Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsledare IKT-pedagogiskt centrum -IT-ingenjör- Utvecklingsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) -Religionsvetare/Filosof-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsledare IKT-pedagogiskt centrum -IT-ingenjör- Utvecklingsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) -Religionsvetare/Filosof-"— Presentationens avskrift:

1

2 Utvecklingsledare IKT-pedagogiskt centrum -IT-ingenjör- Utvecklingsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) -Religionsvetare/Filosof-

3 2002- ett program, 5 kurser2002- ett program, 5 kurser 2007- knappt 40% av studenterna studerar på distans2007- knappt 40% av studenterna studerar på distans 2009 – uppskattningsvis 50%2009 – uppskattningsvis 50% Analog distanspenna

4 1017 1413 496 3054 3786 Högskolan Dalarna – Antal registrerade studenter inom Nätuniversitetet 2003-2007 Källa: Ladok Antalet registrerade studenter har ökat från knappt 500 år 2003 till närmare 3 800 studenter 2007.

5

6 Studenter i över 50 länder

7 flexibla ? Studentens Arbetsgivarens Lärarens

8 Hur arbetar vi? Fungerande administrativ plattform (Fronter)Fungerande administrativ plattform (Fronter)Fronter Hög tillgänglighet (Streaming ) (Föreläsning Fö1)Hög tillgänglighet (Streaming ) (Föreläsning Fö1)Streaming Fö1Streaming Fö1 Interaktion (Marratech)Interaktion (Marratech)Marratech LedningLedning Innovativa lärareInnovativa lärare Stödorganisation (IKT-pedagogiskt centrum)Stödorganisation (IKT-pedagogiskt centrum)IKT-pedagogiskt centrumIKT-pedagogiskt centrum

9 Fronter

10 Videochat

11 Marratech

12 -Produktionsteknikerprogrammet- 120 högskolepoäng Installationsteknik Mätningsteknik Kvalitet Skärande bearbetningsteknik Materiallära för produktionstekniker Styrteknik grundkurs Pappersteknik

13 -Språkutbildningar- EngelskaEngelska TyskaTyska FranskaFranska ItalienskaItalienska SpanskaSpanska JapanskaJapanska KinesiskaKinesiska ArabiskaArabiska RyskaRyska PortugisiskaPortugisiska KoptiskaKoptiska NybörjarsvenskaNybörjarsvenska

14 -Utveckling av eTjänster- 120 högskolepoäng

15 Programmering av mobila enheter Datasäkerhet och integritet Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster Design av eTjänster eTjänster, perspektiv och utvärdering

16 -Hälsa/Omvårdnad- Trädgård & välbefinnande Basmedicin Arytmikurser Demens och äldrevård

17

18

19 Jedeskog

20 Pedagogik framför teknik Webbaserat med hög interaktion Lärarna (den förändrade lärarrollen) Ledning Stödorganisation (IKT-pedagogiskt centrum)

21 Upphovsrättsfrågan Welcome ”Distanslärarens arbetsmiljö” Mediaserver Stora Enso Ludvika-projektet

22 Externa projekt Stora Enso Ludvika kommun Fördelar: Föreläsningarna är alltid tillgängliga - deltagarna kan se föreläsningen när det passar för arbetet Inspelade föreläsningar ger möjlighet att repetera och ta paus Närhet till industrimiljö möjliggör snabb koppling mellan teori och praktik Nackdelar och förbättringsområden: Kommunikation med läraren sker inte direkt utan via forum eller e-post Fysisk introduktionsträff för Massa- och papperskursen saknades Det saknas en anpassad lokal. Studiemiljön behöver förbättras – behov av lärcentra på varje bruk Svårt att få acceptans från närmaste chef att lägga tid på utbildning Det blev mycket att jobba fulltid och utbildas därutöver. Övrigt: Hur fungerar metoden för äldre deltagare? Bra form av utbildning - ”Vi tror på metoden”

23 Allt är sig likt fast annorlunda Att vara lärare av Martin Bäcklin (1948). I Almqvist & Wiksells serie: Handböcker för lärare, 10. s. 143 De tekniska hjälpmedlen för undervisningen lär man känna så småningom, men bekantskapen bör inte uppskjutas för länge. Läsfolk har ibland rätt grumliga begrepp om maskiner. Det känns ganska genant, när t.ex. en baloptikonlektion kommer av sig vid ingången, därför att man inte behärskar apparaten. Jag har sett skådespelet rätt många gånger. 1946 års skolkommission föreslår, att en specialkurs i användandet av tekniska hjälpmedel (skrivmaskiner, dublikatorer, grammofoner,- epidiaskop för skioptikon- och baloptikonbilder, filmapparatur, radioutrustning) skall inläggas i lärarutbildningen. Jag skulle vilja rekommendera mina läsare att ta del av kommissionens motiviering (betänkandet s. 472 ff.). Enligt min mening är det angeläget, att förslaget beaktas. Den åsikten kan man hysa utan att förfalla till yrvaket aktualitetsjäkt eller till övertro på de tekniska hjälpmedlens betydelse. De är blott hjälpmedel, men som sådana kan de ibland vara ovärderliga.

24

25

26 1)Frigöra oss från klassrumstänkandet. Streaming- PresenterStreaming Presenter 2)Skapa kommunikationsytor där studenter synliggörs Marratech - Videochat Marratech Videochat 3)En administrativ bas- FronterFronter


Ladda ner ppt "Utvecklingsledare IKT-pedagogiskt centrum -IT-ingenjör- Utvecklingsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) -Religionsvetare/Filosof-"

Liknande presentationer


Google-annonser