Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Areamöten våren 2009 Ausma Pavulans och Sysse Hardenby 20 09 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Areamöten våren 2009 Ausma Pavulans och Sysse Hardenby 20 09 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia."— Presentationens avskrift:

1 www.zonta21.org Areamöten våren 2009 Ausma Pavulans och Sysse Hardenby 20 09 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia

2 www.zonta21.org Areamöten våren 2009 7/3 Area 06, Valmiera vice guv Sysse Hardenby 28/3 Area 03, Södertälje guv Ausma Pavulans 4/4 Area 04, Lund vice guv 4-5/4 Area 01, Östersund guv 18/4 Area 05, Linköping guv 18/4 Area 04, Trollhättan vice guv

3 www.zonta21.org Program  Inför Distriktsmötet i Hässleholm  OMC-frågor  IT/Hemsida  PR

4 www.zonta21.org Inför Distriktsmötet 2009 Vilja Våga Verka  15-17 maj 2007 i Hässleholm  Delegatanmälan senast den 16 april Blankett har sänts till president och finns på hemsidan. Sänds till guvernören.  Deltagaranmälan senast den 3 april Görs i första hand helst online på www.hassleholm.se/zonta

5 www.zonta21.org Förhandlingar  Förslag från styrelsen Reseersättning för 25 klubbar till Convention i San Antonio, Texas 2010  Motioner  Förändrad kompensation för proxy  Tydlighet om internationella projekt  Stadgeändring-Reseersättning i speciellt dokument  Resolutioner  Code of Conduct  Ramkonvention mot tobak  Stadgeenliga val  Fyllnadsval 2009-2010  Distriktsfunktionärer 2010-2012

6 www.zonta21.org Fyllnadsval 2009-2010  Vice guvernör Anna Hedin, Helsingborg  Vice AD, area 04 Kristina Alexis, Kristianstad

7 www.zonta21.org Valkommitténs förslag  Guvernör Ruth Brunner,Hässleholm  Vice guv Liisa Sulin-Elmqvist, Jönköping II  Kassör Sysse Hardenby, Ludvika-Smedjebacken  AD 01 Ann Rydén, Östersund  AD 02 Marianne von Hartmansdorff, Stockholm I  AD 03 Ann Margreth Hellberg, Mölndal  AD 04 Kristina Alexis, Kristianstad  AD 05 Carolyn Belgrave Rappestad, Norrköping  AD 06 Velta Raudzepa, Riga, Lettland

8 www.zonta21.org Valkommitténs förslag forts..  Vice AD 01 Ruth Isaksson, Kiruna  Vice AD 02 Karin Andersson-Lundkvist, Uppsala II  Vice AD 03 Birgitta Birkoff, Västra Skaraborg  Vice AD 04 Lena Ericsson, Helsingborg  Vice AD 05 Margareta Sjöblom, Nyköping- 0xelösund II  Vice AD 06 Anita Apine, Valmiera,Lettland  Vice kassör Åse Hogsved, Kungälv

9 www.zonta21.org nomineringar forts……  Revisor Gunilla Magnusson, Kiruna  Vice revisor Else-May Wirén, Sundsvall  Valkommitté  Ausma Pavulans, Vänersborg  Anna Hedin, Hälsingborg  Gunnel Arrbäck, Uppsala II  Baiba Rivza, Jelgava, Lettland  ?

10 www.zonta21.org Ekonomi och Budget Åse Hogsved Distriktskassör 2008-2010

11 www.zonta21.org Ekonomi/Budget Följande förutsättningar gäller för budgeten:  Budgeten beräknas på 2500 medlemmar. Antalet medlemmar den 31/12 2008 var 2502 st. Antalet ökar till 31/5 2009. Den 31/5 2008 var det 2564 st.  Medlemsavgift är 215 kr sedan 1/6 2006. Budgeten baseras på en höjning med 10 kr per år fr o m 1/6 2010. Avgiften blir 225 kr 1/6 2010, 235 kr 1/6 2011 och 245 kr 1/6 2012.  Investering i hemsidan, 25 – 35 tkr per år. Driftskostnader 55 - 60 tkr /år  Satsning på PR, 30 – 40 tkr per år  Resebidrag till Convention 2010 i San Antonio, Texas, USA betalas med 10 tkr/delegat för 25 delegater från 25 olika klubbar.  Statligt organisationsbidrag har erhållits med 350 tkr för verksamheten 2009  Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara minst 50 % av årets medlemsavgifter.

12 www.zonta21.org Intäkter Bibehållet medlemsantal 2500 Avgift + 10 kr per år fr o m 2010-06-01

13 www.zonta21.org Kostnader

14 www.zonta21.org Resultat per år Förutsättning: Medlemsantal 2500 Medlemsavgift ökas med 10 kr per år from 2010-06-01

15 www.zonta21.org Utgående kapital Förutsättning: Medlemsantal 2500 Medlemsavgift ökas med 10 kr per år fr o m 2010-06-01

16 www.zonta21.org Utveckling av några värden Medlemsantalet har minskat. KPI har ökat. Målet är att behålla eller helst öka medlemsantalet.

17 www.zonta21.org Resultat per år 1. Minskning medlemsantal, ökad avgift 2. Bibehållet medlemsantal, bibehållen avgift 3. Minskning medlemsantal, bibehållen avgift

18 www.zonta21.org OMC – medlemskap vice guv Sysse Hardenby  D21 – Mål  Medlemskap area 06  Medlemsutveckling

19 www.zonta21.org Medlemskap Att vara Zonta är att Vilja ge andra en möjlighet att bli Zonta Våga rekrytera och vägleda Uppmärksamma presumtiva medlemmar Fråga/kartlägg inom klubben varför, när någon slutar som Zonta Verka för Zonta som organisation växer

20 www.zonta21.org Medlemskap  En nettoökning med 1 medlem per klubb och totalt 100 i distriktet.  Redovisa medlemsutvecklingen på hemsidan  Starta en ny klubb i DI 21

21 www.zonta21.org Medlemskap-area 06  För att värva ny medlemmar behövs inre och yttre motivation  Yttre - ska vara maximalt positivt. I samband med val av YWPA-vinnare kan man uppmärksamma någon kvinna som utmärkt sig speciellt i samhället  Inre - vad kan Zontor få ut för egen del. Förslag att av nya Zontor i varje klubb två skulle kunna få auskultera i någon vänklubb i Sverige. T ex lärare i skolor, läkare på något sjukhus i ett par dagar. Kanske även att svenska Zontor kunde få komma över till Lettland, alltså ökat utbyte mellan våra länders medlemmar.  Stimulera ansökningar till J.M.Klausman

22 www.zonta21.org Medlemskap utveckling 2007-2009  Medlemskap utveckling 2007-2009

23 www.zonta21.org 23 IT / Hemsida Marianne von Hartmansdorff D 21 Infomaster Distriktets mål  60 % av klubbsidor uppdaterade  Minst 60% av medlemmarna har registrerat sig på hemsidorna

24 www.zonta21.org

25 Hemsida - klubbar  Hur går det?

26 www.zonta21.org PR – kommitté  Medlemmar :  Liisa Sulin-Elmqvist, Jönköping II  Carolyn Belgrave-Rappestad, Norrköping  Karin Andersson Lundqvist, Uppsala II  Marianne von Hartmansdorff, Stockholm I  Kiki Ann Mauritzson, Malmö I Möte 24-25 april i Jönköping

27 www.zonta21.org Planerade aktiviteter  Genomgång av grafisk profil, nuläge  Förslag PR-strategi, policydokument  Vad ska vi satsa på för att synliggöra Zonta - mål och visioner  Policy försäljning för klubbprojekt på t ex DM  Vilka produkter, uppvisning av original  Uppdelning ansvarsområde :  Trycksaker,promotionmaterial enl strategi  IT och utveckling av webben  Intern och extern webb, översättningar  Medlemskontakter/area-ansvariga i IT och PR-frågor  Presskontakter och andra kontakter

28 www.zonta21.org Tack för uppmärksamheten Ausma Pavulans guvernör


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Areamöten våren 2009 Ausma Pavulans och Sysse Hardenby 20 09 Zonta International District 21 ▪ Sweden & Latvia."

Liknande presentationer


Google-annonser