingsmetoder"

Liknande presentationer


Google-annonser