Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Areamöten våren 2009 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Areamöten våren 2009 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia"— Presentationens avskrift:

1 Areamöten våren 2009 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia
Ausma Pavulans och Sysse Hardenby 20 09

2 Areamöten våren 2009 28/3 Area 03, Södertälje guv Ausma Pavulans
7/3 Area 06, Valmiera vice guv Sysse Hardenby 28/3 Area 03, Södertälje guv Ausma Pavulans 4/4 Area 04, Lund vice guv 4-5/4 Area 01, Östersund guv 18/4 Area 05, Linköping guv 18/4 Area 04, Trollhättan vice guv

3 Program Inför Distriktsmötet i Hässleholm OMC-frågor IT/Hemsida PR

4 Inför Distriktsmötet 2009 Vilja Våga Verka
15-17 maj 2007 i Hässleholm Delegatanmälan senast den 16 april Blankett har sänts till president och finns på hemsidan. Sänds till guvernören. Deltagaranmälan senast den 3 april Görs i första hand helst online på

5 Förhandlingar Förslag från styrelsen Motioner Resolutioner
Reseersättning för 25 klubbar till Convention i San Antonio, Texas 2010 Motioner Förändrad kompensation för proxy Tydlighet om internationella projekt Stadgeändring-Reseersättning i speciellt dokument Resolutioner Code of Conduct Ramkonvention mot tobak Stadgeenliga val Fyllnadsval Distriktsfunktionärer

6 Fyllnadsval 2009-2010 Vice guvernör Anna Hedin, Helsingborg
Vice AD, area Kristina Alexis, Kristianstad

7 Valkommitténs förslag
Guvernör Ruth Brunner ,Hässleholm Vice guv Liisa Sulin-Elmqvist, Jönköping II Kassör Sysse Hardenby, Ludvika-Smedjebacken AD 01 Ann Rydén, Östersund AD 02 Marianne von Hartmansdorff, Stockholm I AD 03 Ann Margreth Hellberg, Mölndal AD 04 Kristina Alexis, Kristianstad AD 05 Carolyn Belgrave Rappestad, Norrköping AD 06 Velta Raudzepa, Riga, Lettland

8 Valkommitténs förslag forts..
Vice AD 01 Ruth Isaksson, Kiruna Vice AD 02 Karin Andersson-Lundkvist, Uppsala II Vice AD 03 Birgitta Birkoff, Västra Skaraborg Vice AD 04 Lena Ericsson, Helsingborg Vice AD 05 Margareta Sjöblom, Nyköping- 0xelösund II Vice AD 06 Anita Apine, Valmiera,Lettland Vice kassör Åse Hogsved, Kungälv

9 Revisor Gunilla Magnusson, Kiruna
nomineringar forts…… Revisor Gunilla Magnusson, Kiruna Vice revisor Else-May Wirén, Sundsvall Valkommitté Ausma Pavulans, Vänersborg Anna Hedin , Hälsingborg Gunnel Arrbäck, Uppsala II Baiba Rivza, Jelgava, Lettland ?

10 Ekonomi och Budget Åse Hogsved Distriktskassör 2008-2010

11 Ekonomi/Budget Följande förutsättningar gäller för budgeten:
Budgeten beräknas på 2500 medlemmar. Antalet medlemmar den 31/ var 2502 st. Antalet ökar till 31/ Den 31/ var det 2564 st. Medlemsavgift är 215 kr sedan 1/ Budgeten baseras på en höjning med 10 kr per år fr o m 1/ Avgiften blir 225 kr 1/6 2010, 235 kr 1/ och 245 kr 1/ Investering i hemsidan, 25 – 35 tkr per år. Driftskostnader   tkr /år Satsning på PR, 30 – 40 tkr per år Resebidrag till Convention 2010 i San Antonio, Texas, USA betalas med 10 tkr/delegat för 25 delegater från 25 olika klubbar. Statligt organisationsbidrag har erhållits med 350 tkr för verksamheten 2009 Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara minst 50 % av årets medlemsavgifter. 11

12 Intäkter Bibehållet medlemsantal 2500 Avgift + 10 kr per år fr o m 2010-06-01
Grått = Organisationsbidrag från staten . Fått statsbidrag även 2006, 200 tkr och tkr. 75 tkr 2008 för projekt arkivering. Vi kan inte förutsätta att vi får. Många söker. 12

13 Kostnader Grönt är Convention vartannat år. Blått är Distriktsmöte vartannat år. För att göra Zonta mer synligt har vi IT, svart och PR lila. 13

14 Resultat per år Förutsättning: Medlemsantal 2500 Medlemsavgift ökas med 10 kr per år from 2010-06-01
Resultaten per biennium utan höjning av medlemsavgiften är minus 400 tkr även om medlemsantalet inte minskar. Alltså i snitt – 200 tkr per år. Det håller inte så många år. 14

15 Utgående kapital Förutsättning: Medlemsantal 2500 Medlemsavgift ökas med 10 kr per år fr o m Utgående kapital får inte bli mindre, i slutet av året, än halva årsavgiften. År 2012 är årsavgiften 603 tkr - hälften är 302. Kapitalet är 422 15

16 Utveckling av några värden Medlemsantalet har minskat. KPI har ökat
Utveckling av några värden Medlemsantalet har minskat. KPI har ökat. Målet är att behålla eller helst öka medlemsantalet. För att få rätt medlemsantal lägg till en nolla. 250 i diagrammet är 2500 i verkligheten Om medlemsántalet minskar måste avgiften höjas ytterligare.

17 Resultat per år 1. Minskning medlemsantal, ökad avgift 2
Resultat per år 1. Minskning medlemsantal, ökad avgift 2. Bibehållet medlemsantal, bibehållen avgift 3. Minskning medlemsantal, bibehållen avgift

18 OMC – medlemskap vice guv Sysse Hardenby
D21 – Mål Medlemskap area 06 Medlemsutveckling

19 Medlemskap Att vara Zonta är att
Vilja ge andra en möjlighet att bli Zonta Våga rekrytera och vägleda Uppmärksamma presumtiva medlemmar Fråga/kartlägg inom klubben varför, när någon slutar som Zonta Verka för Zonta som organisation växer 19 19

20 Medlemskap En nettoökning med 1 medlem per klubb och totalt 100 i distriktet. Redovisa medlemsutvecklingen på hemsidan Starta en ny klubb i DI 21 20

21 Medlemskap-area 06 För att värva ny medlemmar behövs inre och yttre motivation Yttre - ska vara maximalt positivt. I samband med val av YWPA-vinnare kan man uppmärksamma någon kvinna som utmärkt sig speciellt i samhället Inre - vad kan Zontor få ut för egen del. Förslag att av nya Zontor i varje klubb två skulle kunna få auskultera i någon vänklubb i Sverige. T ex lärare i skolor, läkare på något sjukhus i ett par dagar. Kanske även att svenska Zontor kunde få komma över till Lettland, alltså ökat utbyte mellan våra länders medlemmar. Stimulera ansökningar till J.M.Klausman 21

22 Medlemskap utveckling 2007-2009

23 Marianne von Hartmansdorff
IT / Hemsida Marianne von Hartmansdorff D 21 Infomaster Distriktets mål 60 % av klubbsidor uppdaterade Minst 60% av medlemmarna har registrerat sig på hemsidorna

24

25 Hemsida - klubbar Hur går det?

26 PR – kommitté Medlemmar: Liisa Sulin-Elmqvist, Jönköping II
Carolyn Belgrave-Rappestad, Norrköping Karin Andersson Lundqvist, Uppsala II Marianne von Hartmansdorff, Stockholm I Kiki Ann Mauritzson, Malmö I Möte april i Jönköping

27 Planerade aktiviteter
Genomgång av grafisk profil, nuläge Förslag PR-strategi, policydokument Vad ska vi satsa på för att synliggöra Zonta - mål och visioner Policy försäljning för klubbprojekt på t ex DM Vilka produkter, uppvisning av original Uppdelning ansvarsområde: Trycksaker,promotionmaterial enl strategi IT och utveckling av webben Intern och extern webb, översättningar Medlemskontakter/area-ansvariga i IT och PR-frågor Presskontakter och andra kontakter

28 Tack för uppmärksamheten
Ausma Pavulans guvernör


Ladda ner ppt "Areamöten våren 2009 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia"

Liknande presentationer


Google-annonser