Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behrad Samadi Mälarsjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behrad Samadi Mälarsjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Behrad Samadi Mälarsjukhuset 081103
Pankreascancer Behrad Samadi Mälarsjukhuset 081103

2 Bakgrund Primär pankreastumör →Exokrin vs Endokrin
85 % Duktala adenokarcinom 90 % sitter i caput Innefattar 20 olika slags tumörer. Exokrin %. Genmutation. 10% cystadenokarcinom, acinär, pseudopapillär tumör, papillär-mucinös. Corpus+cauda nästan alltid palliativ.

3 Något vanligare hos män ¾ över 65 år
1000 personer/år i Sverige Något vanligare hos män ¾ över 65 år Mindre än 2 procent av alla cancerfall i Sverige. Motsvarar 6.5 % av alla dödsfall i cancer/år.

4 Riskfaktorer Rökning Diet DM II Afro-amerikaner Kronisk pankreatit
→ Familjär pankreatit Hereditet för pankreascancer Rökare 2 ggr högre risk. Hereditet 3 ggr. Fet mat ökar, frukt och grönt skyddande. 1% av debuterar DM över 50 år pankreasca inom 3 år.

5 Symptom Molande buksmärtor Illamående/kräkningar Nedsatt aptit
Ikterus/klåda Viktnedgång Trötthet Tyst sjukdom. Asymtomatisk i tidigt skede. Ofta diffusa buksymtom under månader innan smärta och ikterus bryter ut, fördröjer diagnosen. Kan deb som akut pankr/nyupp DM II – tumörrelaterad ökning av perifer insresistens. Avanc capat kakt/ikt med ascites och levermet.

6 Utredning Lab: Leverstatus, CA 19-9 Bilddiagnostik:
→ UL, CT m kontrast, CT thorax Endoskopi: → ERCP Histopatologi: → FNAC, laparotomi Utredning – pat funktionsnivå o resektabilitet. Patologiskt leverstatus, CA 19-9 otillr sens/spec för tidig diagnostik, gallstas, uppföljning. UL i första hand för diagnos, även stadium om resektabel - CT – info om resektabilitet. ERCP – osäkra fynd, biopsi, tumör under 2 cm, avlastning. FNAC – endast vid pall beh inför cytbeh. Ductal pankreascancer sprider sig till lymfkörtlar, företrädesvis runt pankreashuvudet, a hepatica communis, a mesenterica superior och a coeliaca. Fjärrmetastaser ses i lever, periotoneum, lungor, binjurar, skelett, hud och CNS.

7 Behandling Kurativ: → Kirurgi → Adjuvant beh
Multidisciplinär palliation: → Smärta, ikterus, malnutrition Bot – kir, 15-20% tumör mindre 4 cm ej växt utanför bukspottkörteln med undantag för inväxt i duodenum och distal gallgång samt växt i närliggande lymfkörtlar +v.port+mes sup. Whipple: pankreatiko-duodenektomi + Ventrikelresektion?,tunntarmen, gallblåsan, en del av gallgången och ibland nedre delen av magsäcken. Tolvfingertarmen tas bort därför att dess blodförsörjning går genom bukspottkörtelns högra del och alltså försvinner när bukspottkörteln opereras. Gallgången avlägsnas därför att det finns stor risk för att cancer sprids via den. Även lymfkörtlar och lymfkärl i bukspottkörtelns närmaste omgivning opereras bort. Rec %. Adjuv – förebygga/fördröja recidiv.

8 Uppföljning Senkomplikationer → DM, exokrin pankreasinsuff m.m
Malnutrition, anemi, ventrikelretention, striktur i gallvägsanastomos, GI-ulcus

9 Prognos Medianöverlevnad obehandlad → runt 6 månader efter diagnos
Total 5-års överlevnad < 5 % Medianöverlevnad postop → runt 20 månader 5-års överlevnad postop %

10 Forskning Kombinationer av cytostatika Terapeutiska vaccin
Bättre tumörmarkör Laboratoriemöss med pancreascancer Vaccin mot met ca. mha cancerceller – GM-csf gene i DNAt – prod prot – cellerna strålas förhindrar celldelning – admin i pat

11 Källor Kirurgi, B.Hamberger, U.Haglund. 6 u Läkemedelsboken 07-08
Vårdprogram norra regionen Vårdprogram södra regionen Vårdprogram Stockholm-Gotland


Ladda ner ppt "Behrad Samadi Mälarsjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser